Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, Sayfalar 663 - 675 2019-12-31

Elmaslı Tel ile Mermer Üretiminde Basamak Geometrisinin Kesme Performansı Üzerine Etkileri

Mehmet Kürşat Dilmaç [1] , Kazım GÖRGÜLÜ [2]


Elmaslı tel kesme metodu blok mermer üretiminde yaygın olarak kullanılan bir yöntem olup, yöntemin başarısı kesme kapasitesi ve elmaslı boncuklarda oluşan aşınmalara bağlıdır. Kesme kapasitesi ve elmaslı boncuk aşınmasını en çok etkileyen faktörlerden biri de ocak basamak geometrisidir. Bu çalışma elmaslı tel ile mermer üretiminde basamak geometrisinin kesme performansı üzerine etkilerinin ayrıntılı olarak incelenmesi amacıyla iki farklı mermer işletmesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları mermer işletmelerinde kesme yüksekliği/kesme genişliği oranı (h/l) arttıkça saatlik kesme kapasitesinin azaldığını, kesilen alan ile saatlik kesme kapasitesi arasında üssel (polinom) ilişkiler olduğunu, uygun basamak geometrisinin seçiminde elmaslı boncuklarda meydana gelen aşınmaların etkili olduğunu ortaya koymuştur. Ölçülen kesme kapasitesi ve elmaslı boncuk aşınma oranlarının tahmini için yapay sinir ağları modelleri kullanılmıştır. Yapay Sinir Ağları (YSA) ile yapılan modellerde tahmin edilen ve ölçülen kesme kapasitesi ve elmaslı boncuk aşınma değerleri arasında oldukça yüksek korelasyon katsayıları elde edilmiştir (R2 = 0,92-0,94). 

Mermer, Elmaslı tel kesme, Kesme kapasitesi, Basamak geometrisi, Aşınma oranı
 • Beckman,T.R., Hulick, R.M. (1991). Diamond wire sawing speed dam project. Industrial Diamond Review, 272-274.
 • Berry, P., Bortolussi, A., Ciccu, R., Manca, P.P., Masacci, G., Pinzari, M. (1989). Optimum use of diamond wire equipment in stone quarrying. In: Proceedings of the 21st APCOM, Las Vegas, 351-365.
 • Bortolussi, A., Ciccu, R., Manca, P.P., Massacci, G. (1990). Simulation and optimization of rock cutting with diamond wire. XXII. International Symposium APCOM, Berlin, 163-176.
 • Bortolussi, A., Ciccu, R., Manca, P.P., Massacci, G. (1994). Computer simulation of diamond-wire cutting of hard rock and abrassive rock. IMM, 103, 55-128.
 • Cai, O., Mancini, R. (1989). Diamond wire for cutting hard rock. Dimensional Stone, 24-27.
 • Capuzzi, Q. (1989). Diamond wire cutting tecnology in granite quarry. ACIMM for Marble, 24.
 • Demirdağ, S. (2001). Mermer işletmeciliğinde elmas telle kesim performansının araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Fausett, L. (1994). Fundamentals of neural networks. NJ Prentice Hall, pp 328-329.
 • Fine, T.L. (1999). Feedforward neural network methodology. Springer.
 • Görgülü K. (1994). Bazı mermer ocaklarında (Isparta-Burdur-Sivas) işletme sistemlerinin incelenmesi ve öncelikli kaya madde/kütle özellikleri ile ilişkilendirilmesi araştırmaları. C.Ü. Fen Bil. Enst. Maden Müh. Anabilim Dalı, Sivas, 95.
 • Gurney, K. (1997). An introduction to neural networks. CRC Press.
 • Hayes, D. (1990). Demolition-the modern method. Industrial Diamond Review, 69.
 • Haykin S. (1994). Neural networks. Macmillan Collage Publishing Conpany, 1994, pp 181-182
 • Jain, S.C., Rathore, S.S. (2009). Role of cut size area on the performance of diamond wire saw machine in quarrying of marble. International Journal of Mining Reclamation and Environment, 23, 79-91.
 • Jain, S.C., Rathore, S.S. (2011). Prediction of cutting performance of diamond wire saw machine in quarrying of marble a neural network approach. Rock Mechanics and Rock Engineering, 44, 367-371.
 • Lin C., LEE G. (1996). Neural fuzzy systems. Prentice Hall, pp 236-240, 242, 445-448.
 • Mannoni, L, Mannoni T. (1984). Le marbre. Sagep, Italy, 270.
 • Özçelik, Y. (1999). Mermercilikte kullanılan elmas tel kesme makinalarının çalışma koşullarının ıncelenmesi. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Özçelik, Y., Kulaksız, S., Çetin, M.Ç. (2002). Assessment of the wear of diamond beads in the cutting of different rock types by the ridge regression. Journal of Materials Processing Technology, 127, 3, 392-400.
 • Paul, D. (1993). Levenberg-Marquart methods and nonlinear estimation. SIAM News, 26, 6.
 • Tönshoff, H.K., Asche, J. (1997). Wear of metal-bond diamond tools in the machining of stone. Industrial Diamond Review, 1, 7-13.
 • Tönshoff, H.K., Hillmann-Apmann, H. (2002). Diamond tools for wire sawing metal components. Diamond and Related Materials, 11, 742–748.
 • Werland, W. (1990). Railway bridge cut in two. Industrial Diamond Review, 65-66.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1212-6527
Yazar: Mehmet Kürşat Dilmaç (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, MADEN MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ, MADEN İŞLETME ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3246-3838
Yazar: Kazım GÖRGÜLÜ
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Dilmaç, M , GÖRGÜLÜ, K . (2019). Elmaslı Tel ile Mermer Üretiminde Basamak Geometrisinin Kesme Performansı Üzerine Etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 663-675 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/issue/48495/631778