Yıl 2019, Cilt , Sayı 16, Sayfalar 528 - 532 2019-08-31

Kütahya (Çavdarhisar) Yöresinde Yetiştirilen Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.) Türünün Çiçeklerindeki Uçucu Yağ Bileşenlerinin Değerlendirilmesi

Hasan Basri KARAYEL [1]Bu çalışma Kütahya  (Çavdarhisar) yöresinde yetiştirilen Salvia officinalis L. türünün uçucu yağ bileşenlerini, uçucu yağ oranını ve kalitesini belirlemek amacıyla, 2016-2017 yıllarında bir üreticinin tarlasında yürütülmüştür. Tarla denemeleri tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Fideler 50 cm sıra arası ve 40 cm sıra üzeri mesafede dikilmiştir. İkinci yılda yapılan ölçümde, Salvia officinalis L. türünün çiçeklerinden elde edilen uçucu yağın analizi yapılmıştır. Bu türün uçucu yağı hidrodestilasyon (GC_MS/FID) yoluyla elde edilmiştir. Uçucu yağ oranı çiçekte ikinci yıl yapılan iki biçimde sırasıyla %1,32-2,33 olarak ölçülmüştür. Tıbbi adaçayın (Salvia officinalis L.) biçim tarihlerine göre uçucu yağ bileşenlerinde değişim olduğu gözlemlenmiştir. Birinci biçim yaz ayında yapılmıştır ve bu biçimde uçucu yağların ana bileşenleri α-thujone %26,56, 1,8-Cineole %14,01, Viridiflorol %14,67; ikinci biçim ise sonbaharda yapılmış ve ana bileşen olarak, α-thujone %39,51, Camphor %20,22, 1,8-Cineole %10,27 bulunmuştur. Elde edilmek istenen madde α-thujone (%39,51) ise, hasat sonbaharda yapılmalıdır.


Uçucu yağ
 • Başer, K.H.C., Özek, T., Akgül, A.,Tumen, G. 1993. "Composition of the Essential Oil of Nepeta Racemosa Lam.," J.Essent.Oil.Res., 5(2): 215-217.
 • Baydar, H., Sagdic,O.,Ozkan,G, Karadogan T. 2004. "Antibacterial Activity and Composition of Essential Oils from Origanum, Thymbra and Satureja Species with Commercial Importance in Turkey", Food Control, 15: 169-172.
 • Bayram, E. 2001."Batı Anadolu Florasında Yetişen Anadolu Adaçayı (Salvia fructicosa Mill)'Nda Uygun Tiplerin Seleksiyonu Üzerine Araştırma", Türk. J. Agric. For: 351-357.
 • Baytop, T. 1999. Türkiye’de Bitkiler İle Tedavi Geçmişte ve Bugün (II. Basım).Nobel Tıp Kitapevleri.
 • Ceylan, A. 1996, Tıbbi Bitkiler-II (Uçucu Yağ Bitkileri) E.Ü.Z.F. Yayınları No:481, Bornova, İzmir, ISBN:975-483-362-1, S.225-240.
 • Couladis, M., Tzakou, O., Mimica-Dukic, N., Jancic, R. and Stojanovic, D. 2002. Essential oil of Salvia officinalis L. from Serbia and Montenegro. Flavour and Fragrance Journal. 17 (2): 119-126.
 • Damyanova, S., Mollova, S., Stoyanova, A., Gubenia, O. 2016. Chemical composition of Salvia officinalis L. essential oil from Bulgaria. Ukrainian Food Journal, 5(4).
 • Digrak, M., İlçim, A., Alma, M. H. 1999."Antimicrobial Activites of the Extracts of Various Plants (Valex, Mimosa Bark,Gallnut Powders, Salvia Sp. And Phlomis Sp.)",Tr. J. Of Biology,, 23: 241-248.
 • Ekren.S.,Ark. Farklı Biçim Yüksekliklerinin Adaçayı (Salvia officinalis L.) Genotiplerinde Agronomik ve Teknolojik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2007, 44 (1): 55-70 .izmir.
 • Ekren, S., Sönmez, Ç., Sancaktaroğlu, S., Bayram, E. 2007. Farklı biçim yüksekliklerinin adaçayı (Salvia officinalis L.) genotiplerinde agronomik ve teknolojik özelliklere etkisinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(1), 55-70.
 • Kamatoua, G.P.P., Viljoen A.M., Gono-Bwalya A.B., van Zyl R.F., van Vuuren R.L.,Lourens, A.C.U., Baser, K.H.C., Demirci B., Lindsey K.L., van Staden J.,Steenkamp P. 2005."The in Vitro Pharmacological Activities and a Chemical Investigation of Three South African Salvia Species",Journal of Ethnopharmacology, 102 (3): 382-390.
 • Kustrak, D., Kuftinec, J. and Blazevic, N. 1984. Yields and composition of sage oils from different regions of the Yugoslavian Adriatic coast. Journal of Natural Product, 47(3): 520-524. CAB Abstracts .
 • Parekh, J., Jadeja,D., Chanda, S. 2005."Efficacy of Aqueous and Methanol Extracts of Some Medicinal Plants for Potential Antibacterial Activity",Turk J.Bio., 29: 203-210.
 • Pitarevic, I., Kuftinec, J., Blazevic, N. and Kustrak, D. 1984. Seasonal variation of essential oil yield and composition of Dalmatian sage, Salvia officinalis L. Journal of Natural Product, 47(3): 409-412. CAB Abstracts.
 • Porte, A., R. L. O. Godoy, and L. H. Maia-Porte. 2013. "Chemical composition of sage (Salvia officinalis L.) essential oil from the Rio de Janeiro State (Brazil)." Revista Brasileira de Plantas Medicinais 15.3: 438-441.
 • Onlooker, "Sage against Age", The Pharmaceutical Journal Vol, 255:708 (1995).
 • Yenikalaycı, A. 1998. Çukurova Bölgesinde Doğal Adaçayı Türleri (Salvia ssp.) ile Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.)’nın Kültürü ve Kemotaksonomik Arastırmalar. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana.
 • Yılmaz, H. 1988. Tıbbi adaçayı (Salvia officinalis L.)’nda ekolojik ve morfogenetik varyabilite. (Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
 • Zutic, I., E. Putievsky, N. Dudai. 2003. Influence of Harvest Dynamics and Cut Height on Yield Components of Sage Salvia officinalis L., Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants, Vol.10, No:4.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4271-0540
Yazar: Hasan Basri KARAYEL (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

APA Karayel, H . (2019). Kütahya (Çavdarhisar) Yöresinde Yetiştirilen Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.) Türünün Çiçeklerindeki Uçucu Yağ Bileşenlerinin Değerlendirilmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (16) , 528-532 . DOI: 10.31590/ejosat.536961