Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Leaf and Flower Volatile Oil Components of Two Thyme Taxa Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata L. in Turkey

Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, 346 - 350, 31.12.2019
https://doi.org/10.31590/ejosat.618187

Öz

Medicinal and aromatic plants have a special importance with volatile oil components. Lamiaceae family members are important in pharmacology and perfumery industry because they contain volatile and aromatic oil. Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata L. are the most widely used and most exported species. The volatile components of the leaves and flowers of Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata taxa were determined by Headspace Solid Phase Microextraction (HS-SPME) technique combined with gas chromatography/mass spectrometry (GC / MS). 33 different components of Origanum onites were identified and the main components were p-cymene (11.45%), γ-terpinene (11.89%), linalool (14.35%), thymol (20.03%) and carvacrol (26.91%), respectively. For Thymbra spicata var. spicata L., 36 different compounds were identified and the main components were p-cymene (11.72%), γ-terpinene (10.96%), linalool (13.44%), thymol (18.92%) and carvacrol (27.34%), respectively. Oxygen containing monoterpenes have been found to be high.

Kaynakça

 • Al-Sheibany IS (2005). Isolation and Identification of Volatile oils from Iraqi Thyme (Thymbra Spicata ) and study the antimicrobial activity. Irq. Nat. J. Chem. 18: 289-298.
 • Araujo HC, Lacerda MEG, Lopes D, Bizzo HR, Kaplan MAC (2007). Studies On The Aroma Of Mate (Ilex paraquariensis St.Hil.) Using Headspace SolidPhase Microextraction. Phytochem. Anal. 18: 469- 474.
 • Barakat A, Wakim LH, Apostolides NA, Srour G, Beyrouthy ME (2013). Variation in the essential oils of Thymbra spicata L. growing wild in Lebanon according to the date of harvest. J. Essent Oil Res. 25: 506-511.
 • Bayram E, Kırıcı S.,Tansı S, Yılmaz G (2010). “Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Arttırılması Olanakları”. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-I,437–456, 11–15 Ocak 2010, Ankara.
 • Donmez İE, Salman H (2017). Yaban Mersini (Myrtus communis L.) Yaprak ve Meyvelerinin Uçucu Bileşenleri. Turk. J. For. 18(4): 328-332
 • Erdemgil FZ (1992). Origanum onites L.Uçucu Yağının Bileşimi. Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 53s.
 • Fleishe, Z, Fleisher A (2005). Extract Analyses of Satureja thymbra L. and Thymbra spicata L. Aromatic Plants of the Holy Land and the Sinai. Part XVII. J. Essent Oil Res. 17: 32-35.
 • Kılıç T (2005). Analysis of Essential Oil Composition of Thymbra spicata var. spicata: Antifungal, Antibacterial and Antimycobacterial Activities. Z. Naturforsch. 61: 324-328.
 • Kocabaş YZ, Karaman S (2001). Essential oils of Lamiaceae family from South East Mediterranean Region (Turkey). Pak J Biol Sci. 4(10):1221-1223.
 • Markovic T, Chatzopoulou P, Siljegovic J, Nikolic, M, Glamoclija J, Ciric A, Sokovic M, 2011. Chemical Analysis and antimicrobial activities of the essential oils of Satureja thymbra L. and Thymbra spicata L. and their main components. Arch. Biol Sci. 63 (2): 457-464.
 • Ortiz PL, Fernandez I (1992). Microscobic Study of Honey and Apiary Pollci From the Province of Sevile. Departmento de Biologia Vegetaly, Ecologia facultad de Biologia, Apdo, 1095.41080, Sevilla Spain, Abstract.
 • Ozgüven, M., Tansi, S (1998). In Situ Conservation of Aromatic Plant in Southeastern Turkey Wild Species. The Proceedings of International Symposium on in Situ Conservation of Plant Genetic Diversity, 177-183 S.
 • Ravid U, Putievsky E (1985). Composition of Essential Oils of Thymbra spicata and Satureja thymbra Chemotypes.  Planta Med. 51(4):337-8
 • Ruberto G, Biondi D, Meli R, Piattelli M (1993). Volatile Flavour Components of Sicilian Origanum onites L.. Flavour Fragr J. 8(4):197 - 200.
 • Secmen O, Gemici Y, Görk G, Bekat L, Leblebici E (2000). Tohumlu Bitkiler Sistematiği. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Yayınları Serisi No: 116, İzmir.
 • Tumen G, Ermin N, Ozek T, Kurkcuoglu M, Başer KHC (2011). Composition of Essential Oils from Two Varieties of Thymbra spicata L. J Essent Oil Res. 6(5):463-468.
 • Vas G, Vekey K (2004). Solid-Phase microextraction: apowerful sample preparation tool prior to mass spectrometric analysis. J. Mass Spectrom. 39:233- 254.Weiss EA (1997). Essential Oil Crops. J Agric Sci. 129, 121-123.

İki Kekik Taksonu Origanum onites L. ve Thymbra spicata var. spicata L.’nın Yaprak ve Çiçek Uçucu Bileşenleri

Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, 346 - 350, 31.12.2019
https://doi.org/10.31590/ejosat.618187

Öz

Tıbbi ve aromatik bitkiler grubunda özellikle uçucu yağ içeriği açısından zengin olanların ayrı bir önemi bulunmaktadır. Lamiaceae familyası üyeleri uçucu ve aromatik yağ içermelerinden dolayı farmakoloji ve parfümeri sanayinde önemlidir. Lamiaceae familyasının ihracatı en çok yapılan ve uçucu yağ üretiminde kullanılan türleri ise; Origanum onites L. ve Thymbra spicata var. spicata L. dır. Origanum onites L. ve Thymbra spicata var. spicata L. taksonlarının yaprak ve çiçeklerinin uçucu bileşenleri gaz kromatografisi/kütle spektrometresi (GC/MS) ile kombine edilmiş Tepe Boşluğu-Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (HS-SPME) tekniği ile belirlenmiştir. Origanum onites'te 33 farklı bileşen tespit edilmiş olup ana bileşenler p-cymene (%11.45), γ-terpinene (%11.89), linalool (%14.35), thymol (%20.03) ve carvacrol (%26,91)'dur. Thymbra spicata var. spicata L.'da 36 farklı bileşen tespit edilmiş olup ana bileşenler p-cymene (%11.72), γ-terpinene (%10.96), linalool (%13.44), thymol (%18.92) ve carvacrol (%27.34)'dur. Oksijenli monoterpenleri yüksek oranda bulunduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Al-Sheibany IS (2005). Isolation and Identification of Volatile oils from Iraqi Thyme (Thymbra Spicata ) and study the antimicrobial activity. Irq. Nat. J. Chem. 18: 289-298.
 • Araujo HC, Lacerda MEG, Lopes D, Bizzo HR, Kaplan MAC (2007). Studies On The Aroma Of Mate (Ilex paraquariensis St.Hil.) Using Headspace SolidPhase Microextraction. Phytochem. Anal. 18: 469- 474.
 • Barakat A, Wakim LH, Apostolides NA, Srour G, Beyrouthy ME (2013). Variation in the essential oils of Thymbra spicata L. growing wild in Lebanon according to the date of harvest. J. Essent Oil Res. 25: 506-511.
 • Bayram E, Kırıcı S.,Tansı S, Yılmaz G (2010). “Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Arttırılması Olanakları”. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-I,437–456, 11–15 Ocak 2010, Ankara.
 • Donmez İE, Salman H (2017). Yaban Mersini (Myrtus communis L.) Yaprak ve Meyvelerinin Uçucu Bileşenleri. Turk. J. For. 18(4): 328-332
 • Erdemgil FZ (1992). Origanum onites L.Uçucu Yağının Bileşimi. Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 53s.
 • Fleishe, Z, Fleisher A (2005). Extract Analyses of Satureja thymbra L. and Thymbra spicata L. Aromatic Plants of the Holy Land and the Sinai. Part XVII. J. Essent Oil Res. 17: 32-35.
 • Kılıç T (2005). Analysis of Essential Oil Composition of Thymbra spicata var. spicata: Antifungal, Antibacterial and Antimycobacterial Activities. Z. Naturforsch. 61: 324-328.
 • Kocabaş YZ, Karaman S (2001). Essential oils of Lamiaceae family from South East Mediterranean Region (Turkey). Pak J Biol Sci. 4(10):1221-1223.
 • Markovic T, Chatzopoulou P, Siljegovic J, Nikolic, M, Glamoclija J, Ciric A, Sokovic M, 2011. Chemical Analysis and antimicrobial activities of the essential oils of Satureja thymbra L. and Thymbra spicata L. and their main components. Arch. Biol Sci. 63 (2): 457-464.
 • Ortiz PL, Fernandez I (1992). Microscobic Study of Honey and Apiary Pollci From the Province of Sevile. Departmento de Biologia Vegetaly, Ecologia facultad de Biologia, Apdo, 1095.41080, Sevilla Spain, Abstract.
 • Ozgüven, M., Tansi, S (1998). In Situ Conservation of Aromatic Plant in Southeastern Turkey Wild Species. The Proceedings of International Symposium on in Situ Conservation of Plant Genetic Diversity, 177-183 S.
 • Ravid U, Putievsky E (1985). Composition of Essential Oils of Thymbra spicata and Satureja thymbra Chemotypes.  Planta Med. 51(4):337-8
 • Ruberto G, Biondi D, Meli R, Piattelli M (1993). Volatile Flavour Components of Sicilian Origanum onites L.. Flavour Fragr J. 8(4):197 - 200.
 • Secmen O, Gemici Y, Görk G, Bekat L, Leblebici E (2000). Tohumlu Bitkiler Sistematiği. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Yayınları Serisi No: 116, İzmir.
 • Tumen G, Ermin N, Ozek T, Kurkcuoglu M, Başer KHC (2011). Composition of Essential Oils from Two Varieties of Thymbra spicata L. J Essent Oil Res. 6(5):463-468.
 • Vas G, Vekey K (2004). Solid-Phase microextraction: apowerful sample preparation tool prior to mass spectrometric analysis. J. Mass Spectrom. 39:233- 254.Weiss EA (1997). Essential Oil Crops. J Agric Sci. 129, 121-123.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayse Gul SARIKAYA (Sorumlu Yazar)
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0641-4445
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 17

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ejosat618187, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2683}, address = {}, publisher = {Osman SAĞDIÇ}, year = {2019}, volume = {}, pages = {346 - 350}, doi = {10.31590/ejosat.618187}, title = {Leaf and Flower Volatile Oil Components of Two Thyme Taxa Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata L. in Turkey}, key = {cite}, author = {Sarıkaya, Ayse Gul} }
APA Sarıkaya, A. G. (2019). Leaf and Flower Volatile Oil Components of Two Thyme Taxa Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata L. in Turkey . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 346-350 . DOI: 10.31590/ejosat.618187
MLA Sarıkaya, A. G. "Leaf and Flower Volatile Oil Components of Two Thyme Taxa Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata L. in Turkey" . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2019 ): 346-350 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/issue/48495/618187>
Chicago Sarıkaya, A. G. "Leaf and Flower Volatile Oil Components of Two Thyme Taxa Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata L. in Turkey". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2019 ): 346-350
RIS TY - JOUR T1 - Leaf and Flower Volatile Oil Components of Two Thyme Taxa Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata L. in Turkey AU - Ayse Gul Sarıkaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31590/ejosat.618187 DO - 10.31590/ejosat.618187 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 346 EP - 350 VL - IS - 17 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.618187 UR - https://doi.org/10.31590/ejosat.618187 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Leaf and Flower Volatile Oil Components of Two Thyme Taxa Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata L. in Turkey %A Ayse Gul Sarıkaya %T Leaf and Flower Volatile Oil Components of Two Thyme Taxa Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata L. in Turkey %D 2019 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 17 %R doi: 10.31590/ejosat.618187 %U 10.31590/ejosat.618187
ISNAD Sarıkaya, Ayse Gul . "Leaf and Flower Volatile Oil Components of Two Thyme Taxa Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata L. in Turkey". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 17 (Aralık 2019): 346-350 . https://doi.org/10.31590/ejosat.618187
AMA Sarıkaya A. G. Leaf and Flower Volatile Oil Components of Two Thyme Taxa Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata L. in Turkey. EJOSAT. 2019; (17): 346-350.
Vancouver Sarıkaya A. G. Leaf and Flower Volatile Oil Components of Two Thyme Taxa Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata L. in Turkey. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; (17): 346-350.
IEEE A. G. Sarıkaya , "Leaf and Flower Volatile Oil Components of Two Thyme Taxa Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata L. in Turkey", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, sayı. 17, ss. 346-350, Ara. 2020, doi:10.31590/ejosat.618187