Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effects of Different Harvest Dates on Essential Oil Content and Composition in Chaste Tree (Vitex agnus-castus L.)

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2, 25 - 28, 05.07.2014

Öz

In the study, essential oil yield and content of Vitex agnus-castus L., belonging Verbenaceae family and an important species for Turkey, was determined. Species collected from Sütçüler-Çandır (Isparta) in 2011 was hydro distilled by Clevenger apparatus for 3 h and essential oil yield was identified as %. Essential oil components were determined by GC-MS. Essential oil yield of “Hayıt” was identified 0,263 % in flowering time and 0,285 in fruit maturing time. According to GC-MS results, dominant components were αpinen (26,99 %), 1,8-cineol (14,20 %) and trans-caryophyllene (9,13 %) in flowering time and 1,8-cineol (28,34 %), α-pinen (26,96%) and sabinene (16,36 %) were in fruit maturing time. Results were given by comparing of studies in the literature done on the same species.

Kaynakça

 • Anonim, 1991. Ülkemizde Bazı Önemli Orman Tali Ürünlerinin Teşhis ve Tanıtım Kılavuzu. Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Yayın No. 659, Seri No. 18, Ankara, 38s.
 • Baytop, T., 1984. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi (Geçmiste ve Bugün). İ. Ü. Ecz. Fak. Yayınları (İlaveli İkinci Baskı). İstanbul, No: 3255, Nobel Tıp Kitapevleri, s. 3-4,226
 • Blamey, M. and Grey-Wilson, C., 1998. Mediterranean Wild Flowers. HarperCollins Publisher, London, UK, 560 p.
 • Brickell, C. and Zuk, J.D., 1996. A-Z Encyclopedia of Garden Plants. DK Publishing Inc., New York, USA, 1095 p.
 • Burnie, D., 2000. Wild Flowers of the Mediterranean. Dorling Kindersley Limited, London, UK, 320 p.
 • Ceylan, A., 1995. Tıbbi Bitkiler I (III . Basım ) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi , Yayın No: 312, S. 116- 130, Bornova- İzmir.
 • Ceylan, A., 1996. Tıbbi Bitkiler-II (Uçucu yağ bitkileri), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 481. ISBN 975- 483- 362- 1
 • Cheifetz, A., Double, C., Barnard, L. and Imwold, D., 1999. Trees and Shrubs. Laurel Glen Publishing, San Diego, USA, 1008 p.
 • Demir, İ., 1974. Tıbbi Bitkilerin Islahına Bir Bakış. Uluslararası Tıbbi Bitkiler Kollogiumu. 18-21 Nisan 1974. Büyük Efes Oteli, İzmir, S. 29-31.
 • Dığrak, M., Alma, M.H., İlçim, A., Şen, S. 1998. Antibacterial and Antifungal Effects of Various Commercial Plant Extracts. Pharmaceutical Biology, 36(5): 1-5.
 • Dülger, B., Uğurlu, E., Gücin, F., 2002. Vitex agnus-castus L. (Hayıt)’un Antimikrobiyal Aktivitesi, Çev-Kor, Cilt:11, Sayı:45, s. 1-5.
 • Galletti, G.C., and Bocchini, P., 1996. Essential Oil Composition of Leaves and Berries of Vitex agnus-castus L. from Calabria, Southern Italy, Rapid Communications In Mass Spectrometry, Volume 10, pp. 1345-1350.
 • Hamid A.A., Usman L.A., Adebayo S.A., Zubair M.F., Elaigwu, S.E., 2010. Chemical Constituents of Leaf Essential Oil of North-central Nigerian Grown Vitex agnus-castus, Advances in Environmental Biology, Volume, 4(2) pp. 250-253.
 • Karadağ, R., 2007. Doğal Boyamacılık, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİM, Ankara s. 56.
 • Kayacık, H., 1966. Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği, III. Cilt Angiospermae (Kapalı Toumlular). İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları O.F. Yayın No. 106, Kutulmuş Matbaası, İstanbul, 291 s.
 • Lucks, B.C., Sorensen, J., Veal, L., 2002, Vitex agnus-castus essential oil and menopausal balance: a self-care survey, Complementary Therapies in Nursing & Midwifery, Volume 8, pp.148-154.
 • Novak, J., Draxler, L., Göhler, I., Franz, C.M., 2005. Essential oil composition of Vitex agnus-castus- comparison of accessions and different plant organs, Flavour Fragrance Journal, Volume 20, pp. 186–192.
 • Polunin, O. (Çeviri) Baktır, İ. 1991. Ağaçlar ve Çalılar. Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Antalya, 127-128 s.
 • Senatore, F., Della Porta, G., Reverchon, E., 1996. Constituents of Vitex agnus-castus L. Essential Oil, Flavour And Fragrance Journal, Volume 11, pp. 179-182.
 • Tümen, G., Sekendiz, AD., 1989. Balıkesir ve Merkez Köylerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No. 86/12.
 • Vonderbank, H. 1949. Ergebnisse der Chemotherapie der Tuberculose. Pharmazie, 4:198-207.
 • Zoghbi, M.G.B., Andrade, E.H.A., Maia J.G., 1999. The essential oil of Vitex agnus-castus L. growing in the Amazon region, Flavour Fragrance Journal, Volume 14, pp. 211-213.

Hayıt (Vitex agnus-castus L.)’ da Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkisi

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2, 25 - 28, 05.07.2014

Öz

Bu çalışmada, ülkemiz için önemli türlerden olan ve Verbenaceae familyasına ait Vitex agnus-castus’un çiçeklenme ve meyve olgunlaşma dönemlerindeki uçucu yağ oranları ve bileşenleri belirlenmiştir. Sütçüler-Çandır (Isparta) yöresinden 2011 yılında toplanan türler,  Clevenger aparatı ile hidrodistilasyon cihazında 3 saat süreyle distilasyona tabi tutularak % olarak uçucu yağ verimleri saptanmıştır. Elde edilen uçucu yağların bileşenleri ise GC-MS cihazında belirlenmiştir. Hayıtın uçucu yağ oranları çiçeklenme döneminde % 0,263 ve meyve olgunlaşma döneminde % 0,285 olarak bulunmuştur. GC-MS analiz sonuçlarına göre en etkili bileşenler çiçeklenme döneminde a-pinen (% 26,99), 1,8-sineol (% 14,20) ve trans- karyofillen (% 9,13); meyve olgunlaşma döneminde 1,8-sineol (% 28,34), a-pinen (% 26,96) ve sabinen (% 16,36) olarak tespit edilmiştir. Sonuçlar ülkemizde ve dünyada aynı türlerde yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak verilmiştir.  

Kaynakça

 • Anonim, 1991. Ülkemizde Bazı Önemli Orman Tali Ürünlerinin Teşhis ve Tanıtım Kılavuzu. Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Yayın No. 659, Seri No. 18, Ankara, 38s.
 • Baytop, T., 1984. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi (Geçmiste ve Bugün). İ. Ü. Ecz. Fak. Yayınları (İlaveli İkinci Baskı). İstanbul, No: 3255, Nobel Tıp Kitapevleri, s. 3-4,226
 • Blamey, M. and Grey-Wilson, C., 1998. Mediterranean Wild Flowers. HarperCollins Publisher, London, UK, 560 p.
 • Brickell, C. and Zuk, J.D., 1996. A-Z Encyclopedia of Garden Plants. DK Publishing Inc., New York, USA, 1095 p.
 • Burnie, D., 2000. Wild Flowers of the Mediterranean. Dorling Kindersley Limited, London, UK, 320 p.
 • Ceylan, A., 1995. Tıbbi Bitkiler I (III . Basım ) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi , Yayın No: 312, S. 116- 130, Bornova- İzmir.
 • Ceylan, A., 1996. Tıbbi Bitkiler-II (Uçucu yağ bitkileri), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 481. ISBN 975- 483- 362- 1
 • Cheifetz, A., Double, C., Barnard, L. and Imwold, D., 1999. Trees and Shrubs. Laurel Glen Publishing, San Diego, USA, 1008 p.
 • Demir, İ., 1974. Tıbbi Bitkilerin Islahına Bir Bakış. Uluslararası Tıbbi Bitkiler Kollogiumu. 18-21 Nisan 1974. Büyük Efes Oteli, İzmir, S. 29-31.
 • Dığrak, M., Alma, M.H., İlçim, A., Şen, S. 1998. Antibacterial and Antifungal Effects of Various Commercial Plant Extracts. Pharmaceutical Biology, 36(5): 1-5.
 • Dülger, B., Uğurlu, E., Gücin, F., 2002. Vitex agnus-castus L. (Hayıt)’un Antimikrobiyal Aktivitesi, Çev-Kor, Cilt:11, Sayı:45, s. 1-5.
 • Galletti, G.C., and Bocchini, P., 1996. Essential Oil Composition of Leaves and Berries of Vitex agnus-castus L. from Calabria, Southern Italy, Rapid Communications In Mass Spectrometry, Volume 10, pp. 1345-1350.
 • Hamid A.A., Usman L.A., Adebayo S.A., Zubair M.F., Elaigwu, S.E., 2010. Chemical Constituents of Leaf Essential Oil of North-central Nigerian Grown Vitex agnus-castus, Advances in Environmental Biology, Volume, 4(2) pp. 250-253.
 • Karadağ, R., 2007. Doğal Boyamacılık, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİM, Ankara s. 56.
 • Kayacık, H., 1966. Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği, III. Cilt Angiospermae (Kapalı Toumlular). İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları O.F. Yayın No. 106, Kutulmuş Matbaası, İstanbul, 291 s.
 • Lucks, B.C., Sorensen, J., Veal, L., 2002, Vitex agnus-castus essential oil and menopausal balance: a self-care survey, Complementary Therapies in Nursing & Midwifery, Volume 8, pp.148-154.
 • Novak, J., Draxler, L., Göhler, I., Franz, C.M., 2005. Essential oil composition of Vitex agnus-castus- comparison of accessions and different plant organs, Flavour Fragrance Journal, Volume 20, pp. 186–192.
 • Polunin, O. (Çeviri) Baktır, İ. 1991. Ağaçlar ve Çalılar. Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Antalya, 127-128 s.
 • Senatore, F., Della Porta, G., Reverchon, E., 1996. Constituents of Vitex agnus-castus L. Essential Oil, Flavour And Fragrance Journal, Volume 11, pp. 179-182.
 • Tümen, G., Sekendiz, AD., 1989. Balıkesir ve Merkez Köylerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No. 86/12.
 • Vonderbank, H. 1949. Ergebnisse der Chemotherapie der Tuberculose. Pharmazie, 4:198-207.
 • Zoghbi, M.G.B., Andrade, E.H.A., Maia J.G., 1999. The essential oil of Vitex agnus-castus L. growing in the Amazon region, Flavour Fragrance Journal, Volume 14, pp. 211-213.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin FAKİR
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Serhat ERBAŞ Bu kişi benim
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Murat ÖZEN
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


İlhami Emrah DÖNMEZ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ejosat73012, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2683}, address = {}, publisher = {Osman SAĞDIÇ}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {25 - 28}, doi = {}, title = {Hayıt (Vitex agnus-castus L.)’ da Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Fakir, Hüseyin and Erbaş, Serhat and Özen, Murat and Dönmez, İlhami Emrah} }
APA Fakir, H. , Erbaş, S. , Özen, M. & Dönmez, İ. E. (2014). Hayıt (Vitex agnus-castus L.)’ da Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkisi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , 1 (2) , 25-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/issue/5382/73012
MLA Fakir, H. , Erbaş, S. , Özen, M. , Dönmez, İ. E. "Hayıt (Vitex agnus-castus L.)’ da Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkisi" . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 1 (2014 ): 25-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/issue/5382/73012>
Chicago Fakir, H. , Erbaş, S. , Özen, M. , Dönmez, İ. E. "Hayıt (Vitex agnus-castus L.)’ da Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkisi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 1 (2014 ): 25-28
RIS TY - JOUR T1 - Hayıt (Vitex agnus-castus L.)’ da Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkisi AU - Hüseyin Fakir , Serhat Erbaş , Murat Özen , İlhami Emrah Dönmez Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 28 VL - 1 IS - 2 SN - -2148-2683 M3 - UR - Y2 - 2014 ER -
EndNote %0 Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Hayıt (Vitex agnus-castus L.)’ da Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkisi %A Hüseyin Fakir , Serhat Erbaş , Murat Özen , İlhami Emrah Dönmez %T Hayıt (Vitex agnus-castus L.)’ da Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkisi %D 2014 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Fakir, Hüseyin , Erbaş, Serhat , Özen, Murat , Dönmez, İlhami Emrah . "Hayıt (Vitex agnus-castus L.)’ da Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkisi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 1 / 2 (Temmuz 2014): 25-28 .
AMA Fakir H. , Erbaş S. , Özen M. , Dönmez İ. E. Hayıt (Vitex agnus-castus L.)’ da Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkisi. EJOSAT. 2014; 1(2): 25-28.
Vancouver Fakir H. , Erbaş S. , Özen M. , Dönmez İ. E. Hayıt (Vitex agnus-castus L.)’ da Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkisi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2014; 1(2): 25-28.
IEEE H. Fakir , S. Erbaş , M. Özen ve İ. E. Dönmez , "Hayıt (Vitex agnus-castus L.)’ da Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkisi", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 25-28, Tem. 2014