Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, Sayfalar 769 - 775 2019-12-31

Emülsifiye Edilmiş Yağın Polivinil Florür/Polivinil Prolidon Membran İle Saflaştırılması

FİLİZ UĞUR NİGİZ [1] , Aydan İlkay Yucak [2]


Bu çalışmada, Bentonit kili içeren polivinilflorür (PVDF) ve polivinilprolidin (PVP) bazlı adsorban membran geliştirilerek yağlı atık sulardan yağların seçici olarak ayrılması için kullanılmıştır. Bu membran adsorban olarak kullanıldığında emülsifiye edilmiş yağları sudan seçiçi olarak ayırmaktadır. Membranın farklı yağ türlerine ve suya olan ilgisi, yağ ve su içindeki şişme testleriyle belirlenmiştir. Membran morfolojisi taramalı elektron testleri ile bağ yapısı Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi ile belirlenmiştir. Sonuç olarak membranların soya yağı, fındık yağı içine daldırıldığında %200 ‘den fazla, toluene daldırıldığında 50’den fazla yağ emilimi sağladığı görülmüştür. Aynı membranların filtrasyon testi sonucunda %65 ile %99 arasında yağ reddetme değerleri elde edilmiştir. Membrana eklenen Bentonitin akı değerini arttırdığı ancak soya ve fındık yağ reddini azalttığı görülmüştür. Toluen reddinin ise Bentonit katkısından çok fazla etkilenmediği görülmüştür.%15 Bentonit katkılı membranın toluen reddi değerleri %99.9 olarak elde edilmiştir.

Adsorban membran, Polivinilflorür, Bentonit, polivinilpirolidon
  • Amin, P.D., Bhanushali, V., Joshi, S. (2018). Role of Polyvinlyppyrrolidone in Membrane Technologies,International Journal of ChemTech Research, 11, 247-259.doi:http://dx.doi.org/10.20902/IJCTR.2018.110932.Ang, W.L., Mohammad, A.W., Hilal, N., Leo, C.P. (2015). A review on the applicability of integrated/ hybrid membrane processes inwater treatment and desalination plants, Desalination363,2–18.doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2014.03.008.Barron, M.G., (2012). Ecological impacts of the deepwater Horizon oil spill: implications for immunotoxicity.Toxicol. Pathol. 40, 315-320.doi: 10.1177 / 0192623311428474.Brody, T.M., Di Bianca, P., Krysa, J., (2010). Analysis of inland crude oil spill threats, vulnerabilities, and emergency response in themidwest United States, Risk Anal. 32, 1741-1749.doi: 0.1111 / j.1539-6924.2012.01813.x.Celikten, I., Mutlu, E., Solmaz, H. (2012).Variation of performance and emission characteristics of a diesel engine fueled with diesel,rapeseed oil and hazelnut oil methyl ester blend. Renew Energy, 48:122–6.doi:10.1016 / j.renene.2012.04.040.Cui J, Zhou Z, Xie A, Meng M, Cui, Y, Liu S, Lu J, Zhou S, Yan Y, Dong H.(2019) Bio-inspired fabrication of superhydrophilicnanocomposite membrane based on surface modification of SiO2 anchored by polydopamine towards effective oil-water emulsionsseparation.Sep Purif Technol,209 (2019) 434–442.doi: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2018.03.054.Doshi, B., Mika S., Simo K.,(2018). A review of bio-basedmaterials for oil spill treatment, Water Research 135, 262-277.doi: https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.02.034.Droste R.L., Gehr R.L., Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment, John Wiley & Sons, 2018.He, Z., Lyu, Z., Gu Q, Zhang, L., Wang, J. (2019), Ceramic-based membranes for water and wastewatertreatment,Colloids and Surfaces A 578, 123513.doi:https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2019.05.074.Hoslett, J., Massara, T.M., Malamis, S., Ahmad, D., Boogaert, I, Katsou, E., Ahmad, B., Ghazal, H,, Simons, S., Wrobel, L., Jouhara,H.(2018). Surface water filtration using granular media and membranes: A review, Scienceof the Total Environment 639, 12681282.doi: 10.1016 / j.scitotenv.2018.05.247.Kang, G., Cao, Y. (2014). Application andmodification of poly(vinylidene fluoride)(PVDF) membranes – Areview, Journal of Membrane Science 463, 145–165.doi:https://doi.org/10.1016/j.memsci.2014.03.055.Kumar, S., Guria, C., Mandal, A (2015). Synthesis, characterization and performance studies ofpolysulfone/bentonite nanoparticlesmixed-matrix ultra-filtration membranes using oil field produced water, Sep Purif Technol., 150, 145-158.doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2015.06.029.Kumar, S., Mandal, A., Guria, C.(2016). Synthesis, characterization and performance studies of polysulfone and Polysulfone/polymer-graftedbentonite based ultrafiltration membranes for the efficient separation of oilfield oily wastewater, Process Safety and Environmental Protection, 102, 214-228.doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2015.06.029.Moazed, H., Viraraghavan, T., (2005) Removal of Oil from Water by Bentonite Organoclay, Practice Periodical of Hazardous, Toxic,and Radioactive Waste Management, 9(2): 130-134.doi:10.1061/(ASCE)1090-025X(2005)9:2(130).Nthunya, L.N., Gutierrez, L., Lapeire, L., Verbeken. K., Zaouri, N., Nxumalo, E.N., Mamba, B.B., Verliefde, A.R., Mhlang, S.D. (2019) ,Fouling-resistant PVDF nanofibre membranes for the desalination of brackish waterin membrane distillation, Sep Purif. Technol. 228, 115793.doi: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2019.115793.Sun, T., Chen, D.D.L.(2013). Coagulation of Oil in Water Using Sawdust and Bentonite and the Formation of a Floating CoagulatedMaterial, J. Environ. Eng. 139, 1470-1481.doi: 10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0000725.Zheng, R. Gao, H. Ren, Z. Cen, D. Chen, Z.(2017). Preparation of activated bentonite and its adsorption behavior on oil-soluble greenpigment, Physicochem.Probl.Miner.Process. 53, 829−845.doi: http://dx.doi.org/10.5277/ppmp170213.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0509-8425
Yazar: FİLİZ UĞUR NİGİZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0968-9524
Yazar: Aydan İlkay Yucak
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi
Proje Numarası 2019/070
Teşekkür Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birim itarafından desteklenmiştir. Proje Numarası 2019/70.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA UĞUR NİGİZ, F , Yucak, A . (2019). Emülsifiye Edilmiş Yağın Polivinil Florür/Polivinil Prolidon Membran İle Saflaştırılması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 769-775 . DOI: 10.31590/ejosat.643677