Yıl 2019, Cilt , Sayı 16, Sayfalar 605 - 619 2019-08-31

Bir Ameliyathanenin İklimlendirilmesinde Üfleme Hızının Sayısal Analizi ve Modellenmesi

Yasin POLAT [1] , Hüseyin YAĞLI [2] , Yıldız KOÇ [3]


Ameliyathane ortamlarına giren ve çıkan personel gibi kaçınılamaz mikroorganizma kaynaklarının dezenfektanlar ile verdiği zararların minimize edilmesi mümkün iken mikroorganizmaları zararlı seviyenin altında tutabilmek için ortamın uygun standartlarında havalandırmasının ve iklimlendirmesinin kritik öneme sahip olduğu açıkça görülmektedir. Bu nedenle bu çalışma kapsamında, bir ameliyathanenin iklimlendirilmesi ve havalandırılması esnasında hava akışından kaynaklı mikroorganizmaların çoğalmasını engellemek için hava akışı ANSYS Fluent programı kullanılarak sayısal olarak analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında ameliyathane için tavandan üfleme ve duvardan emme menfezli Model-1 ve aseptizör cihazının kullanıldığı Model-2 bir arada ele alınmış ve hava akış yönü ve hava hız açısından elde edilen analiz sonuçları birbiri ile kıyaslanmıştır. Tasarlanan her iki iklimlendirme sistemi de ocak ve temmuz ayları için analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar bir arada değerlendirildiğinde, monitör, cerrahi alet masası, ilaç dolabı, anestezi makinası gibi cihazlar tavandan askılı olmadığı için her iki model de hava sirkülasyonunun engellendiği ve ölü akış bölgelerinin oluştuğu görülmüştür. Model-2’de bulunan aseptizör cihazı, standartlarda belirtildiği gibi laminer hava akımı oluşturmadığından ve enfeksiyon riski oluşumunu artırdığından en uygun iklimlendirme sisteminin Model-1’de ki tavandan üfleme kenarlardan emme yapan iklimlendirme sistemi olduğu görülmüştür.

Ameliyathane, İklimlendirme, Aseptizör, Modelleme, Fluent, Hava Hızı Analizi
 • Tosun, M. F., Karakuş, C., Yağlı, H., & Baltacıoğlu, H. (2015). Yoğun Bakım Ünitesinin Hijyenik İklimlendirme Hesabı ve Örnek Uygulama. TTMD Dergisi, 95, 30-36.
 • Polat Y. (2011). Bir ameliyathane salonu iklimlendirilirken oluşan hava akımının sayısal analizi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi Ocak-2011.
 • Türk Cerrahı Tıp Sözlüğü, (Erişim tarihi: 28.03.2019), http://www.turkcerrahi.com/tip-sozlugu/ameliyathane/
 • Ufat, H., Kaynakli, O., Yamankaradeniz, N., & Yamankaradeniz, R. (2018). Investigation of the number of particles in an operating room at different ambient temperatures and inlet velocities. International Journal of Ventilation, 17(3), 209-223.
 • Nastase, I., Croitoru, C., Vartires, A., & Tataranu, L. (2016). Indoor environmental quality in operating rooms: an European standards review with regard to Romanian guidelines. Energy Procedia, 85, 375-382.
 • Dasari, K. B., Albrecht, M., & Harper, M. (2012). Effect of forced‐air warming on the performance of operating theatre laminar flow ventilation. Anaesthesia, 67(3), 244-249.
 • Polat, Y., Yağlı, H., & Koç, Y. (2019). Bir Ameliyathanenin İklimlendirilmesi Süresince Hava Akımının Modellenmesi. European Journal of Science and Technology, (15), 420-432.
 • Süngü, A. (2007). Ameliyathane havalandırma sistemleri IVF ve genetik laboratuvar havalandırma sistemleri. 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 466-485.
 • Salim Ö. (2009). Hastane iklimlendirme sistemlerine genel bir bakış. 6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 17-27.
 • Çoşgun, A., Korkmaz, A., & Doğdu, N. (2011). Hastanelerde Hijyenik Ortamlarda İç Hava Kalitesinin Araştırılması ve Modellenmesi (Antalya Örneği). III. Ulusal İklimlendirme Kongresi, 56-630.
 • Taşdemir C. Hastane Ameliyathane ve Yoğun Bakımlarda Modüler Hijyen Klima Teknolojisi ve Enerji Maliyetleri. (Erişim tarihi: 20.02.2019) https://docplayer.biz.tr/7959664-Hastane-ameliyathane-ve-yogunbakimlarda-moduler-hijyen-klima-teknolojisi-ve-enerji-maliyetleri.html
 • Ayçam, İ. & Yazıcı, A. (2017). Evaluation of operating room units within the context of green design criteria. Gazi University Journal of Science, 30(1), 1-15.
 • Coşkun, Ö. (2007). Hastane hijyenik iklimlendirme sistemleri ile infeksiyon kontrolü. 3.Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu.
 • Hansen, D., Krabs, C., Benner, D., Brauksiepe, A., & Popp, W. (2005). Laminar air flow provides high air quality in the operating field even during real operating conditions, but personal protection seems to be necessary in operations with tissue combustion. International journal of hygiene and environmental health, 208(6), 455-460.
 • Provent Professional Ventilation systems. Paket Tip Hijyenik Klima Santrali Kataloğu. (Erişim Tarihi: 28.03.2019) https://docplayer.biz.tr/3422857-Paket-tip-hijyenik-klima-santrali.html.
 • Memarzadeh, F., & Manning, A. P. (2002). Comparison of operating room ventilation systems in the protection of the surgical site/Discussion. ASHRAE transactions, 108, 3.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1255-9990
Yazar: Yasin POLAT
Kurum: MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY

Orcid: 0000-0002-9777-0698
Yazar: Hüseyin YAĞLI
Kurum: ISKENDERUN TECHNICAL UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2219-645X
Yazar: Yıldız KOÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ISKENDERUN TECHNICAL UNIVERSITY

Teşekkür Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ve Dr. Öğr. Üyesi Yıldız KOÇ danışmanlığında yapılmış olan bu çalışma “İklimlendirilen Bir Ameliyathane Salonundaki Hava Akışının Sayısal Analizi” başlık tezden üretilmiştir. Yazarlar, çalışma boyunca katkılarından dolayı Üniversite ve Enstitü yönetimine teşekkürü bir borç bilmektedirler.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

APA Polat, Y , Yağlı, H , Koç, Y . (2019). Bir Ameliyathanenin İklimlendirilmesinde Üfleme Hızının Sayısal Analizi ve Modellenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (16) , 605-619 . DOI: 10.31590/ejosat.573528