Yıl 2019, Cilt , Sayı 16, Sayfalar 740 - 749 2019-08-31

Bir Konutun Dış Duvarları İçin Isıtma ve Soğutma Yüklerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığın Tespiti ve Enerji Tasarrufu Analizi

Aynur UÇAR [1] , Muhammed Usame DUMRUL [2]


Artan nüfus, gelişen teknoloji enerjiye olan talebi sürekli olarak artırmaktadır. Bu durum Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri zorunlu enerji tasarrufuna yöneltmiştir. Yapılarda enerji tasarrufu için kullanılan en etkin yöntemlerden biri ısı yalıtımıdır. Bu çalışmada iki farklı duvar modeli (dıştan yalıtımlı duvar ve sandviç duvar), üç farklı yakıt çeşidi (doğalgaz, kömür ve elektrik) ve iki farklı yalıtım malzemesi sıkıştırılmış polistiren (XPS) ve genleştirilmiş polistiren (EPS) kullanılarak yalnız ısıtma, yalnız soğutma ve hem ısıtma hem de soğutma durumunda Malatya ili için optimum yalıtım kalınlığı, toplam maliyet, enerji tasarrufu ve geri ödeme süresi hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlardan, hem ısıtma ve hem de soğutma durumu için optimum yalıtım kalınlıkları 0.0549 m ile 0.0836 m arasında, enerji tasarrufları 24.79 TL/m2 ile 60.45 TL/m2 arasında ve geri ödeme sürelerinin ise 2.5714 ve 4.2062 yıl arasında değiştiği gözlemlenmiştir. 

Optimum yalıtım kalınlığı, Enerji tasarrufu
 • Ogulata, R.G. (2002). Sectoral energy consuption in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Rewies: 6, 471-480.
 • Kaygusuz K., Kaygusuz A. (2004). Energy and sustainabledevelopment. Part II: Environmental inpacts of energy use. Energy Sources: 26, 1071-1082.
 • Çomaklı, K., Yüksel, B. (2003). Optimum Insulation Thickness of Extermal Walls for Energy Saving. Applied Thermal Engineering: 23,473-479.
 • Bolatturk, A. (2003). Binalarda Optimım Yalıtım Kalınlıklarının Hesabı ve Enerji Tasarrufundaki Rolü. 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 41-47.
 • Kurekci, N.A. (2016). Determination of optimum insulation thickness for building walls by using heating and cooling degree-day values of all Turkey’s provincial centers. Energy and Building.: 118, 197–213.
 • Nematchoua, M.K., Ricciardi, P., Reiter, S., Yvon, A. (2017). A comparative study on optimum insulation thickness of walls and energy savings in equatorial and tropical climate. International Journal of Sustainable Built Environment: 6, 170-182.
 • Evin, D., Ucar A. (2019). Energy impact and eco-efficiency of the envelope insulation in residential buildings in Turkey. Applied Thermal Engineering: 154, 573–584.
 • Aktemur, C., Atikol, U. (2017). Optimum Insulation Thickness for the Exterior Walls of Buildings in Turkey Based on Different Materials. Energy Sources and Climate Regions, International Journal of Engineering Technologies-IJET: 3, 72-82.
 • Kaynaklı, O. (2008). A Study on Residential Heating Energy Requirement and Optimum Insulation Thickness. Renewable Energy: 33, 1164-1172.
 • Dombayci, Ö. A., Atalay, Ö., Acar, Ş. G., Ulu, E. Y., Ozturk, H.K. (2017). Thermoeconomic method for determination of optimum insulation thickness of external walls for the houses: Case study for Turkey. Sustainable Energy Technologies and Assessments: 22, 1-8.
 • Canbolat, A. S., Bademlioglu, A. H., Kaynakli, O. (2018). Determination of proper insulation thickness for building walls regarding economic consideration. International Research Journal of Advanced Engineering and Science: 3, 173-176.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5973-3741
Yazar: Aynur UÇAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Muhammed Usame DUMRUL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

APA Uçar, A , Dumrul, M . (2019). Bir Konutun Dış Duvarları İçin Isıtma ve Soğutma Yüklerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığın Tespiti ve Enerji Tasarrufu Analizi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (16) , 740-749 . DOI: 10.31590/ejosat.586176