Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, Sayfalar 66 - 70 2019-12-31

Farklı Oranlarda Mürüdümük (Lathyrus sativus L.) Bitkisinin Bazı Meyve Posaları İle Silolanma Özelliklerinin Belirlenmesi

Veysel SARUHAN [1] , Mehmet sait İbrahimoğlu [2]


Bu araştırma; Mürdümük (Lathyrus sativus L.) bitkisinin çeşitli oranlarda ilave edilmiş elma, armut ve limon meyveleriyle silolanması sonrası silaj kalite özelliklerinin belirlenmesi amacı ile yürütülmüştür. Bu amaçla yürütülen çalışmada; %95 Mürdümük+%5 elma, %90 mürdümük+%10 elma, %85 mürdümük+%15 elma, %95 mürdümük+%5 limon,  %90mürdümük+%10 limon, %85 mürdümük+%15 limon, %95 mürdümük+%5 armut, %90 mürdümük+%10 armut, %85 mürdümük+%15 armut olmak üzere toplamda 9 uygulama yapılmıştır. Silolanan bitkiler, ağzı kapalı hava almayacak şekilde plastik 2’şer lt’lik bidonlarda her uygulama için 3 tekerrürlü olacak şekilde hazırlanmıştır. Silajlar 60 gün fermantasyona bırakılmıştır. 60 günün sonunda bidonlar açılıp fiziksel (renk, koku, strüktür) ve kimyasal analizleri (kuru madde, ham kül, ham protein, ADF, NDF ve pH ) yapılıp Flieg puanı ve DLG puanı hesaplanmıştır. Yapılan tüm analizler sonucunda; ADF, Ham Protein (HP),ve pH değerleri arasındaki farklılıklar önemli bulunurken; Kuru madde (KM), Ham Kül (HK), NDF, Fleig Puanı (FP), renk, koku, strüktür ve DLG (Puan) değerleri arasında önemli farklılıklar bulunmamıştır. Elde edilen KM, HK, HP, ADF, NDF, pH ve flieg puanı (FP) değerleri sırasıyla ( %20.33-24.18, 10.19-11.37, 25.59-28.14, 28.09-35.12, 32.41-38.67, 4.12-4.26, 76.22-85.12 ) arasında değişmiştir. Çalışma sonrasında elde edilen sonuçlar; mürdümük silolarına karbonhidrat kaynağı amacıyla meyve atıklarının katılması karışımın oranının %85 Mürdümük+%15 limon olacak şekilde silolanmasının kalite özellikleri açısından daha uygun silaj olacağı önerilebilir.

Mürdümük, Silaj, Karışım, Fiziksel Özellikler, the mixture
  • Filya, İ. 2002. Silaj yapımı. Silaj Bitkileri Yetiştirme ve Silaj Yapımı, Hasad Yayıncılık, Ankara.
  • İptaş, S., Avcıoğlu, R. 1996. Silajlarda Fermantasyon Ürünleri İle Nitelik Belirleme Yöntemleri Arasındaki İlişkiler. Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, 17-19 Haziran. Erzurum.
  • Kaplan, M., Baran, Ö., Unlukara, A., Kale, H., Arslan, M., Kara, K., Buyukkılıç, B., Konca, Y., Ulas, A. 2016. The Effects of Different Nitrogen Doses and Irrigation Levels on Yield, Nutritive Value, Fermentation And Methane Characteristics Of Corn Silage. Turk J Field Crops. 21(1): 101-109.
  • Kökten, K., Boydak, E., Kaplan, M., Seydoşoğlu, S., Kavurmacı, Z. 2013. Bazı Soya Fasulyesi (Glycine max L.) Çeşitlerinden Yapılan Silajların Besin Değerlerinin Belirlenmesi. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 2(2): 7-10.
  • Seydoşoğlu, S., Saruhan, V. 2017. Mısır Bitkisinde (Zea mays L.) Ekim Zamanı ve Çeşidin Silaj Kalitesi Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54 (3):361-366.
  • Seydoşoğlu, S., Gelir, G. 2019. Farklı Oranlarda Karıştırılan Mürdümük (Lathrus sativus L.) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) Hâsıllarının Silaj Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1): 397-406.
  • Seydoşoğlu, S. 2019a. Farklı Oranlarda Karıştırılan Yem Bezelyesi (Pisum sativum L.) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) Hâsıllarının Silaj Kalitesine Etkisinin Araştırılması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56(3). 297-302.
  • Seydoşoğlu, S. 2019b. Effects of Different Mixture Ratios of Grass Pea (Lathyrus sativus L.) and Barley (Hordeum vulgare) on Quality of Silage. Legume Research. DOI: 10.18805/LR-468.
  • Yalçınkaya, M.Y., Baytok, E., Yörük, M.A. 2012. Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9(2): 95-106.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4906-8917
Yazar: Veysel SARUHAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3391-3802
Yazar: Mehmet sait İbrahimoğlu

Destekleyen Kurum Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi
Proje Numarası ZİRAAT.17.005
Teşekkür Bu çalışma, yüksek lisans tezinden üretilmiş olup, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (ZİRAAT.17.005) tarafından desteklenmiştir.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA SARUHAN, V , İbrahimoğlu, M . (2019). Farklı Oranlarda Mürüdümük (Lathyrus sativus L.) Bitkisinin Bazı Meyve Posaları İle Silolanma Özelliklerinin Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 66-70 . DOI: 10.31590/ejosat.618849