Yıl 2019, Cilt , Sayı 16, Sayfalar 505 - 520 2019-08-31

Offshore/Onshore Rüzgâr Santralinin Modellenmesi ve Şebekeye Bağlantısı

Ozan AKDAĞ [1] , Celaleddin YEROĞLU [2]


Offshore rüzgâr santralleri, son yıllarda tüm dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde ise henüz devreye alınmış bir offshore rüzgâr santrali bulunmamaktadır. Ülkemizde offshore rüzgâr santrallerinde işletme deneyimi eksikliği, planlama, devreye alma, şebeke bağlantı gibi konularda geliştirici çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada offshore rüzgâr santralinin kurulum/modelleme aşamaları ve ilgili şebekeye bağlantı esasları incelenmiştir. Örnek olarak Çanakkale ilinin Ezine ilçesi yakınlarında toplam 40 MW offshore, 40 MW klasik bir rüzgar santralinin (onshore) birlikte o bölgeye en yakın 154/34,5 kV transformatör merkezinin 154 kV’lık barasına dâhil edilmesi senaryosu için bu santralin sanal modeli oluşturulup güç sistemine bağlantı esasları analiz edilmiştir.

Offshore rüzgâr santrali, Yük akış analizi, Kısa devre analizi
 • 1. Efe, S., B., Mikro Şebekelerde Güç Akış Analizi, Doctoral Thesis. Fırat University, Elazığ, Turkey, 2014.
 • 2. Patsakis, G., Nanou, S., and Papathanassiou, S., Fault ride through of VSC-HVDC connected offshore wind farms: a simplified model. EWEA 2015 annual event, 2015.
 • 3. Koroglu, M., O., Yüksek gerilim alternatif akım ve yüksek gerilim doğru akım şebeke bağlantılı denizüstü (offshore) rüzgâr santrallerinin tasarım esasları, Master Thesis, Ege University, İzmir, Turkey, 2011.
 • 4. Pérez-Collazo, C., Greaves, D., and Iglesias, G., A review of combined wave and offshore wind energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42, 141-153, 2015.
 • 5. Karık, F., Sözen, A., and İzgeç, M. M. Rüzgâr Gücü Tahminlerinin Önemi: Türkiye Elektrik Piyasasında Bir Uygulama. Politeknik Dergisi, 20(4), 851-861, 2017.
 • 6. PowerFactory (EN), (2017). User Manual;http://www.digsilent.de/index.php/downloads.html (01.05.2017)
 • 7. Shah, R., Barnes, M., and Preece, R., Modelling and Dynamic Analysis of a Power System with VSCHVDC Radial Plus Strategy, 2016.
 • 8. Jerko, A., Reactive Power and Voltage Control of Offshore Wind Farms, Master of Energy and Environmental Engineering, Norwegian University of Science and Technology, Norwegian, 2014.
 • 9. Suwan, M., Jordanien, A., Modeling and Control of VSC-HVDC Connected Offshore Wind Farms, Doctoral Thesis, Von der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Duisburg, Germany, 2017.
 • 10. Van de Sandt, R., Lowen, J., Paetzold, J., & Erlich, I. (2009, June). Neutral earthing in off-shore wind farm grids. In PowerTech, 2009 IEEE Bucharest (pp. 1-8). IEEE., 2009.
 • 11. Canakkale, (2017). http://www.eie.gov.tr/YEKrepa/MALATYA-REPA.pdf (07.06.2017)
 • 12. DIgSILENT. HVDC Connected Offshore Wind Farm. Technical report, DIgSILENT, Gomaringen Germany, 2018.
 • 13. Yeroğlu C., "Üretim ve Servis Sistemlerinde Pratik Simülasyon Teknikleri", Atlas-Nobel Yayınevi, 2001.
 • 14. Yeroglu C., "Cam eşya üretim sektöründe bilgisayar destekli üretim planlama ve bilgisayarlı üretim teknikleri ", Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, 2000.
 • 15. Elektrik Şebeke Yönetmeliği, Resmi Gazete, 28 Mayıs 2014.
 • 16. Samancioglu, G., Rüzgar havza planlaması ve rüzgar santrallerinin şebekeye olan etkilerinin dıgsılent programı ile modellemesi, Master Thesis, Gazi University, Ankara, Turkey, 2014.
 • 17. Digsilent Technical Documentation. DIgSILENT PowerFactory Application Guide DPL TutorialDIgSILENT Technical Documentation. Technical report, DIgSILENT GmbH, Gomaringen Germany, 2018.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8163-8898
Yazar: Ozan AKDAĞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6106-2374
Yazar: Celaleddin YEROĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

APA Akdağ, O , Yeroğlu, C . (2019). Offshore/Onshore Rüzgâr Santralinin Modellenmesi ve Şebekeye Bağlantısı . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (16) , 505-520 . DOI: 10.31590/ejosat.505340