Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Atık Kağıt Geri Dönüşüm İşlemlerinde Genel Esaslar ve Mürekkep Uzaklaştırma İşlemi

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 7, 31 - 37, 03.06.2016

Öz

Son yıllarda atık kağıtların geri dönüşümü üzerine çok yoğun çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalarda, atık kâğıtların toplanarak selüloz hammaddesi olarak yeniden kağıt-karton ürünlerinin imalinde kullanılması üzerine (sekonder hamur) literatürde birçok olumlu görüş sunulmuştur. Kağıt geri dönüşüm üzerine geçmişte ve şimdiki düşünceler bazı farklılıklar göstermektedir. Eskiden geri dönüşüme, ekonomik ve ucuz hammadde sağlamak açısından bakılmıştır. Bu birçok bakımdan doğrudur. Fakat günümüzde ise çevresel faktörlerde atık kağıtların geri dönüşümünü zorlayıcı bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Piyasada oluşan şartlar ve kağıt özellikleri incelendiğinde geri dönüşümde bazı potansiyel olumsuzluklarında göz önüne alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmada literatür bilgileri ışığında atık kağıtların değerlendirilmesiyle elde edilebilecek olumlu faydaların yanında, muhtemel olarak oluşabilecek ve üzerinde fazla durulmayan bazı olumsuz durumlarda açıklanmıştır. Ayrıca, geri dönüşümde mürekkep uzaklaştırma işlemlerinde kullanılan teknolojik yaklaşımlarda açıklanmıştır.

Destekleyen Kurum

SDÜ-BAP

Proje Numarası

4349-YL1-15

Teşekkür

Yazar, sağladığı mali destek için (Proje no: 4349-YL1-15) SDÜ-BAP Koordinasyon Birimi’ne teşekkür etmektedir.

Kaynakça

 • Biermann, C.J. 1993. Essentials of Pulping and Papermaking, Academic Press, Inc. San
 • Diego, USA.
 • Brancato A. A. 2008. Effect of progresive recycling on cellulose fiber surface properties, Ph.D Theses, Georgia Institute of Tecnology, GA, USA 116 s.
 • Broeren, L.A. 1991. New Technology, Economic Benefits Give Boost to Secondary
 • Fiber Use, In: ‘Paper Recyling, Strategies, Economics, and Technology’, Ken L. Patrick, (Ed), Miller Freeman Inc., San Francisco, ABD, s. 65-70,
 • Cathie, K., Guest, D. 1991. Waste Paper, Pira guide series, Antony Rowe Ltd, Chippenham, Wiltshire, England s.134.
 • Clar, E.D., Hamilton, F.R., Kleinau, J.H. 1990. Economics of Secondary Fiber, In: ‘Secondary Fibers and Non wood Pulping’, M.J. Kocurek, (Series Editor), Tappi Press, Atlanta, GA. s.151-158
 • Ellis, R.L. and Sedlachek, K.M. 1993. Recycled-versus virgin-fiber characteristic:a comparison. In : Secondary Fiber Recycling. Spangenberg, R.J. Ed. Tappi Press. Atlanta, Georgia.
 • Kırcı, H. 2009. Kağıt Hamuru Endüstrisi Ders Notları, KTU Orman Fakültesi Yayınları, Trabzon.
 • Kleinau, J.H. 1990a. Processes and Their Equipment, In: Secondary Fibers and Non wood Pulping, M.J. Kocurek, (Series Editor), Tappi Press, Atlanta, GA. s.159-178.
 • Kleinau, J.H. 1990b. Contaminants, In: Secondary fibers and Non wood Pulping, M.J.
 • Kocurek, (Series Editor), Tappi Press, Atlanta, GA. s.126-142.
 • McCool, M. 1993. Flotation Deinking, In: Secondary Fiber Recyling, R.J. Spangenberg,
 • (Editör), Tappi Press, Atlanta, GA. USA. s.141-162.
 • Horacek, R.G. 1990. Washing Ink from the Pulp Slury In: Secondary Fibers and Non wood Pulping, M.J. Kocurek, (Series Editor), Tappi Press, Atlanta, GA. s.189-205.
 • Horacek, R.G. 1993. Washing, In: Secondary Fiber Recyling, R.J. Spangenberg, (Editör), Tappi Press, Atlanta, GA. USA. S. 163-183.
 • Orner, H.E. 1993. Flotatin Deinking, In: Secondary Fibers and Non wood Pulping, M.J. Kocurek (Series Editor), Tappi Press, Atlanta, GA. s.206-220.
 • Reese, A. R. 1991. OCC Consumption Expected to Grow as Cost of Virgin Fiber Increases In: ‘Paper Recyling, Strategies, Economics, and Technology’, Ken L. Patrick, (Ed), Miller Freeman Inc., San Francisco, ABD, s.71-75.
 • Spangenberg, R.J. 1993. Secondary Fiber Recyling, (Editor), Tappi Press, Atlanta, GA.
 • Şahin, H.T. 2007. Kullanılmış Atık Kâğıtların Yeniden Kağıt Üretiminde Kullanılması, Orman Mühendisliği, 44 (7-9): 18-21.
 • Şahin, H.T. 2009. Atık kağıt Özelliklerinin geri dönüşüme etkisi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 10 (2): 117-123.

Basic Principles on Paper Recyling and Deinking Process

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 7, 31 - 37, 03.06.2016

Öz

During the past decades, numerous studies have been conducted on the potential of papermaking from recycled fibers. Most studies have shown that the paper recycling has many advantages compare to wood pulping. However, recycling produces different effects on the different types of pulps. There are many well opinions on waste papers that using raw materials for paper/cardboard manufacturing. The difference between recycling practices in the past and at present is the driving forces underlying the recycling action. In the past, the most important driving force for paper recycling was economic factors. Hence, recycled fibers were considered a cheap fiber source. This has been true for many situations. In the present time, in addition to economic factors, environmental pressure has greatly promoted the recycling of paper.
However, it is important to consider some unwanted conditions/disadvantages of waste paper use in paper industry. In this study, in view of literature findings, some advantages as well as disadvantages of that secondary fibers as a raw material try to explain. Deinking process can also be explained. 

Proje Numarası

4349-YL1-15

Kaynakça

 • Biermann, C.J. 1993. Essentials of Pulping and Papermaking, Academic Press, Inc. San
 • Diego, USA.
 • Brancato A. A. 2008. Effect of progresive recycling on cellulose fiber surface properties, Ph.D Theses, Georgia Institute of Tecnology, GA, USA 116 s.
 • Broeren, L.A. 1991. New Technology, Economic Benefits Give Boost to Secondary
 • Fiber Use, In: ‘Paper Recyling, Strategies, Economics, and Technology’, Ken L. Patrick, (Ed), Miller Freeman Inc., San Francisco, ABD, s. 65-70,
 • Cathie, K., Guest, D. 1991. Waste Paper, Pira guide series, Antony Rowe Ltd, Chippenham, Wiltshire, England s.134.
 • Clar, E.D., Hamilton, F.R., Kleinau, J.H. 1990. Economics of Secondary Fiber, In: ‘Secondary Fibers and Non wood Pulping’, M.J. Kocurek, (Series Editor), Tappi Press, Atlanta, GA. s.151-158
 • Ellis, R.L. and Sedlachek, K.M. 1993. Recycled-versus virgin-fiber characteristic:a comparison. In : Secondary Fiber Recycling. Spangenberg, R.J. Ed. Tappi Press. Atlanta, Georgia.
 • Kırcı, H. 2009. Kağıt Hamuru Endüstrisi Ders Notları, KTU Orman Fakültesi Yayınları, Trabzon.
 • Kleinau, J.H. 1990a. Processes and Their Equipment, In: Secondary Fibers and Non wood Pulping, M.J. Kocurek, (Series Editor), Tappi Press, Atlanta, GA. s.159-178.
 • Kleinau, J.H. 1990b. Contaminants, In: Secondary fibers and Non wood Pulping, M.J.
 • Kocurek, (Series Editor), Tappi Press, Atlanta, GA. s.126-142.
 • McCool, M. 1993. Flotation Deinking, In: Secondary Fiber Recyling, R.J. Spangenberg,
 • (Editör), Tappi Press, Atlanta, GA. USA. s.141-162.
 • Horacek, R.G. 1990. Washing Ink from the Pulp Slury In: Secondary Fibers and Non wood Pulping, M.J. Kocurek, (Series Editor), Tappi Press, Atlanta, GA. s.189-205.
 • Horacek, R.G. 1993. Washing, In: Secondary Fiber Recyling, R.J. Spangenberg, (Editör), Tappi Press, Atlanta, GA. USA. S. 163-183.
 • Orner, H.E. 1993. Flotatin Deinking, In: Secondary Fibers and Non wood Pulping, M.J. Kocurek (Series Editor), Tappi Press, Atlanta, GA. s.206-220.
 • Reese, A. R. 1991. OCC Consumption Expected to Grow as Cost of Virgin Fiber Increases In: ‘Paper Recyling, Strategies, Economics, and Technology’, Ken L. Patrick, (Ed), Miller Freeman Inc., San Francisco, ABD, s.71-75.
 • Spangenberg, R.J. 1993. Secondary Fiber Recyling, (Editor), Tappi Press, Atlanta, GA.
 • Şahin, H.T. 2007. Kullanılmış Atık Kâğıtların Yeniden Kağıt Üretiminde Kullanılması, Orman Mühendisliği, 44 (7-9): 18-21.
 • Şahin, H.T. 2009. Atık kağıt Özelliklerinin geri dönüşüme etkisi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 10 (2): 117-123.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Turgut Sahin

Proje Numarası 4349-YL1-15
Yayımlanma Tarihi 3 Haziran 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 4 Sayı: 7

Kaynak Göster

APA Sahin, T. (2016). Atık Kağıt Geri Dönüşüm İşlemlerinde Genel Esaslar ve Mürekkep Uzaklaştırma İşlemi. Avrupa Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 4(7), 31-37.