Yıl 2019, Cilt , Sayı 16, Sayfalar 219 - 228 2019-08-31

Yalın Üretim Tekniklerinden Değer Akış Haritalandırmanın Bir Metal İşleme Fabrikasında Süreç İyileştirme Amacıyla Uygulanması

Abdullah SEVGİLİ [1] , Zahide Figen ANTMEN [2]


Yalın üretim; temel olarak israfı ortadan kaldırarak kalite, maliyet ve teslimat sürelerini iyileştirmeyi amaçlayan beş yalın ilke üzerine kurulu bir üretim sistemi, yönetim yaklaşımı ve düşünce tarzıdır. Değer Akış Haritalandırma (DAH); bir kuruluşta israfın (kayıp, muda) ortadan kaldırılması ve yalın dönüşüm çabalarında hem başlangıç uygulaması hem de en önemli araçlardandır. Bu çalışmada amacımız; seçilen bir ürün grubunun Değer Akış Haritalandırma kullanılarak hammadde halinden bitmiş ürün olarak müşteriye sevk edilmesine kadar üretiminin tüm aşamalarını bir bütün halinde görerek analiz etmek, israf kaynaklarını tespit etmek ve israfın ortadan kaldırılması veya azaltılması için uygun yalın teknik ve araçları belirlemek, iyileştirilmiş üretim akışını gelecek durum Değer Akış Haritasında göstermek ve bu iyileşme hedefine ulaştıracak uygulama önerilerini sunmaktır.

Bu çalışmada; Adana’da faaliyet gösteren ve ağır iş makinesi aksamı üreten bir metal işleme fabrikasında uygunsuz ürünler nedeniyle oldukça sık uygulanan yeniden işleme ve tashih işlemlerinin A3 yalın problem çözme tekniği kullanılarak ortadan kaldırılması ile toplam üretim akış süresinin azaltılması, verimliliğin ve üretim miktarının artırılması, prosesteki değişkenliğin azaltılması hedeflenmiştir. İsraf kategorisinde değerlendirilen ürün tashih işlemleri ortadan kaldırıldıktan sonra FIFO düzeninde parça akışı, çevrim zamanı azaltma ve çekme-kanban sistemlerinin beraber uygulanacağı ve böylelikle ara stokların minimize edileceği, üretim akış süresinin daha da kısalacağı ve günlük üretim miktarının artacağı bir çalışma yapılması önerilmektedir.

Yalın, Yalın Üretim, Değer Akış Haritalandırma, A3 Problem Çözme
 • Referans1 Carvalho, R., Alves, A., Lopes, I. (2011). Principles and Practices of Lean Production applied in a Metal Structures Production System, Proceedings of the World Congress on Engineering, Vol I
 • Referans2 Karim, A. N. M., Jaafar, A. A. B., Abdullah, M. A. I., Haque, M., Ali, M. Y., Azline, S. A. (2012). Applying Value Stream Mapping for Productivity Improvement of a Metal Stamping Industry, Advanced Materials Research, 576, 727-730.
 • Referans3 Matt, D. T. (2013). Extension of the Value Stream Mapping approach to the comprehensive design of a lean sheet metal manufacturing system: an industrial case study, Key Engineering Materials, 549, 537-544.
 • Referans4 Reddy, G. S., Lingareddy, H., Jagadeeshwar, K. (2013). Value Stream Mapping in a Manufacturing Industry, International Journal of Advanced Engineering Technology, 4(2), 20-23.
 • Referans5 Rasi, R. Z. RM, Abdullah, R., Omar, N., Mohamed, S. (2014). Value Stream Mapping using Simulation at Metal Manufacturing Industry, Proceedings of the 2014 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 2455-2464.
 • Referans6 Nandikolmath, T., Pareek, P. K., Kumara, V. (2012). Implementation of a Lean Model for carrying out Value Stream Mapping in a Manufacturıng Industry, International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, 1(2), 88-95.
 • Referans7 Joshi, R. R. and Naik, G. R. (2012). Process Improvement by using Value Stream Mapping: A Case Study in Small Scale Industry, International Journal of Engineering Research & Technology, 1(5), 1-10.
 • Referans8Patel, N., Chauhan, N., Trivedi, P. (2015). Benefits of Value Stream Mapping as A Lean Tool Implementation Manufacturing Industries: A Review, International Journal for Innovative Research in Science & Technology, 1(8), 53-57.
 • Referans9 Bulut, K., ve Altunay, H. (2016). Değer Akışı Haritalandırma Yöntemi: Mobilya Sektöründe Bir Uygulama, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 8(1), 48-55.
 • Referans10 Doğan, N. Ö., ve Ersoy, Y. (2016). Hizmet Sektöründe Değer Akış Haritalama Uygulaması: Bir Üniversite Araştırma ve Uygulama Merkezi Örneği, Sosyal Bilimler Dergisi, 48, 103-116.
 • Referans11 Birgün, S., Gülen, K. G., Özkan, K. (2006). Yalın Üretime Geçiş Sürecinde Değer AkışıHaritalama Tekniğinin Kullanılması: İmalat Sektöründe Bir Uygulama, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(9), 47-59.
 • Referans12 Adalı, M. R., Kiraz, A., Akyüz, U., Halk, B. (2017). Yalın Üretime Geçiş Sürecinde Değer Akışı Haritalama Tekniğinin Kullanılması: Büyük Ölçekli Bir Traktör İşletmesinde Uygulama, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(2), 242- 251.
 • Referans13 Maraşlı, H., Akça, C., Kama A. (2016). Yalın Düşünce ve Değer Akış Haritalamasının Dondurma Üretim İşletmesinde Uygulanması, International Journal of Academic Value Studies, 2(5), 106-120.
 • Referans14 Sarı, E. B. (2018). Üretim Hattı Tasarımında Değer Akış Haritalama Tekniğinin Kullanılması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 56, 67-81.
 • Referans15 Özveri, O., ve Güçlü, P. (2015). Değer Akış Haritalamada Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Uygulaması, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-12.
 • Referans16 Rother, M., ve Shook, J. (1999). Learning to See, Massachusetts: The Lean Enterprise Institute.
 • Referans17 Womack, J.P., ve Jones, D.T. (2017). Yalın Düşünce, Oygur Yamak (çev.), İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Referans18 Liker, J.K. (2005). Toyota Tarzı 14 Yönetim İlkesi, Ümit Şensoy (çev.), İstanbul: Orhan Holding Yayınları.
 • Referans19 Akçaoğlu, Ö. (2012). Değer Akış Haritalarında Belirlenen Darboğazların Çözümü için Bayes Ağları ile Senaryo Üretimi: Çamaşır Makinası Fabrikasında Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://polen.itu.edu.tr/handle/11527/5778
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1778-1555
Yazar: Abdullah SEVGİLİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ,ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8475-1300
Yazar: Zahide Figen ANTMEN
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

APA Sevgi̇li̇, A , Antmen, Z . (2019). Yalın Üretim Tekniklerinden Değer Akış Haritalandırmanın Bir Metal İşleme Fabrikasında Süreç İyileştirme Amacıyla Uygulanması . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (16) , 219-228 . DOI: 10.31590/ejosat.555940