Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, Sayfalar 1092 - 1096 2019-12-31

The New Technological Advances in Highway Pavements: A Review
Karayollarında Yeni Teknolojik Gelişmeler Üzerine Bir Değerlendirme

Kemal ARMAĞAN [1]


Roads, together with social benefits, play an important role in contributing to economic development and growth in a community. For this reason, they play a vital role in national growth production. Although in the world its length is 16.3 mil. Km, depending on each country, the need for new construction and maintenance is always a must. On the other hand, global changes pressure all sectors to operate within the sustainability framework, where the asphalt industry is not exempt, and decision-makers are issuing day-to-day regulations to protect the atmosphere and human health and relief for this reason. Under these conditions, the sections are searching for new techniques and materials, promoting conservation, indicating that by balancing between technical improvements and cost-effective environmental and human health care solutions. The value of the use of any "right," product, production, techniques, facility, the fund is becoming more and more important to each stakeholder in this regard. First of all, the new technological advances in road pavements have been addressed in this study. Such advances were then analyzed in the sense of the approach to sustainability.
Yollar, sosyal faydalarla birlikte, bir toplumda ekonomik kalkınmaya ve büyümeye katkıda bulunmada önemli bir rol oynar. Bu nedenle, bir ülkenin gelişmesinde hayati rolü bulunmaktadır. Dünyada karayolu uzunluğu 16,3 mil Km olsa da, her ülkeye bağlı olarak, yeni inşaat ve bakım ihtiyacı her zaman bir zorunluluktur. Öte yandan, küresel değişimler, asfalt endüstrisinin muaf olmadığı, sürdürülebilirlik çerçevesi içinde faaliyet göstermesi için tüm sektörleri baskı altında tutuyor. Bu nedenle karar vericiler atmosferi, insan sağlığını ve rahatlığını korumak için günlük düzenlemeler yapıyorlar. Bu koşullar altında, hükümetler ve akademisyenleri de içeren karayolu endüstrisinin tüm paydaşları, teknik iyileştirmeler ile düşük maliyetli, çevre ve insan sağlığı çözümleri arasındaki dengeyi sağlayarak, korumayı teşvik eden yeni teknikler ve materyaller aramaktadır. Herhangi bir "doğru" ürün, üretim, teknik, tesis, fon kullanımının değeri, bu bağlamda her paydaş için giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada yol kaplamalarındaki yeni teknolojik gelişmeler dikkate alınarak, sürdürülebilirlik bakımından değerlendirilmiştir.
 • Giridiyal, D., & Singh, P. (2017). Performance Analysis of Piezoelectric Materials in Energy Harvesting. 4(6), 29–34.
 • Rojey, A. (2009). Energy & Climate: How to Achieve a Successful Energy Transition. Energy & Climate: How to Achieve a Successful Energy Transition, 1–153. https://doi.org/10.1002/9780470746318
 • Calis, G., & Yıldızel, S. A. (2019). Investigation of roller compacted concrete : Literature review. 10(3), 63–74.
 • Kour, R. (2016). Piezoelectric Roads: Energy Harvesting Method Using Piezoelectric Technology. Innovative Energy & Research, 5(1), 1–6. https://doi.org/10.4172/2576-1463.1000132
 • Misir, G. (2018). Predicting the uplift capacity of vertically located two-plate anchors. Acta Geotechnica Slovenica, 15(2), 47–57. https://doi.org/10.18690/actageotechslov.15.2.47-57.2018
 • Bastien, G. (2018). How will new technologies impact our roads in the future? E&E 2018 Preparing The Asphalt Industry For The Future. Berlin.
 • Hautière, N. (2018). 5th Generation Road Programmes. E&E 2018 Preparing The Asphalt Industry For The Future.
 • Perrin, J. (2014). On-Road Charging of Electric Vehicles : the Fabric Project. (April). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18735.94883
 • Metcalfe, J. (2012). 9 Technologies for Building the “Road of the Future” - CityLab. City Lab, 1–7. Retrieved from https://www.citylab.com/life/2012/12/9-technologies-building-road-future/4219/
 • Jeong, S., Jang, Y. J., & Kum, D. (2014). Design optimization of the OLEV system considering battery lifetime. 2014 17th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, ITSC 2014, (May 2015), 2492–2498. https://doi.org/10.1109/ITSC.2014.6958089
 • Jeong, S., Jang, Y. J., & Kum, D. (2015). Economic Analysis of the Dynamic Charging Electric Vehicle. IEEE Transactions on Power Electronics, 30(11), 6368–6377. https://doi.org/10.1109/TPEL.2015.2424712
 • PIARC(World Road Association). (2019). Road Network Operations & Intelligent Transport Systems a Guide for Practitioners!
 • Khojinian, A. (2018). Strategic Road Investment Plan 2020-25 and Transport Focus Road Users Survey. E&E 2018 Preparing The Asphalt Industry For The Future. Berlin.
 • Thomas J. Van Dam, John T. Harvey, Stephen T. Muench, Kurt D. Smith, Mark B. Snyder, Imad L. Al-Qadi, Hasan Ozer, Joep Meijer, Prashant V. Ram, Jeffery R. Roesler, and A. K. (2015). Towards Sustainable Pavement Systems : A Reference Document. FHWA-HIF-15-002.
 • FHWA. (2018). Pavements Why is sustainability important in pavement systems ? Why do Roads Matter ? What are the Benefits of Being More Sustainable ?
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4443-0761
Yazar: Kemal ARMAĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Armağan, K . (2019). The New Technological Advances in Highway Pavements: A Review . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 1092-1096 . DOI: 10.31590/ejosat.661103