Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, Sayfalar 206 - 214 2019-12-31

Vermikülit Katkılı Sert Poliüretan ile Kaplanmış Ahşap Kompozitlerin Yüzey Sertliğinin, Yanma Davranışlarının ve Elektromanyetik Ekranlama Özelliklerinin İncelenmesi

Ali Kaya [1] , İbrahim Kırbaş [2] , Ahmet Çifci [3]


Bu çalışmada mineral madde olarak ısıl ve yalıtım amaçlı kullanıma sahip olan vermikülit, sert poliüretan malzemeye eklenerek iki ayrı ahşap kompozit malzemenin yüzey kaplamasında kullanılmıştır. Vermikülit toplam poliüretan kütlesine %5 ve %10 oranında eklenmiştir. Çalışmada ahşap kompozit malzeme olarak orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fiberboard – MDF) ve kontrplak (Plywood) kullanılmıştır. Sert poliüretan ile yüzeyleri kaplanan ahşap kompozit malzemelerin yanma davranışı TS EN ISO 11925-2 standardına göre tek kaynaklı alev testi ile kütle kaybı ve ısıl geçirgenlik değerleri DIN 4102 ve TS EN 13823 standardına göre incelenmiştir. Ayrıca malzemelerin yüzey sertlikleri ve elektromanyatik ekranlama özellikleri belirlenmiştir. Deneysel sonuçlara bakıldığında yüzeyi poliüretan ile kaplanmış ahşap kompozitlerde vermikülit katkısının her iki malzemenin yanma direncine olumlu katkı yaptığı belirlenmiştir. Yüzey sertliği kontraplak malzemlerde iyi sonuçlar verirken kütle kaybı ve ısıl geçirgenlik değerinin MDF malzemelerde daha iyi sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Deneylerde ölçüm yapılan frekanslarda ağırlıkça katkılama oranı arttıkça elektromanyetik ekranlama özelliğinin artığı görülmüştür.

Elektromanyetik Kalkanlama, Kontrplak, MDF, Poliüretan, Vermikülit, Yanma, Yüzey Sertliği
 • A.D. Macheca, W.W. Focke, M. Kaci, B. Panampilly, R. Androsch, “Flame Retarding Polyamide 11 With Exfoliated Vermiculite Nanoflakes”, Polymer Engıneerıng And Scıence, 1746-1755, 2018. DOI 10.1002/pen.24775
 • A. İstek, D. Aydemir, H. Eroğlu, “Combustion Properties of Medium-density Fiberboards Coated by a Mixture of Calcite and Various Fire Retardants”, Turkish Journal of Agriculture and Forestry 37(5): 642-648, 2013.
 • A. İstek, K. Muğla, S.M. Onat, “ The Effects of Different Overlays on the Surface Properties of MDF Panels”, Journal of Bartın Faculty of forestry, 18(2):121-125, 2016. DOI: 10.24011/barofd.267303
 • A., Zamanian, C., Hardiman, “Electromagnetic radiation and human health: A review of sources and effects”, High Frequency Electronics, 4(3): 16-26, 2005.
 • B.C. Bal, Z. Gündeş, E. Akçakaya, “Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması”, KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(2):77-83, 2015.
 • F. Özdemir, A. Ayaz, “Investigation of the Effect on Combustion Resistance of Ammonium Polyphosphate and Boric Acid Chemicals Added to Surface Coating”, Kastamonu Uni., Orman Fakültesi Dergisi, 17 (2): 290-297, 2017. Doi: 10.17475/kastorman.310967
 • F. Özdemir, A. Tutuş, “Effects of Coating with Calcite Togetter with Various Fire Retardants of on the Fire Properties of Particleboard”, BioResources, 11 (3):6407-6415, 2016.
 • H. Binici, “Atık Mukavva, Alçı, Pomza, Perlit, Vermikülit ve Zeolit ile Yapılan Kompozitlerin Yangın Direncinin Araştırılması”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1):1-10, 2016.
 • H. Tuzcu, “Isı Yalıtımı ve Otomotiv Endüstrilerinde Kullanılan Yanmaya Dirençli Poliüretan Esaslı Malzemelerin Tutuşma ve Yanma Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi” Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 31-32, 2010.
 • M. Erdem, E. Akdoğan, M. E. Üreyen, O. Uysal, M. Kaya, C. Irmak, “Yumurta Kabuğu Tozu Katkılanmış Sert Poliüretan Köpükler: Termal İletkenlik, Basma Mukavemeti ve Yanma Davranışlarının İncelenmesi”, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 38, 1,83-93, 2018.
 • M. Yüksel, “Malzeme Bilimleri Serisi Cilt-1”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Yayın no: MMO/2003/271/2, 21-22, 2003.
 • P., Keangin, K. Vafai, P. Rattanadecho, “Electromagnetic field effects on biological materials”, International Journal of Heat and Mass Transfer, 65: 389-399, 2013.
 • T.U. Patro, G. Harikrishnan, A. Misra, D.V. Khakhar, “Formation and Characterization of Polyurethane—Vermiculite Clay Nanocomposite Foams”, Polymer Engineering And Science, 1778-1784, 2008. DOI 10.1002/pen.21145
 • T. Zhang, F. Zhang, S. Dai, Z. Li, B. Wang, H. Quan, Z. Huang, “Polyurethane/organic Vermiculite Composites with Enhanced Mechanical Properties”, J. Appl. Polym. Sci. 43219:1-7, 2016. DOI: 10.1002/APP.43219
 • V. Esenli, “Vermikülit”, Madencilik Rehberi, (2012).
 • Y. Örs, G. Çolakoğlu, İ. Aydın, S. Çolak, “Kayın, Okume ve Kavak Soyma Kaplamalarından Farklı Kombinasyonlarda Üretilen Kontrplakların Bazı Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması”, Politeknik Dergisi, 5 (3): 257-265, 2002.
 • W.J. Seo, J.H. Park, Y.T. Sung, D.H. Hwang, W.N. Kim, S.H. Lee, “Properties of Water-Blown Rigid Polyurethane Foams with Reactivity of Raw Materials”, J. Appl. Polym. Sci, 93, 2334-2342, 2004.
 • Web_1: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, http://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/vermikulit (Erişim tarihi: 17.02.2019)
 • Web_2: Türk Standartları Enstitüsü, https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055047105102120088111043113104073083115052068070106121074055102090 (Erişim tarihi: 22.02.2019)
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1860-9610
Yazar: Ali Kaya (Sorumlu Yazar)
Kurum: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5560-638X
Yazar: İbrahim Kırbaş
Kurum: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ, DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PR.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7679-9945
Yazar: Ahmet Çifci
Kurum: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR.
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Kaya, A , Kırbaş, İ , Çifci, A . (2019). Vermikülit Katkılı Sert Poliüretan ile Kaplanmış Ahşap Kompozitlerin Yüzey Sertliğinin, Yanma Davranışlarının ve Elektromanyetik Ekranlama Özelliklerinin İncelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 206-214 . DOI: 10.31590/ejosat.615661