Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, Sayfalar 1097 - 1105 2019-12-31

Finansal Teknoloji Şirketleri ve Geleceğin Bankacılığı: Açık Bankacılık

Besim Aksoy [1] , Doğuş Bilgel [2]Bankacılık ve finans sektöründe ürün gelişimine yönelik stratejik hedefler, küresel para piyasalarını şekillendiren ve bu sürece bağlı olarak yeni teknolojik gelişmeleri tetikleyen önemli unsurların ortaya çımasına neden olmaktadır. Açık bankacılık ve finansal teknoloji şirket modelleri, küresel para piyasalarının teknolojik olarak ortaya çıkardığı dönemsel ürünleridir. Bu tür teknolojik gelişimlere uyum sağlanması ise, ülkelerin teknolojik altyapısına bağlı olarak bu ürünlerin uygulanmasını ve adaptasyon süreçlerini etkilemektedir. Bu süreçte, bankaların finansal teknoloji şirketleri ile ortak bir strateji çatısı altında bankaların uygulama programlama ara yüzleri gibi çeşitli altyapı hizmetlerini kullanmak suretiyle optimize edilip yeni ürünlerin ortaya çıkarılması sağlanabilir.


Bu çalışmada, Türkiye bankacılık sektörünün uygulama programlama ara yüzlerinin altyapı çerçevesinde finans teknoloji şirketleri ile olası strateji hedeflerinin tartışılarak, elde edilebilecek yeni ürünlerin teknolojik gelişmeye olan katkısı değerlendirilmiştir.Bankacılık, Açık bankacılık, Fintekler
 • * F DEVRİM, Aİ ÖZPENÇE - 4. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi - openaccess.iku.edu.tr
 • *https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/55851881/07-MUSTAFA_YAGCI.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DYukselen_Finansal_Teknolojilerin_Ekonomi.pdf&X-Amz-Algorithm
 • * http://www.eticaretraporu.org/wp-content/uploads/2017/04/TUSIAD_E-Ticaret_Raporu_2017.pdf
 • *https://developer.kuveytturk.com.tr/
 • *https://apiportal.yapikredi.com.tr/
 • *https://api.intertech.com.tr
 • *https://developers.garanti.com.tr/
 • *https://developer.isbank.com.tr
 • *https://fintechistanbul.org/02/02/2019/wp-content/uploads/2019/03/Fintek-Makale1.pdf
 • *https://fintechistanbul.org/2019/08/05/acik-bankacilik-finans-sektorunu-yeniden-sekillendiriyor/
 • *https://fintechistanbul.org/09/09/2019/turkiye-banka-fintech-is-birlikleri-haritasi-beta-1-0/
 • *https://thefinancialbrand.com/65975/01/09/2019/open-banking-api-fintech-partnerships/
 • *https://www2.deloitte.com/01/06/2019/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/central-europe/ce-digital-banking-maturity-study-emea.pdf?nc=1
 • *ProgrammableWeb. (2019). Banking APIs. [online] Available at: https://www.programmableweb.com/category/banking/api
 • *Anon, (2019). [online] Available at: http://www.infrasofttech.com/blog/open-banking-apis-changing-landscape-banking
 • *Forbes.com. (2017). 3 Reasons Fintech Is Failing. [online] Available at: https://www.forbes.com/sites/chrismyers/2017/02/07/3-reasons-why-fintech-is-failing/
 • *Medium. (2018). Why fintech startups fail. 5 mistakes and conclusions. [online] Available at: https://medium.com/swlh/why-fintech-startups-fail-5-mistakes-and-conclusions-b77e1bde23d2
 • *Singapore, F. (2018). 8 Reasons Why Fintech Startups Fail. [online] Fintech Singapore. Available at: http://fintechnews.sg/20296/fintech/reasons-why-fintech-startups-fail/
 • *Bmmagazine.com, V. (2017). The importance of FinTech in finance. [online] Business Matters. Available at: https://www.bmmagazine.co.uk/finance/importance-fintech-finance/
 • * https://www.sputniknews.com. (2018). Batık kredi oranı 8 yılın zirvesinde. [online] Availableat: https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201812271036825464-batik-kredi-orani-sekiz-yilin-zirvesinde/
 • *Ey.com. (2017). [online] Available at: *https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoption-index-2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-2017.pdf
 • *Beck, H. NETNOMICS: Economic Research and Electronic Networking (2001) 3: 7.
 • *Usta, A. (2018). Açık Bankacılık hakkında sorular ve cevapları. [online] FinTech İstanbul. *Available at: https://fintechistanbul.org/2018/01/23/acik-bankacilik-hakkinda-sorular-ve-cevaplari/
 • *2018, I. (2018). Innovation in Retail Banking 2018 - Digital Banking Report. [online] *Digital Banking Report.
 • *Fintech.istanbul. (2018). [online] Available at: http://fintech.istanbul/en/wp-content/uploads/2016/06/Fintech-Ecosystem-Map-v4.1.pdf
 • *MagnaCarta Communications. (2018). 2018 Fintech Disruptors Report, exclusively from *MagnaCarta. [online] Available at: https://www.magnacartacomms.com/2018-fintech-disruptors-report
 • *KPMG (2018). 2018 Is Open Banking Open for Business, exclusively KPMG [online] Available at: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/11/is-open-banking-open-for-business.pdf
 • *GÖKTEPE, Serkan.” Türkiye'deki Fintech girişimleri –Fintech girişimleri bankaların geleneksel kredi onay ve kredi verme süreçlerini nasıl değiştirecek?”. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2018
 • *BİLGİÇ, Elif.” Dijital finansal ürün ve hizmetlerin büyümesi: Türkiye'de Fintech hizmet ve çözümlerinin genişlemesi üzerine bir araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2019
 • *TAŞTAN, Selim.” Küresel Finansal Teknoloji Sektöründe Ortaya Çıkan Yeni Girişimlerin Ekonomik ve Teknolojik Belirleyicileri”.Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi 2/1 (Ocak 2019):41-69
 • *MENTEŞ, Ahmet.” Finansal Tabana Yayılma Aracı Olarak Finansal Teknoloji Şirketleri”. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8/1 (Ocak 2019: 168-175
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2634-0727
Yazar: Besim Aksoy
Kurum: Fibabanka A.Ş.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0026-8675
Yazar: Doğuş Bilgel (Sorumlu Yazar)
Kurum: Finberg
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Aksoy, B , Bilgel, D . (2019). Finansal Teknoloji Şirketleri ve Geleceğin Bankacılığı: Açık Bankacılık. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 1097-1105 . DOI: 10.31590/ejosat.646196