Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, Sayfalar 750 - 754 2019-12-31

Kalsinasyon Sıcaklığının Modifiye Edilmiş Pechini Yöntemi ile Hazırlanan Perovskit Özelliklerine Etkisi
Effect of Calcination Temperature on the Perovskite Characteristics Prepared by Modified Pechini Method

Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin [1]


Hem nadir toprak elementlerini hem de 3d geçiş metallerini içeren ABO3 genel formülüne sahip olan Perovskit tipi oksitler, mükemmel katalitik, manyetik, elektrik ve optik özelliklerinden kaynaklanan stratejik malzemeler olarak kullanılmalarından dolayı oldukça dikkat çekmektedir. Perovskitik malzemeler arasında lantan nikel oksit (LaNiO3-LNO), yalnızca reform ve redoks gibi reaksiyonlarda değil, aynı zamanda da enerji dönüşümü veya elektrot malzeme sentezinde önemli bir potansiyele sahiptir. LNO'lar yaygın olarak sol-gel, birlikte çöktürme, katı hal ve Pechini gibi yöntemlerle hazırlanır. Bu metotlar arasında Pechini yönteminde öncü maddeleler olarak yaygın olarak kullanılan nitratlar, asetatlar, klorürler, vb. ve şelatlama ajanı olarak sitrik asit (CA) ve çapraz bağlayıcı olarak moleküler seviyede bir polimerik reçine oluşturması, metal iyonlarının ayrışmasını azaltması ve yapıda homojenliği sağlaması sebebiyle etilen glikol (EG) kullanır. Pechini yöntemi ile alkoksit bazlı sol-jel yönteminde sıklıkla ortaya çıkan zorlukların ve dezavantajların birçoğunun üstesinden gelmek mümkün görünmektedir. Bu çalışma ile kalsinasyon sıcaklığının, etilen glikol içermemek sureti ile modifiye edilmiş Pechini yöntemi ile hazırlanan LaNiO3 katalizörlerinin fiziksel özellikleri üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır. Fiziksel özelliklerin incelenmesi amacıyla, X ışını kırınımı (XRD), taramalı elektron mikroskopisi (SEM) ve N2 adsorpsiyon/desorpsiyon teknikleri kullanılmıştır. Sıcaklıktaki değişime bağlı olarak LNO perovskit yapıda yüzey alanında azalma ve gözenek hacmi ve gözenek boyutunda artış gözlenmiştir. XRD çalışmaları ile 700°C'de kalsine edilen LNO perovskit tipi oksitinin, 500°C'de kalsine edilen perovskit ile kıyaslandığında neredeyse homojen bir LaNiO3 perovskite fazı oluşumu sağladığı ortaya konmuştur. Çalışma, LNO'nun çapraz bağlama maddesi olarak EG içermemek sureti ile modifiye edilmiş Pechini yöntemi ile 700°C'nin üzerindeki kalsinasyon sıcaklıklarında çalışılması durumunda başarıyla hazırlanabileceğinin altını çizmektedir.

Perovskite type oxides which have the general formula as ABO3 including both rare earth elements and 3d transition metals is gaining interest according to be utilized as such strategic materials because of their excellent catalytic, magnetic, electrical and optical properties. Along with perovskitic materials, lanthanum nickel oxide (LaNiO3-LNO) shows potential as a consequence of its electronic and catalytic properties in not only reactions like reforming, redox reactions but also in storage and conversion of energy or synthesis an electrode material. LNOs are widely prepared by methods like sol-gel, co-precipitation, solid state and Pechini. Among these methods, the Pechini method uses the common metal salts consisting of nitrates, acetates, chlorides, etc. as precursors and citric acid (CA) as a chelating agent of metal ions and ethylene glycol (EG) as a cross-linking agent to form a polymeric resin on molecular level and declines segregation of metal ions and ensures compositional homogeneity. This process can defeat most of the difficulties and disadvantages that frequently occur in the alkoxides related to sol−gel method. The present work attempts to scan the effect of calcination temperature on the physical properties of LaNiO3 catalysts prepared by modified Pechini method without ethylene glycol. In order to lay out the physical properties, X-ray diffraction (XRD), scanning energy micoscopy (SEM), and N2 adsorption/desorption techniques were used. The change with the temperature in the structure caused a decrease in surface area, pore volume and increase in pore size. XRD studies revealed that calcination of LNO at 700°C favored the formation of an almost homogeneous LaNiO3 perovskite phase rather than calcination at 500°C. The study underlined that the preparation of the LNO by the modified Pechini method can be applied successfully with the temperature above 700°C without EG as a cross-linking agent.

 • Agarwal, V., & Liu, M. (1997). Preparation of barium cerate-based thin films using a modified Pechini process. Journal of Materials Science, 32(3), 619-625.
 • Baraket, L., & Ghorbel, A. (1998). Control preparation of aluminium chromium mixed oxides by Sol-Gel process. In Studies in Surface Science and Catalysis (Vol. 118, pp. 657-667). Elsevier.
 • Barros, B. S., Barbosa, R., Dos Santos, N. R., Barros, T. S., & Souza, M. A. (2006). Synthesis and X-ray diffraction characterization of nanocrystalline ZnO obtained by Pechini method. Inorganic materials, 42(12), 1348-1351.
 • Ciriminna, R., Fidalgo, A., Pandarus, V., Beland, F., Ilharco, L. M., & Pagliaro, M. (2013). The sol–gel route to advanced silica-based materials and recent applications. Chemical reviews, 113(8), 6592-6620.
 • Dimesso, L. (2018). Pechini Processes: An Alternate Approach of the Sol-Gel Method, Preparation, Properties, and Applications. Handbook of Sol-Gel Science and Technology: Processing, Characterization and Applications, 1067-1088.
 • Granger, P., Parvulescu, V. I., Kaliaguine, S., & Prellier, W. (2015). Perovskites and related mixed oxides: concepts and applications. P. xxxv, John Wiley & Sons.
 • Guo, J., Lou, H., Zhu, Y., & Zheng, X. (2003). La-based perovskite precursors preparation and its catalytic activity for CO2 reforming of CH4. Materials Letters, 57(28), 4450-4455.
 • Kucharczyk, B., Okal, J., Tylus, W., Winiarski, J., & Szczygieł, B. (2019). The effect of the calcination temperature of LaFeO3 precursors on the properties and catalytic activity of perovskite in methane oxidation. Ceramics International, 45(2), 2779-2788.
 • Lemos, F. C. D., Melo, D. M. A., & Da Silva, J. E. C. (2005). Up-conversion luminescence in Er3+/Yb3+-codoped PbTiO3 perovskite obtained via Pechini method. Materials research bulletin, 40(1), 187-192.
 • Lopes, K. P., Cavalcante, L. S., Simões, A. Z., Varela, J. A., Longo, E., & Leite, E. R. (2009). NiTiO3 powders obtained by polymeric precursor method: synthesis and characterization. Journal of alloys and compounds, 468(1-2), 327-332.
 • Niranjan, R. S., Hwang, Y. K., Kim, D. K., Jhung, S. H., Chang, J. S., & Mulla, I. S. (2005). Nanostructured tin oxide: Synthesis and gas-sensing properties. Materials chemistry and physics, 92(2-3), 384-388.
 • Rida, K., Peña, M. A., Sastre, E., & Martinez-Arias, A. (2012). Effect of calcination temperature on structural properties and catalytic activity in oxidation reactions of LaNiO3 perovskite prepared by Pechini method. Journal of Rare Earths, 30(3), 210-216.
 • Selbach, S. M., Einarsrud, M. A., Tybell, T., & Grande, T. (2007). Synthesis of BiFeO3 by wet chemical methods. Journal of the American Ceramic Society, 90(11), 3430-3434.
 • Wang, S., An, C., Zhang, Y., Zhang, Z., & Qian, Y., (2006). Ethanothermal reduction to MoO2 microspheres via modified Pechini method. Journal of Crystal Growth, 293, 209–215.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4926-044X
Yazar: Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Yarbay Şahin, R . (2019). Effect of Calcination Temperature on the Perovskite Characteristics Prepared by Modified Pechini Method. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 750-754 . DOI: 10.31590/ejosat.628531