Yıl 2019, Cilt , Sayı 16, Sayfalar 713 - 722 2019-08-31

Karabuğdayın Fitokimyası, Farmakolojisi ve Biyofonksiyonel Özellikleri

Lütfiye Ekici [1] , Cansu İNANIR [2] , Sevil ALBAYRAK [3]


Karabuğday, Polygonaceae familyasına ait çok eski çağlardan beri yetiştirilen bir üründür. Fagopyrum cinsi iki önemli karabuğday türü içermektedir: Yaygın karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench ve Tatar karabuğdayı (Fagopyrum tataricum Gaertn.). Bu iki önemli tür dışında Fagopyrum cymosum türü ise çok yaygın yetiştirilmemekle birlikte özellikle Çin tıbbında önemli bir yere sahiptir. Karabuğday, sahip olduğu önemli besin içeriği ve sağlık üzerine yararlı etkileri sebebiyle son yıllarda alternatif bir ürün olarak diyete dahil edilmektedir. Karabuğday tohumları, diğer tahıllarla kıyaslandığında sahip olduğu farklılıklar nedeniyle pseudo-tahıl grubu içerisindedir. Bu farklılıklardan en önemlisi, karabuğdayın diğer tahıllar gibi tek çenekli olmayıp, çift çenekli bir bitki olmasıdır. Karabuğday taneleri ve diğer dokular çok sayıda nutrasötik bileşik içermektedir. Karabuğday protein, polisakkarit, diyet lifi, lipit, polifenollerden özellikle rutin ve mikro besin (mineraller ve vitaminler) içeriği ile dikkat çekici bir tahıldır. Ayrıca son yıllarda karabuğday tohumlarının çimlendirilmesi ile besleyici değerinin artırılabileceği fikri önem kazanmaktadır. Zengin içeriği sayesinde karabuğdayın antioksidan, antitümör, antidiyabetik, antibakteriyel gibi birçok farmakolojik özeliklere sahip olduğu bildirilmiştir.  Sayılan bu sağlık faydaları nedeni ile son yıllarda karabuğdaya olan talep artmaktadır.

Pseudo-tahıl, nutrasötik bileşen, rutin, çimlenme
 • Anonim. 2019.Buckwheat. http://en.wikipedia. org/wiki/buckwheat (11.06.2019).
 • Ahmed, A., Khalid, N., Ahmad, A., Abbasi, N. A., Latif, M. S. Z. ve Randhawa, M. A. (2014). Phytochemicals and biofunctional properties of buckwheat: A review. Journal of Agricultural Science, 152(3), 349–369. doi:10.1017/S0021859613000166
 • Bai, C. Z., Feng, M. L., Hao, X. L., Zhong, Q. M., Tong, L. G. ve Wang, Z. H. (2015). Rutin , quercetin , and free amino acid analysis in buckwheat ( Fagopyrum ) seeds from different locations. Genetics and Molecular Research, 14(4), 19040–19048.
 • Bayraktar, A. ve Akbulut, G. (2013). Diyabet Mellitus’un Tıbbi Beslenme Tedavisinde Fitik Asit: Faydalı mı? Zararlı mı? Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1). doi:10.1034/j.1399-3054.2003.00144.x
 • Bhinder, S., Singh, B., Kaur, A., Singh, N., Kaur, M., Kumari, S. ve Yadav, M. P. (2019). Effect of infrared roasting on antioxidant activity, phenolic composition and Maillard reaction products of Tartary buckwheat varieties. Food Chemistry, 285 (October 2018), 240–251. doi:10.1016/j.foodchem.2019.01.141
 • Cai, Y., Luo, Q., Sun, M. ve Corke, H. (2004). Antioxidant activity and phenolic compounds of 112 traditional Chinese medicinal plants associated with anticancer. Life Sciences, 74(17), 2157–2184. doi:10.1016/j.lfs.2003.09.047
 • Chan, P. (2003). Inhibition of tumor growth in vitro by the extract of Fagopyrum cymosum ( fago-c ). Life Sciences, 72, 1851–1858. doi:10.1016/S0024-3205(03)00013-4
 • Christa, K. ve Soral-Smietana, M. (2008). Buckwheat grains and buckwheat products - Nutritional and prophylactic value of their components - A review. Czech Journal of Food Sciences, 26(3), 153–162.
 • Dizlek, H., Özer, M. S., İnanç, E. ve Gül, H. (2009). Karabuğday’ın ( Fagopyrum Esculentum Moench ) bileşimi ve gıda sanayiinde kullanım olanakları. Gıda, 34(5), 317–324.
 • Dziadek, K., Kopeć, A., Pastucha, E., Piątkowska, E., Leszczyńska, T., Pisulewska, E., Francik, R. (2016). Basic chemical composition and bioactive compounds content in selected cultivars of buckwheat whole seeds, dehulled seeds and hulls. Journal of Cereal Science, 69, 1–8. doi:10.1016/j.jcs.2016.02.004
 • FAOSTAT 2019 Online Veritabanı (Erişim adresi: http://www.fao.org/faostat/en/. Erişim tarihi: 15.04.2019)
 • Giménez-Bastida, J. A., Piskuła, M. ve Zieliński, H. (2015). Recent advances in development of gluten-free buckwheat products. Trends in Food Science and Technology, 44(1), 58–65. doi:10.1016/j.tifs.2015.02.013
 • Gullón, B., Lú-Chau, T. A., Moreira, M. T., Lema, J. M. ve Eibes, G. (2017). Rutin: A review on extraction, identification and purification methods, biological activities and approaches to enhance its bioavailability. Trends in Food Science and Technology, 67, 220–235. doi:10.1016/j.tifs.2017.07.008
 • Guo, Xiaona, Zhu, K., Zhang, H. ve Yao, H. (2010). Anti-Tumor Activity of a Novel Protein Obtained from Tartary Buckwheat. International Journal of Molecular Sciences, 11, 5201–5211. doi:10.3390/ijms11125201
 • Guo, XuDan, Wu, C. Sen, Ma, Y. J., Parry, J., Xu, Y. Y., Liu, H. ve Wang, M. (2012). Comparison of milling fractions of tartary buckwheat for their phenolics and antioxidant properties. Food Research International, 49(1), 53–59. doi:10.1016/j.foodres.2012.07.019
 • Hayıt, F. ve Gül, H. (2015). Karabuğday’ın Sağlık Açısından Önemi ve Unlu Mamüllerde Kullanımı. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 123–132.
 • Ishii, S., Katsumura, T., Shiozuka, C., Ooyauchi, K., Kawasaki, K., Takigawa, S., Ohba, K. (2008). Anti-Inflammatory Effect of Buckwheat Sprouts in Lipopolysaccharide-Activated Human Colon Cancer Cells and Mice. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 72(12), 3148–3157. doi:10.1271/bbb.80324
 • Janbaz, K. H., Saeed, S. A. ve Gilani, A. H. (2002). Protective effect of rutin on paracetamol- and CCl4-induced hepatotoxicity in rodents. Fitoterapia, 73(7–8), 557–563. doi:10.1016/S0367-326X(02)00217-4
 • Ji, X., Han, L., Liu, F., Yin, S., Peng, Q. ve Wang, M. (2019). A mini-review of isolation, chemical properties and bioactivities of polysaccharides from buckwheat (Fagopyrum Mill). International Journal of Biological Macromolecules, 127, 204–209. doi:10.1016/j.ijbiomac.2019.01.043
 • Jin, H. ve Wei, P. (2011). Anti-Fatigue Properties of Tartary Buckwheat Extracts in Mice. International Journal of Molecular Sciences, 12, 4770–4780. doi:10.3390/ijms12084770
 • Jing, R., Li, H. Q., Hu, C. L., Jiang, Y. P., Qin, L. P. ve Zheng, C. J. (2016). Phytochemical and pharmacological profiles of three Fagopyrum buckwheats. International Journal of Molecular Sciences, 17(4). doi:10.3390/ijms17040589
 • Kan, A. (2011). Konya Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench) Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25(4), 67–71.
 • Karki, R., Park, C. H. ve Kim, D. W. (2013). Extract of buckwheat sprouts scavenges oxidation and inhibits pro-inflammatory mediators in lipopolysaccharide-stimulated macrophages (RAW264.7). Journal of Chinese Integrative Medicine, 11(4), 246–252. doi:10.3736/jintegrmed2013036
 • Katar, D., Olgun, M. ve Turan, M. (2016). Analysis of morphological and biochemical characteristics of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) in comparison with cereals. CYTA - Journal of Food, 14(2), 176–185. doi:10.1080/19476337.2015.1076522
 • Kılıç, S. ve Elmacı, Y. (2018). Karabuğday: Bileşimi ve Gıdalarda Kullanılması. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 6(10), 1388–1401. doi:10.24925/turjaf.v6i10.1388-1401.2038
 • Kuwabara, T., Han, K.-H., Hashimoto, N., Yamauchi, H., Shımada, K., Sekikawa, M. ve Fukushima, M. (2008). Tartary Buckwheat Sprout Powder Lowers Plasma Cholesterol Level in Rats. Journal of Nutritional Science and Vitaminology, 53(6), 501–507. doi:10.3177/jnsv.53.501
 • Lee, C. C., Shen, S. R., Lai, Y. J. ve Wu, S. C. (2013). Rutin and quercetin, bioactive compounds from tartary buckwheat, prevent liver inflammatory injury. Food and Function, 4(5), 794–802. doi:10.1039/c3fo30389f
 • Li, D., Li, X. ve Ding, X. (2010). Composition and antioxidative properties of the flavonoid-rich fractions from tartary buckwheat grains. Food Science and Biotechnology, 19(3), 711–716. doi:10.1007/s10068-010-0100-4
 • Liang, W., Zhang, D., Kang, J., Meng, X. ve Yang, J. (2018). Biomedicine & Pharmacotherapy Protective e ff ects of rutin on liver injury in type 2 diabetic db/db mice. Biomedicine & Pharmacotherapy, 107(February), 721–728. doi:10.1016/j.biopha.2018.08.046
 • Ling, A., Li, X., Hu, X., Ma, Z., Wu, K., Zhang, H., … Wei, S. (2018). Dynamic changes in polyphenol compounds, antioxidant activity, and PAL gene expression in different tissues of buckwheat during germination. Journal of the Science of Food and Agriculture, 98(15), 5723–5730. doi:10.1002/jsfa.9119
 • Liu, H., Wang, L., Cao, R., Fan, H. ve Wang, M. (2016). In vitro digestibility and changes in physicochemical and structural properties of common buckwheat starch affected by high hydrostatic pressure. Carbohydrate Polymers, 144, 1–8. doi:10.1016/j.carbpol.2016.02.028
 • Ma, Y. J., Guo, X. D., Liu, H., Xu, B. N. ve Wang, M. (2013). Cooking, textural, sensorial, and antioxidant properties of common and tartary buckwheat noodles. Food Science and Biotechnology, 22(1), 153–159. doi:10.1007/s10068-013-0021-0
 • Macut, D., Bjekić-Macut, J., Rahelić, D. ve Doknić, M. (2017). Insulin and the polycystic ovary syndrome. Diabetes Research and Clinical Practice, 130, 163–170. doi:10.1016/j.diabres.2017.06.011
 • Mancini, M., Andreassi, A., Salvioni, M., Pelliccione, F., Mantellassi, G. ve Banderali, G. (2016). Myoinositol and D-Chiro Inositol in Improving Insulin Resistance in Obese Male Children: Preliminary Data. International Journal of Endocrinology, 2016, 1–5. doi:10.1155/2016/8720342
 • Matsuo, H., Yokooji, T. ve Taogoshi, T. (2015). Common food allergens and their IgE-binding epitopes. Allergology International, 64(4), 332–343. doi:10.1016/j.alit.2015.06.009
 • Mir, N. A., Riar, C. S. ve Singh, S. (2018). Nutritional constituents of pseudo cereals and their potential use in food systems: A review. Trends in Food Science and Technology, 75(March), 170–180. doi:10.1016/j.tifs.2018.03.016
 • Mitsunaga, T., Matsuda, M., Shimizu, M. ve Iwashima, A. (1986). İsolation and properties of Thiamine-binding protein from buckwheat seed. Cereal Chemistry, 6(4), 332–335.
 • Molinari, R., Costantini, L., Timperio, A. M., Lelli, V., Bonafaccia, F., Bonafaccia, G. ve Merendino, N. (2018). Tartary buckwheat malt as ingredient of gluten-free cookies. Journal of Cereal Science, 80, 37–43. doi:10.1016/j.jcs.2017.11.011
 • Pongrac, P., Potisek, M., Fraś, A., Likar, M., Budič, B., Myszka, K., … Kreft, I. (2016). Composition of mineral elements and bioactive compounds in tartary buckwheat and wheat sprouts as affected by natural mineral-rich water. Journal of Cereal Science, 69, 9–16. doi:10.1016/j.jcs.2016.02.002
 • Qin, P., Wu, L., Yao, Y. ve Ren, G. (2013). Changes in phytochemical compositions, antioxidant and α-glucosidase inhibitory activities during the processing of tartary buckwheat tea. Food Research International, 50(2), 562–567. doi:10.1016/j.foodres.2011.03.028
 • Şensoy, Í., Rosen, R. T., Ho, C. T. ve Karwe, M. V. (2006). Effect of processing on buckwheat phenolics and antioxidant activity. Food Chemistry, 99(2), 388–393. doi:10.1016/j.foodchem.2005.08.007
 • Sieri, S. ve Krogh, V. (2017). Dietary glycemic index, glycemic load and cancer: An overview of the literature. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 27(1), 18–31. doi:10.1016/j.numecd.2016.09.014
 • Tohgi, K., Kohno, K., Takahashi, H., Matsuo, H., Nakayama, S. ve Morita, E. (2011). Usability of Fag e 2 ImmunoCAP in the diagnosis of buckwheat allergy. Archives of Dermatological Research, 303(9), 635–642. doi:10.1007/s00403-011-1142-z
 • Tsai, H., Deng, H., Tsai, S. ve Hsu, Y. (2012). Bioactivity comparison of extracts from various parts of common and tartary buckwheats: evaluation of the antioxidant- and angiotensin-converting enzyme inhibitory activities. Chemistry Central Journal, 6(1), 1. doi:10.1186/1752-153X-6-78
 • Wajid, M., Aslam, M. S. ve Uzair, M. (2015). Genus Fagopyrum: Phytochemical and Ethnopharmacological Review. Indian Research Journal of Pharmacy and Science, 2(2), 1–14.
 • Wang, L., Yang, X., Qin, P., Shan, F. ve Ren, G. (2013). Flavonoid composition , antibacterial and antioxidant properties of tartary buckwheat bran extract. Industrial Crops & Products, 49, 312–317. doi:10.1016/j.indcrop.2013.04.039
 • Wijngaard, H. H. ve Arendt, E. K. (2006). Buckwheat. Cereal Chemistry, 83(4), 391–401. doi:10.1201/9780203711248
 • Yang, J., Guo, J. ve Yuan, J. (2008). In vitro antioxidant properties of rutin. LWT - Food Science and Technology, 41(6), 1060–1066. doi:10.1016/j.lwt.2007.06.010
 • Yao, Y., Shan, F., Bian, J., Chen, F., Wang, M. ve Ren, G. (2008). D-chiro-inositol-enriched tartary buckwheat bran extract lowers the blood glucose level in KK-Ay mice. Journal of agricultural and food chemistry, 56(21), 10027–10031.
 • Yiming, Z., Hong, W., Linlin, C., Xiaoli, Z., Wen, T. ve Xinli, S. (2015). Evolution of nutrient ingredients in tartary buckwheat seeds during germination. Food Chemistry, 186, 244–248. doi:10.1016/j.foodchem.2015.03.115
 • Yıldız, N. ve Yalçın, E. (2013). Karabuğdayın Kimyasal, Besinsel ve Teknolojik özellikleri. Gıda, 38(6), 383–390. doi:10.5505/gida.2013.43153
 • Zhang, R., Xu, G., Chen, W. ve Zhang, W. (2010). Genetic Polymorphisms of Glutathione S -Transferase P1 and Bladder Cancer Susceptibility in a Chinese Population . Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 15(1–2), 85–88. doi:10.1089/gtmb.2010.0162
 • Zhang, Z. L., Zhou, M. L., Tang, Y., Li, F. L., Tang, Y. X., Shao, J. R., Wu, Y. M. (2012). Bioactive compounds in functional buckwheat food. Food Research International, 49(1), 389–395. doi:10.1016/j.foodres.2012.07.035
 • Zheng, C., Hu, C., Ma, X., Peng, C., Zhang, H. ve Qin, L. (2012). Cytotoxic phenylpropanoid glycosides from Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. Food Chemistry, 132(1), 433–438. doi:10.1016/j.foodchem.2011.11.017
 • Zhu, F. (2016a). Buckwheat starch: Structures, properties, and applications. Trends in Food Science and Technology, 49, 121–135. doi:10.1016/j.tifs.2015.12.002
 • Zhu, F. (2016b). Chemical composition and health effects of Tartary buckwheat. Food Chemistry, 203, 231–245. doi:10.1016/j.foodchem.2016.02.050
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2216-9128
Yazar: Lütfiye Ekici (Sorumlu Yazar)
Kurum: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4748-954X
Yazar: Cansu İNANIR
Kurum: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0253-3746
Yazar: Sevil ALBAYRAK
Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

APA Ekici, L , İnanır, C , Albayrak, S . (2019). Karabuğdayın Fitokimyası, Farmakolojisi ve Biyofonksiyonel Özellikleri . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (16) , 713-722 . DOI: 10.31590/ejosat.580742