Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, Sayfalar 703 - 710 2019-12-31

Penisilin Grubu Antibiyotiklerin Ayrımı ve Penisilin V’nin Farmasötik ve İdrar Numunelerinde Analizi İçin Miseller Sıvı Kromatografi Yönteminin Geliştirilmesi ve Validasyonu

Gizem Yıldırım Baştemur [1]


Penisilin grubu antibiyotikler, yan etkilerinin azlığı ve bakterisid olmaları nedeniyle günümüzde en sık kullanılan antibiyotik grubudur. Bu ilaçların olumlu etkilerine rağmen tüketiminden sonra yiyecek veya sulu ortamlarda bulunması ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Ayrıca hayvan yemindeki penisilin kalıntılarının varlığı, insanların et ve süt ürünlerini tüketmesi ile ağır alerjik tepki gibi halk sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bu nedenle bu bileşiklerin tayinleri için analitik metotlarda bir gelişme veya bu bileşiklerin özellikleri ile ilgili bir bilgi büyük katkı sağlayacaktır. İlaç formunda yer alan (tablet, kapsül vb.) etken maddenin tanımlanmasında, klinik çalışmalar sırasında plazma ve serum gibi fizyolojik sıvılardaki ilaç ve olası metabolitlerin tayini için HPLC yöntemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada penisilin grubu 4 bileşiğin (metisilin, penisilin V, amoksasilin, ampisilin) ayrımı ve farmasötik ve idrar numunelerinden Penisilin V’nin kantitatif tayini için miseller sıvı kromatografi (MLC) metodu geliştirilmiş ve valide edilmiştir. Analizler X-Terra RP18 (250 mm x 4,6 mm I.D., 5 μm) kolununda gerçekleştirilmiştir. Hareketli faz olarak 1- bütanol-su (% 5 (h/h)) ortamında 0,05 M sodyum dodesil sülfat içeren 0,01 fosfat (pH 3,5) tamponu kullanılmıştır. Akış hızı 1,3 mL dk-1, enjeksiyon hacmi 20 µL, kolon sıcaklığı 30 0C, dedeksiyon dalga boyu 200 nm’dir. Geliştirilen metot için sistem uygunluk parametreleri çalışılmış ve kabul edilebilir sonuçlar elde edilmiştir. Doğrusallık, seçicilik, dedeksiyon limiti (LOD), kantitatif tayin limiti (LOQ), gün içi ve günler arası kesinlik parametreleri belirlenerek metot validasyonu gerçekleştirilmiştir. Penisilin V için kalibrasyon eğrisi 2-20 mg/L konsantrasyon aralığında doğrusaldır (R2=0,9998) ve LOD ve LOQ sırasıyla 0,203 mg/L ve 0,679 mg/L olarak bulunmuştur. Bu metot çeşitli farmasötik formülasyonlar ve insan idrar numunelerinde penisilin V tayinine uygulanmıştır.

Miseller sıvı kromatografi, Beta-laktam antibiyotikler, Metot validasyonu, Penisilin V
 • Babington, R., Matas, S., Marco, M.P., Galve, R. (2012), Current bioanalytical methods for detection of penicillins, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 403, 1549–1566.
 • Becker, M., Zittlau, E., Petz, M. (2004), Esidue analysis of 15 penicillins and cephalosporins in bovine muscle, kidney and milk by liquid chromatography-tandem mass spectrometry, Analytical Chemistry Acta, 520, 19–32.
 • Berthod, A., Garcia-Alvarez-Coque, M.C. (2000), Micellar Liquid Chromatography, 622 p. Marcel Dekker Inc. Newyork.
 • Cámara, M., Gallego-Picó, A., Garcimuño, R.M., Fernández-Hernando, P., Durand-Alegría, J.S., Sánchez, P.J. (2013), An HPLC-DAD method for the simultaneous determination of nine β-lactam antibiotics in ewe milk, Food Chemistry, 141, 829–834.
 • Dural, E.A.Ö., (2012), Farmakoloji, İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri.
 • El-Shaheny, R.N., El-Maghrabey, M.H., Belal, F.F. (2015), Micellar liquid chromatography from green analysis perspective, Open Chemistry, 13, 877–892.
 • Evaggelopoulou, E. N., Samanidou, V. F., (2013), Development and validation of an HPLC method for the determination of six penicillin and three amphenicol antibiotics in gilthead seabream (Sparus Aurata) tissue according to the European Union Decision 2002/657/EC, Food Chemistry, 136, 1322-1329.
 • Fagerquist, C.K., Lightfield, A.R. (2003), Confirmatory analysis of β-lactam antibiotics in kidney tissue by liquid chromatography/electrospray ionization selective reaction monitoring ion trap tandem mass spectrometry, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 17, 660–671.
 • Joshi, S., (2002), HPLC separation of antibiotics present in formulated and unformulated samples, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 28, 795–809Pryde, A., Gilbert, M.T. (1999), Applications of High Performance Liquid Chromatography, Mishawaka: Better Word Books.
 • Ramezani, A.M., Absalan, G., Ahmadi, R. (2018), Green-modified micellar liquid chromatography for isocratic isolation of some cardiovascular drugs with different polarities through experimental design approach, Analytical Chemistry Acta, 1010, 76–85.
 • Riediker, S., Rytz, A., Stadler, S.H. (2004), Cold-temperature stability of five β‐lactam antibiotics in bovine milk and milk extracts prepared for liquid chromatography-electrospray ion- ization tandem mass spectrometry analysis, Journal of Chromatography A, 1054, 359–363.
 • Ruiz-Angel, M.J., Caballero, R.D., Simo-Alfonso, E.F., Garcia-Alvarez-Coque, M.C. (2002), Micellar liquid chromatography: suitable technique for screening analysis, Journal of Chromatography A 947(1): 31-45.
 • Samanidou, V. F., Evaggelopoulou, E. N. (2007), Analytical strategies to determine antibiotic residues in fish, Journal of Separation Science, 30, 2549–2569.
 • Samanidou, V. F., Evaggelopoulou, E. N., Papadoyannis, I. N. (2006), Chromatographic analysis of penicillins in pharmaceutical formulations and biological fluids, Journal of Separation Science, 29, 1879–1908.
 • Schugerl, K. (2001), Progress in Monitoring, Modeling and Control of Bioprocesses During the Last 20 Years, Journal of Biotechnology, 85, 149-173.
 • Song, E., Yu, M., Wang, Y., Hu, W., Cheng, D., Swihart, M.T., Song, Y. (2015), Multi-color quantum dot-based fluorescence immunoassay array for simultaneous visual detection of multiple antibiotic residues in milk, Biosensors and Bioelectronics, 72, 320–325.
 • Tong, L., Wang, Y.X., Hermo, M.P., Barrón, D., Barbosa, J. (2014), Simultaneous determination and toxicological assessment of penicillins in different water matrices, Ecotoxicology 23, 2005–20.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4634-4525
Yazar: Gizem Yıldırım Baştemur (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (DR)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Yıldırım Baştemur, G . (2019). Penisilin Grubu Antibiyotiklerin Ayrımı ve Penisilin V’nin Farmasötik ve İdrar Numunelerinde Analizi İçin Miseller Sıvı Kromatografi Yönteminin Geliştirilmesi ve Validasyonu. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 703-710 . DOI: 10.31590/ejosat.628749