Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, Sayfalar 198 - 205 2019-12-31

Kentsel Açık ve Yeşil Alanlarda Vandalizmin İrdelenmesi: Isparta Örneği

Candan ŞAHİN [1] , Busra ONAY [2] , Anıl EVCİ [3]


İnsanların eğlenme, dinlenme, hoş vakit geçirme gibi pek çok aktiviteyi yapabildiği kentsel açık ve yeşil alanlar, çeşitli sebepler ile tahrip edilerek vandalizmi doğurmaktadır. Genel olarak sıklıkla insanlar tarafından kullanılan mesire ve rekreasyon alanları vandalizmin etkisi altında kalmaktadır. Bu alanlarda insanların kentlerin sıkıcı ve gürültülü havasından uzaklaştıkları ve dinlenebildikleri alanlardır. Bu özel alanlardaki oturma, barınma, korunma, ulaşım, aydınlatma, iletişim, oyun ve spor gibi temel fonksiyonları destekleyen peyzaj elemanlarının korunması ve fonksiyonelliğini uzun süre devam ettirmesi önemlidir. Kentsel açık ve yeşil alanlarda vandalizm olgusunun ortaya konulmaya çalışıldığı bu çalışmada, Isparta ilinde yer alan kent dokusu içinde insanlara rekreasyon olanakları sağlayan Ayazmana Mesireliği ve Gökçay Mesireliği seçilmiştir. Bu alanlarda, daha önce hazırlanmış olan gözlem formundan yararlanılarak elde edilen veriler değerlendirilmiş, çekilen fotoğraflarla alanlardaki kullanımların ve donatıların mevcut durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Ayazmana ve Gökçay Mesire Alanını çoğunlukla piknik yapma ve dinlenme etkinlikleri için bu alanlar kullanılmaktadır. Her iki alan da özellikle hafta sonları çok yoğun ziyaret edilmektedir ve özellikle yaz aylarında ziyaretçi kapasitesinin üzerinde kullanılmaktadır. Bu mesire alanalrında yapılan çalışmalar da özellikle piknik masaları ve oturma elemanlarında önemli şekilde Vandalizm örnekleri gözlemlenmiştir. 

Kentsel Açık ve Yeşil Alan, Vandalizm
  • 1. Akyol, E. (2006). Kent Mobilyaları Tasarım ve Kullanım Süreci. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 138 s, İstanbul.
  • 2. Basal M., Memlük Y., Yılmaz O., Kurum E. (1997). Peyzaj Konstrüksiyonu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1484, Ders Kitabı: 445, 160 s, Ankara.
  • 3. Büyük Larousse, 23,12085-12086.
  • 4. Dinçtürk, S. (2007). Türkiye’de Vandalizmin Sosyal, Ekonomik ve Psikolojik Boyutları. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, 96 s, Afyonkarahisar.
  • 5. Erdoğan, G. (2009). Kamusal Mekânda Sokak Sanatı: Grafiti İstanbul, Beyoğlu, Yüksek Kaldırım Sokak İncelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, 206 s, Trabzon.
  • 6. Tolunay, A., Alkan, H., Korkmaz, M. (2004). Isparta Tarihi Ayazmana Mesireliği’nin Açıkhava Rekreasyonu Açısından Kullanıcı Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 8-1, 59-70 s, Isparta.
  • 7. Olgun, R. (2013). Kentsel Yeşil Alanlarda Vandalizm ve Olası Tasarım Çözümlerinin Antalya Örneğinde İncelenmesi. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 114sf, Antalya.
  • 8. Yıldırım, A. (2000). Kamusal Alanlarda Vandalizm. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 124 s, Trabzon.
  • 9. Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (2015).
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0413-2380
Yazar: Candan ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3126-2276
Yazar: Busra ONAY
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0003-3126-2275
Yazar: Anıl EVCİ
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Şahi̇n, C , Onay, B , Evci̇, A . (2019). Kentsel Açık ve Yeşil Alanlarda Vandalizmin İrdelenmesi: Isparta Örneği . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 198-205 . DOI: 10.31590/ejosat.617935