Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, Sayfalar 966 - 971 2019-12-31

Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektöründe Pazarlamanın Önemi

Menekşe Kılıçarslan [1] , Binnaz Takkasız [2]


Sağlık hizmetlerinde kullanılan teknolojik tıbbi cihazların gelişiminde geçmişten günümüze hızlı bir süreç yaşanmıştır. Tıbbi cihazlarda yaşanan bu teknolojik  gelişmeler sağlık alanında kullanılan cihaz çeşitlerindeki sayı artışına ve çeşitliliğe sebebiyet vermiştir. Tıbbi cihazlarda yaşanan bu çeşitlilik tıbbi cihazların pazarlamasında da farklılıkları beraberinde getirmiştir. Dünya ‘da gittikçe artan  bir pazar haline gelen sağlık hizmetleri  dünya ekonomisini etkileyerek sağlık harcamalarını oluşturmaktır.Böylece sağlık sektörü  tıbbi teknolojik cihazlara çok ihtiyaç duymaktadır.Bu  tıbbi cihazların başında ilk basamağı oluşturan tıbbi görüntüleme cihazlarının   üretimi gelmektedir. Bu çalışmanın amacı  Tıbbi cihaz sektöründe pazarlama kuralları ve tanıtımlarında değişiklikleri incelemek ve ülkemizde yeni başlayıp üretilecek olan Tıbbi Görüntüleme cihazları hakkındaki gelişmeleri inceleyerek  bilgi sahibi olmak için yapılmıştır.

Tıbbi Cihaz Sektörü, Tıbbi Görüntüleme Cihazları
  • ARIK, Ö, İLERİ, Y. Y., & KAYA, B. (2016). Sağlık Hizmetlerinde Tıbbi Cihaz Sektörü. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(2), 187-202.Ankara Biyoteknoloji ve Medikal ihracatı Geliştirme” UR-GE Projesi İhtiyaç Analizi. (2014). http://www.aso.org.tr/wpcontent/uploads/2017/09/ASO_Medikal_URGE_ihtiyac_Analiz_Raporu_13.04.2014-1.pdf ATASEVER, M., & KARACA, Z. (2017). TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ SEKTÖR ANALİZİ (M. ATASEVER, Ed.) Ankara Kalkınma Ajansı Faaliyet Raporu. (n.d), http://www.ankaraka.org.tr/archive/files/yayinlar/faaliyet-raporu-2013.pdfERTUĞRUL, E. (2013) et al. TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK Ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ. ERTUĞRUL, E. (2013). Ankara Tıbbi Cihazlar Sektör Analizi. Retrieved from http://www.ankaraka.org.tr/archive/files/yayinlar/ankara-tibbi-cihaz-analiz.pdf E. Aksoy, Ercan, Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörünün Ürün Geliştirme Ve Tasarım Kapasitesinin Örnek Olay Çalışmaları İle Araştırılması, (2006). https://polen.itu.edu.tr/handle/11527/901Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, (n.d.). http://www.titck.gov.tr/Denetim/UTS.ÜNSAL, E., & AĞIRBAŞ, İ. (2011). Tıbbi Cihaz Yatırım Kararlarının Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Değerlendirilmesi. doi:10.1501/Tıpfak_000000778 Siemens Sağlık Akademi. (n.d.). https://www.healthcare.siemens.com.tr/education/saglik-akademi TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ’NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. (n.d.). https://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPageAttachment/WwaJ2Nze.pdf. TOBB (2008), Tıbbi Cihaz Sektör Raporu, Ayhan Koçak. İGEME (2008, 2010), Medikal Aletler ve Cihazlar, Yusuf Türkoğlu. DELOITTE (2010), Türkiye’de Sağlık Sektörü Raporu, T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı.TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (2017-2021)http://www.aso.org.tr/wp-content/uploads/2017/09/2.pdf. (n.d.). MEDİKAL SEKTÖR.http://www.aso.org.tr/wp-content/uploads/2017/09/2.pdf. (n.d.). MEDİKAL SEKTÖR. Yılmaz, G. A. (2015). ANKARA’DA FAALİYET GÖSTEREN TIBBİ CİHAZ FİRMALARINI N S AĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ.Türkiye “Bir Cihaz Hurdalığına” Dönüştü. (2007). Makine Mühendisleri Odası, 574(48).Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi. (2013). Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı.Espicom. (2014). The Medical Device Market: BrazilEspicom. (2014). The Medical Device Market: JapanTıbbi Cihazlar Sektörü Sağlıklı Büyüyor. (2013). Momend-Expo, 62.Samsun Medikal Sanayi Sektörünün Mevcut Durum Analizi ve Medikal Sanayi Sektörü İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu. (2012). Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA). Retrieved from http://www.oka.org.tr/Documents/MedikalMDA.pdfTIBBİ VE MEDİKAL ALETLER SEKTÖR RAPORU. (2012). Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı. https://www.baka.org.tr/uploads/1357649606TiBBi-VE-MEDiKAL-ALETLER-SEKTOR-RAPORU-5ARALiK.pdf.TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU. (2014). 2018, from http://www.seis.org.tr/docs/daha-cokuretmeliyiz/kalkinma-plani/tibbi-cihaz-ve-tibbi-malzeme-calisma-grubu-raporu.pdfhttp://www.aso.org.tr/wp-content/uploads/2017/09/2.pdf. (n.d.). MEDİKAL SEKTÖR. KİPER, M. (Ed.). (2013). DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ. http://www.seis.org.tr/docs/daha-cok-uretmeliyiz/tibbi-cihaz-sektoru-strateji-onerisi.pdfTıbbi Cihaz Nedir ?, (n.d.). http://www.kobay.com.tr/s/42-tibbi_cihaz_nedir_.html.S.K. Ekici, Ö. Gümüş, Yaşlılıkta teknolojinin kullanımı, Ege Tıp Derg. 55 (2016). doi:10.19161/etd.344199.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0580-8645
Yazar: Menekşe Kılıçarslan (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9981-9184
Yazar: Binnaz Takkasız
Kurum: BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Kılıçarslan, M , Takkasız, B . (2019). Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektöründe Pazarlamanın Önemi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 966-971 . DOI: 10.31590/ejosat.647581