Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 164 - 170 2019-10-31

Gerçek Zamanlı Veri Takibinde Zamanın Modellenmesi

Onur YOLAL [1] , Tuğrul ARTUĞ [2]


İnternete bağlanabilme yetisine sahip robotik cihazların, elektronik devrelerin ve bilgisayarların çalışmalarında ortak özellik zamana bağlılıktır. Veri aktarımının başladığı anda elektronik cihazlar ve sunucu arasında bir yoğunluk meydana gelmektedir. Bu yoğunluğun herhangi bir karışıklık yaratmadan sürdürülebilmesi ve haberleşmenin devreler ve sistemler arasında sağlanabilmesi için zamanın modellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Gerçek zamanlı veri takibi ve veri alışverişine ilave olarak, birçok cihazın kontrol edilmesi gerektiğinde matematiksel ifadesi ve temsili olan zamana bağımlı bir modele ihtiyaç vardır. 

 

Elektronik devrenin çalışmasının daima gerçek zamanlı takibi gerekmeyebilir. Bu takip gerçek zamanlı olmayabilir. Bu durum zaman modeline yerleştirilmek istendiğinde, o anın referansının alınabilmesi için elektronik devreden alınan veriler zaman modeline bir başlangıç zamanı belirlenerek insan kontrolüyle oturtulur. Elektronik devre çalıştıkça bir sürece sahip olur ve devrenin çalışması sona erdiğinde zaman modeli üzerinde bir son bulur. Meydana gelen ise elektronik devrenin verisiyle birlikte ona ait oluşan bir zaman parçasıdır. 

 

Bir yıllık süre zarfının başında ve sonunda zaman modeli Dünya’nın yörüngesine benzeyecek şekilde bükülür ve artık doğrusal değildir; iki boyuttan çıkarak üç boyutlu bir şekil almıştır. Ortaya çıkan şekil günleri, ayları ve yılları simetrik ve sarmal bir yapıda temsil edecektir. Böylece zamana bağlı model insan tarafından kolayca anlaşılabilir.

 

Bu çalışmada bir elektronik devrenin çalıştığı tarihi, gerilimi, akımı ve direnç değeri gibi verileri geliştirilmiş bir Android uygulamasında simüle edildi. Sonuçlar internet aracılığıyla web sitesinde gösterilmek üzere elektronik devrenin zaman modeline aktarıldı ve devrenin tüm verileri takip edildi. Tasarlanan zaman modeli 3 boyutlu sarmal yapıdadır. Ayrıca zaman modeli arayüzü ile ilgili elektronik devrenin geçmiş kayıt verilerine ulaşılarak, eski verileri elde etme ihtiyacına çözüm sunması amaçlanmıştır.

 

İnternet sayfasının trafiğini yönetmek sunucu tarafında bazı sorunları ve karışıklıkları beraberinde getirecektir. Yeni kullanıcılar sunucuda veri alışverişini yönetme konusunda sorunlara sebep olabilirler. Bunun giderilmesi için zaman modeli tasarımında alt zaman birimi olarak saniye seçilmektedir. Dolayısıyla milisaniye veya mikrosaniye düzeyinde çalışan bir sistem için zaman modeli üzerinde veri kayıpları meydana gelmesi kaçınılmazdır. Gelecek çalışmalarda internet sitesi üzerinde geliştirme çalışmaları yapılarak zaman modeline ait yeni sürümler geliştirilecektir.

Elektronik devreler, Zaman modeli, Nesnelerin interneti, Gerçek zamanlı veri takibi
  • Kepler, J. (1938). Astronomia Nova. Münih, Almanya: Herausgeben Von Max Casper.
  • Voelkel, J. R. (1999). Johannes Kepler and the New Astronomy. USA: Oxford University Press.
  • Hawking, S., Mlodinov, L. (2006). Zamanın Daha Kısa Tarihi. Doğan Kitap.
  • Hays, A.V. Jr., Richmond, B. J., & Optican, L. M. (1982). Unix-based multiple-process system, for real-time data acquisition and control. El Segundo, CA, USA: Electron Conventions.
  • Nilsson, J. (1998). Real-Time Control Systems with Delays. Bitirme Tezi. Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). Rankin, L. (2017). An Open Source Extensible Smart Energy Framework. USA: doi:10.2172/1347747.
  • [http1] https://developer.android.com/studio
  • [http2] https://plot.ly
  • [http3] https://www.w3schools.com/
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4609-0454
Yazar: Onur YOLAL (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0002-9259-2458
Yazar: Tuğrul ARTUĞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2019

APA Yolal, O , Artuğ, T . (2019). Gerçek Zamanlı Veri Takibinde Zamanın Modellenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , Özel Sayı 2019 , 164-170 . DOI: 10.31590/ejosat.637768