Yıl 2019, Cilt , Sayı 16, Sayfalar 211 - 218 2019-08-31

Application of Two Hand Activity Analysis in Home Textile Packing Department
Ev Tekstili Paketleme Bölümünde İki El Hareket Analizi Uygulaması

Can ÜNAL [1] , Nurgül LEVENT [2]


Method engineering is to use a systematic procedure to develop a work center, produce a product, or provide services. This procedure consists of eight steps: the selection of the project, data collection, data analysis, development of the ideal method, setting the method, job analysis, establishing time standards and following up the method. In this study, two hand motion analysis applications were carried out in the home textile packaging department in order to develop the ideal method. As a result of the application on three different models and ten employees in total, the hand movements of the employees were examined for three models, and in order to reduce the inefficient movements, various changes were proposed both in the principles of movement of the employees and in the work table arrangements. With the help of two hand motion analysis schemes used during the study, process times are reduced 34,7% for Model 1, 35,08% for Model 2 and 29,64% for Model 3. In addition to this, a new design of the work desk has been created to accelerate the movement of the employees and these designs are shown with the technical drawing.


 • Akal, Z. (2004), İş Etüdü, Ankara: MPM Yayınları.
 • Aladağ, Z., Alkan, A., Avcı, S., Gülen, E. (2018), Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firmada İthalat Sürecini Yalınlaştırılması, 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (s.170-185). Vienna, Austria. Erişim adresi: http://editor.website.tc/492878//8.th6icosresse6fulltextsbook.pdf
 • Barnes, R. M. (1958). Motion and Time Study Design and Measurement of Work, 6th ed. NY: John Wiley & Sons.
 • Demirbaş, Z. A. (2010). Verimlilik Arttırma Tekniği Olarak Metot Etüdünün Bir Hazır Giyim İşletmesinde Uygulanmasının İşletme Performansına Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi (Yüksek Lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Dizdar, E. N., Özen R. (2001). Ahşap Mobilya Endüstrisinde Üretim Verimliliği için İş Etüdü Uygulamaları, Teknoloji, 1-2:1-9. Erişim adresi: http://jestech.karabuk.edu.tr/arsiv/1302-0056/2001/Cilt(4)/Sayi(1-2)/1-9.pdf
 • Ertaş C., Kızılaslan Z. (2015). Üretimde Ergonomi Çalışmaları ile Verimliliğin Artırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), ÖS:Ergonomi, 651-657. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/jesd/issue/20874/224065.
 • Ev Tekstil Sektörü. (2016). Ankara. Retrieved from https://ticaret.gov.tr/data/5b87000813b8761450e18d7b/Ev_Tekstili_2016.pdf
 • Freivalds, A., Niebel, B. W. (2014). Niebel’s Methods, Standards, & Work Design (13 th). New York: McGraw-Hill.
 • Hacıhasanoğlu, T. (2014). Üretim maliyetlerinin düşürülmesinde kaizen maliyetleme yöntemi ve mobilya sektöründe bir uygulama. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2):47-63. Erişim adresi: http://iibfdergi.ibu.edu.tr/index.php/ijesr/article/view/644
 • Kayar M. (2008). Hazır Giyim İşletmelerinde Verimsizliği Ortaya Çıkaran Nedenlerin Araştırılması ve Bunların Çözümüne Yönelik Alan Çalışması, Marmara Üniversitesi (Doktora Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kurt, M., Dağdelen, M. (2003). İş Etüdü. Ankara: Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti.
 • Meyers, F. E., Stewart J. R. (2002). Motion and time study for lean manufacturing 3rd ed. NJ: Pearson Education.
 • Smith, G., L., Loch D. (2001), Chapter 17.1; Charting Techniques. Kjell B. Zandin (Ed.), Maynard’s Industrial Engineering Handbook (s.17.13), NY: McGraw-Hill Education; 5 edition.
 • Yaman, R., Uçmuş E., Gönen D. (2008). Traktör emniyet kabini imalatı yapan bir işletmede metot ve zaman etüdü teknikleri ile verimliliğin arttırılması. BAÜ FBE Dergisi, 10(2):13-22. Erişim adresi: http://fbed.balikesir.edu.tr/index.php/dergi/article/download/311/290.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7885-7720
Yazar: Can ÜNAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8919-5179
Yazar: Nurgül LEVENT
Kurum: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

APA Ünal, C , Levent, N . (2019). Ev Tekstili Paketleme Bölümünde İki El Hareket Analizi Uygulaması . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (16) , 211-218 . DOI: 10.31590/ejosat.553264