Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, Sayfalar 109 - 116 2019-12-31

Investigation of the Temperature Distribution of a Small Solar Chimney
Küçük Bir Güneş Bacasının Sıcaklık Dağılımlarının İncelenmesi

Aynur UÇAR [1]


Environmental friendly and sustainable energy policies are gaining importance day by day. A prototype solar chimney constructed in Elazig is investigated experimentally in terms of temperature distribution and solar chimney efficiency.  Elazig is in the third degree day region where the temperature varies between -15 ° C and + 42 ° C. The experimental results showed that efficiency increased with an increase in the height of the solar chimney. The efficiency depends on the chimney height and the ambient temperature. The higher the height of the chimney, the more is the efficiency. However, the effect of ambient temperature on the efficiency seems to be very low. It was seen that, solar chimney system can be an alternative system for energy production under Elazig conditions..

 

Çevre dostu ve sürdürülebilir enerji politikaları gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Elazığ'da yapılan prototip bir güneş bacası, sıcaklık dağılımı ve güneş baca etkinliği açısından deneysel olarak incelenmiştir. Elazığ, sıcaklığın -15 ° C ile + 42 ° C arasında değiştiği üçüncü derece gün bölgesindedir. Deneysel sonuçlar, güneş baca yüksekliğinde bir artışla verimliliğin arttığını göstermiştir. Verim, baca yüksekliğine ve ortam sıcaklığına bağlıdır. Baca yüksekliği ne kadar yüksek olursa verimlilik o kadar fazla olur. Bununla birlikte, ortam sıcaklığının verimlilik üzerine etkisi çok düşük görünmektedir. Güneş baca sisteminin Elazığ şartlarında enerji üretimi için alternatif bir sistem olabileceği görülmüştür.

  • Ellabban, O., Abu-Rub, H., Blaabjerg, F. (2014). Renewable energy resources: Current status, future prospects and their enabling technology. Renew. Sustain. Energy Rev.: 39, 748–764.
  • Ghorbani, B., Ghashami, M., Ashjaee, M., Hosseinzadegann H. (2015). Electricity production with low grade heat in thermal power plants by design improvement of a hybrid dry cooling tower and a solar chimney concept. Energy Conservation and Management: 94, 1-11.
  • Hamdan, M.O. (2011). Analysis of a solar chimney power plant in the Arabian Gulf region, Renewable energy: 36, 2593-2598.
  • Jamali, S., Nemati, A., Mohammadkhani, F., Yari, M. (2019). Thermal and economic assessment of a solar chimney cooled semitransparent photovoltaic (STPV) power plant in different climates. Solar Energy: 185, 480–493.
  • Kasaeian, A.B., Molana, S., Rahmani, K., Wen, D. (2017). A review on solar chimney systems. Renew. Sustain. Energy Rev.: 67, 954-987.
  • Parthasarathy, P., Pambudi, N.A. (2019). Performance study of a solar chimney air heater. Case Studies in Thermal Engineering: 14, 100437.
  • Schlaich, J., Bergermann, R., Schiel, W., Weinrebe, G. (2005). Design of Commercial Solar Updraft Tower Systems–Utilization of Solar Induced Convective Flows for Power Generation. Journal of Solar Energy Engineering of ASME: 127, 117-124.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5973-3741
Yazar: Aynur UÇAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Uçar, A . (2019). Investigation of the Temperature Distribution of a Small Solar Chimney . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 109-116 . DOI: 10.31590/ejosat.582533