Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Gerçek Zamanlı Veri Takibinde Zamanın Modellenmesi

Yıl 2019, Özel Sayı 2019, 164 - 170, 31.10.2019
https://doi.org/10.31590/ejosat.637768

Öz

İnternete
bağlanabilme yetisine sahip robotik cihazların, elektronik devrelerin ve
bilgisayarların çalışmalarında ortak özellik zamana bağlılıktır. Veri
aktarımının başladığı anda elektronik cihazlar ve sunucu arasında bir yoğunluk
meydana gelmektedir. Bu yoğunluğun herhangi bir karışıklık yaratmadan
sürdürülebilmesi ve haberleşmenin devreler ve sistemler arasında sağlanabilmesi
için zamanın modellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Gerçek zamanlı veri takibi
ve veri alışverişine ilave olarak, birçok cihazın kontrol edilmesi gerektiğinde
matematiksel ifadesi ve temsili olan zamana bağımlı bir modele ihtiyaç
vardır. 

 

Elektronik devrenin
çalışmasının daima gerçek zamanlı takibi gerekmeyebilir. Bu takip gerçek zamanlı
olmayabilir. Bu durum zaman modeline yerleştirilmek istendiğinde, o anın
referansının alınabilmesi için elektronik devreden alınan veriler zaman
modeline bir başlangıç zamanı belirlenerek insan kontrolüyle oturtulur.
Elektronik devre çalıştıkça bir sürece sahip olur ve devrenin çalışması sona
erdiğinde zaman modeli üzerinde bir son bulur. Meydana gelen ise elektronik
devrenin verisiyle birlikte ona ait oluşan bir zaman parçasıdır. 

 

Bir yıllık süre
zarfının başında ve sonunda zaman modeli Dünya’nın yörüngesine benzeyecek
şekilde bükülür ve artık doğrusal değildir; iki boyuttan çıkarak üç boyutlu bir
şekil almıştır. Ortaya çıkan şekil günleri, ayları ve yılları simetrik ve
sarmal bir yapıda temsil edecektir. Böylece zamana bağlı model insan tarafından
kolayca anlaşılabilir.

 

Bu çalışmada bir
elektronik devrenin çalıştığı tarihi, gerilimi, akımı ve direnç değeri gibi
verileri geliştirilmiş bir Android uygulamasında simüle edildi. Sonuçlar
internet aracılığıyla web sitesinde gösterilmek üzere elektronik devrenin zaman
modeline aktarıldı ve devrenin tüm verileri takip edildi. Tasarlanan zaman
modeli 3 boyutlu sarmal yapıdadır. Ayrıca zaman modeli arayüzü ile ilgili
elektronik devrenin geçmiş kayıt verilerine ulaşılarak, eski verileri elde etme
ihtiyacına çözüm sunması amaçlanmıştır.

 

İnternet sayfasının
trafiğini yönetmek sunucu tarafında bazı sorunları ve karışıklıkları
beraberinde getirecektir. Yeni kullanıcılar sunucuda veri alışverişini yönetme
konusunda sorunlara sebep olabilirler. Bunun giderilmesi için zaman modeli
tasarımında alt zaman birimi olarak saniye seçilmektedir. Dolayısıyla
milisaniye veya mikrosaniye düzeyinde çalışan bir sistem için zaman modeli
üzerinde veri kayıpları meydana gelmesi kaçınılmazdır. Gelecek çalışmalarda
internet sitesi üzerinde geliştirme çalışmaları yapılarak zaman modeline ait
yeni sürümler geliştirilecektir.

Kaynakça

 • Kepler, J. (1938). Astronomia Nova. Münih, Almanya: Herausgeben Von Max Casper.
 • Voelkel, J. R. (1999). Johannes Kepler and the New Astronomy. USA: Oxford University Press.
 • Hawking, S., Mlodinov, L. (2006). Zamanın Daha Kısa Tarihi. Doğan Kitap.
 • Hays, A.V. Jr., Richmond, B. J., & Optican, L. M. (1982). Unix-based multiple-process system, for real-time data acquisition and control. El Segundo, CA, USA: Electron Conventions.
 • Nilsson, J. (1998). Real-Time Control Systems with Delays. Bitirme Tezi. Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). Rankin, L. (2017). An Open Source Extensible Smart Energy Framework. USA: doi:10.2172/1347747.
 • [http1] https://developer.android.com/studio
 • [http2] https://plot.ly
 • [http3] https://www.w3schools.com/

Time Modeling on Real-Time Data Tracking

Yıl 2019, Özel Sayı 2019, 164 - 170, 31.10.2019
https://doi.org/10.31590/ejosat.637768

Öz

Robotic devices, electronic circuits, and computers which are able to connect internet have a common feature that is dependence to time. When data transfer begins, an increase of data density occurs between server and electronic devices. At this point, time should be modeled in order to maintain the density without any confusion and to ensure communication between circuits and systems. In addition to real-time data monitoring and data exchange, when multiple devices needed to get controlled, a time-dependent model is needed to have a mathematical expression and representation.

The operating of an electronic circuit may not always require real-time monitoring. It may also be offline or instant. In order to input data on a time model, a human based moderation may be required to handle the process by determining the start time of the event, and locating it on the time model. The electronic circuit has a process as it operates, and when the operation of circuit ends, it terminates on the time model. Then, there will be a piece of time related to the electronic circuit including its data.

At the beginning and the end of one-year period, the time model bends to resemble the Earth's orbit and it becomes no longer linear; it has changed into a three-dimensional shape. The generating shape will represent days, months, and years in symmetrical helix form so as to the time dependent model can be easily understandable by the human being.

In this study, the values of an electronic circuit such as date, voltage, current, and resistance simulated on developed an Android application. The results had transferred to electrical circuit’s time model via internet on the web page in order to display, and had tracked all the data of the circuit. The designed time model was in 3D helix form. Moreover, accessing to the old records of the circuit by using time model interface in order to serve the need of achieving old data also aimed.

Managing the traffic of website may cause some difficulties and disruptions on server side. New users of website may cause some difficulties about managing data exchange on server. Hence, seconds are selected as the sub-unit of time model design. Therefore, data losses on the time model are inevitable for a system which is operating at the millisecond or microsecond levels. Future studies will be about improving the website to develop new versions of the time model.

Kaynakça

 • Kepler, J. (1938). Astronomia Nova. Münih, Almanya: Herausgeben Von Max Casper.
 • Voelkel, J. R. (1999). Johannes Kepler and the New Astronomy. USA: Oxford University Press.
 • Hawking, S., Mlodinov, L. (2006). Zamanın Daha Kısa Tarihi. Doğan Kitap.
 • Hays, A.V. Jr., Richmond, B. J., & Optican, L. M. (1982). Unix-based multiple-process system, for real-time data acquisition and control. El Segundo, CA, USA: Electron Conventions.
 • Nilsson, J. (1998). Real-Time Control Systems with Delays. Bitirme Tezi. Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). Rankin, L. (2017). An Open Source Extensible Smart Energy Framework. USA: doi:10.2172/1347747.
 • [http1] https://developer.android.com/studio
 • [http2] https://plot.ly
 • [http3] https://www.w3schools.com/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Onur YOLAL 0000-0003-4609-0454

Tuğrul ARTUĞ 0000-0002-9259-2458

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Özel Sayı 2019

Kaynak Göster

APA YOLAL, O., & ARTUĞ, T. (2019). Gerçek Zamanlı Veri Takibinde Zamanın Modellenmesi. Avrupa Bilim Ve Teknoloji Dergisi164-170. https://doi.org/10.31590/ejosat.637768