Yıl 2019, Cilt , Sayı 16, Sayfalar 131 - 135 2019-08-31

Kütahya-Gediz Koşullarında Yetiştirilen Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi

Hasan Basri KARAYEL [1]


Bu araştırma, 2015 yılında Kütahya ili Gediz ilçesinde Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) bitkisinin uçucu yağ bileşenlerini ve uçucu yağ oranını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Tarla denemeleri tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Tohumlar 20 cm sıra arası ve 30 cm sıra üzeri mesafede dikilmiş yılda iki biçim yapılmıştır. Foeniculum vulgare Mill.’nin toprak üstü kısımlarının uçucu yağları analiz edilmiştir. Bu bitkilerin uçucu yağları hidrodestilasyon (GC_MS/FID) yoluyla elde edilmiştir. Lokasyondaki uçucu yağ oranı sırasıyla birinci ve ikinci biçim %1,83 - %1,51 olarak saptanmıştır. Uçucu yağda ana bileşen olarak birinci biçimde; trans-anethole %85,82, limonene %5,94, p-allylanisole %4,26, fenchone %1,20, ikinci biçimde, trans-anethole  %91,08, p-allylanisole %4,18,   limonene  %2,77 olarak tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonunda; uçucu yağ bileşenlerinin terbenler bakımından daha zengin olduğu saptanmıştır.Foeniculum vulgare Mill., Uçucu yağ
 • Anonim, 2015a. İklim Verileri. Kütahya Meteoroloji İl Müdürlüğü, Kütahya.
 • Anonim 2015b. Toprak Analizi Sonuçları. Kütahya Ziraat Odası Başkanlığı, Kütahya.
 • Arabacı, O., Bayram, E. 2005. Farklı Sıra Arası ve Tohumluk Miktarlarında Kişniş (Coriandrum sativum L.)’in Bazı Morfolojik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi,Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, 535-540.
 • Baytop, T. 1984. Türkiye’ de Bitkiler İle Tedavi. İstanbul Üniv. Yay. No: 3255, Ecz. Fak. Yay. No: 40,İstanbul.
 • Baytop, T. 1999. Türkiye’de Bitkilerle Tedavi. Nobel Tıp Kitabevleri, 2. baskı, s. 320.
 • Damjanovic, B., Lepojevic, Z., Zivkovic, V., Tolic, A. 2005. Extraction of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) seeds with supercritical CO2: Comparison with hydrodistillation, Food Chemistry, 92, 143–149.
 • European Pharmacopoeia, 4th edition, Council of Europe, Strasbourg (2002).
 • Escop, Escop Monographs, 2nd edition, Thieme, New York, 162-168 (2003).
 • Kan, Y., Kartal, M., Aslan, S., Yıldırım, N. 2006. Farklı koşullarda Yetiştirilen Rezene Meyvelerinin Uçucu Yağ Bileşenleri, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 35 (2), 95-101.
 • Karaca,A., Kevseroğlu, K. 2001. Kişniş (Coriandrum sativum L.) ve Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Bitkilerinde Fenolojik, Morfolojik ve Bazı Teknik Özellikler Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, 243-248.
 • Oğuz, A. 2000. Rezene (Foeniculum vulgare var. dulce)’de Farklı Yetiştirme Yöntemlerinin Verim ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, I.
 • Özkan, F. 1999.Tatlı Rezene (Foeniculum vulgare Mill. Var. Dulce)'de Bitki Sıklığının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, I.
 • Özek, T.,Tabanca,N., Demirci,F., David E. Wedgeand K. Hüsnü Can Başer. 2010. Enantiomeric Distribution of Some Linalool Containing Essential Oil sand Their Biological Activities. Rec. Nat. Prod. 4:4. 180-192.
 • Raal, A., Orav, A., Arak, E. 2012, Essential Oil Composition of Foeniculumvulgare Mill. Fruits From Pharmacies in Different Countries, Natural Product Research, 26 (13), 1173–1178.
 • Saharkhiz, M.J., Tarakeme, A. 2011, Essential Oil Content and Composition of Fennel (Foeniculum vulgare L.) Fruits at Different Stages of Development,Journal Of Essential Oil Bearıng Plants, 14 (5), 605-609.
 • Skoula, M., J. E. Abbes, C. B. Johnson. 2000. Genetic variation of volatile sandros marinicacidin populations of Salvia fruticosa Mill, growing in Crete.Journal of Biochemica lSyste matics and Ecology, 28:551-561.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4271-0540
Yazar: Hasan Basri KARAYEL (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

APA Karayel, H . (2019). Kütahya-Gediz Koşullarında Yetiştirilen Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (16) , 131-135 . DOI: 10.31590/ejosat.536951