Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Landscape Architecture Students' Views on Emergency Remote Teaching System in the COVİD-19 Process: The Case of Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Turkey

Yıl 2020, Cilt , Sayı 20, 890 - 897, 31.12.2020
https://doi.org/10.31590/ejosat.805398

Öz

The COVID-19 pandemic, which emerged at the end of 2019 and affected the whole world in a short time, still poses a serious threat to all countries today. With this threat, both daily life and country systems were negatively affected and changed. The education system, which is one of the most important of these systems, has great difficulties in this process and has difficulty overcoming them. During this period, it agreed to conduct emergency remote teaching system for all education and training process in Turkey as well to avoid disruption of training. This study was carried out during the COVID-19 pandemic period in order to measure the satisfaction of undergraduate students studying at the Department of Landscape Architecture at Burdur Mehmet Akif Ersoy University regarding the emergency remote teaching system and to evaluate the applicability of the system in landscape architecture departments. In the study, the COVID-19 pandemic process was evaluated, its effects on the education and training system were examined, and a survey was conducted to obtain student views on the emergency remote teaching system. Suggestions were made by evaluating the data obtained in the study in order to implement the system better and to minimize the problems that may occur in education.

Kaynakça

 • Anonim, 2020a. T.C. Sağlık Bakanlığı, COVİD-19 Haftalık Durum Raporu 06.07.2020–12.07.2020 Türkiye, 13.07.2020.
 • Anonim, 2020b. T.C. Sağlık Bakanlığı, Haberler, https://www.saglik.gov.tr-/Genel/MansetHaberListesi.aspx, (Erişim tarihi: 10.09. 2020).
 • Anonim, 2020c. YÖK, Basın açıklaması, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/YKS%20Ertelenmesi%20Basın%20 Açıklaması.aspx, (Erişim tarihi: 05.09.2020).
 • Anonim, 2020d. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2019/'20.
 • Anonim, 2020e. YÖK, Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi, https://istatistik.yok.gov.tr/, (Erişim tarihi: 15.09.2020).
 • Anonim, 2020f. YÖK, Üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitime ilişkin açıklama, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ universitelerde-uygulanacak-uzaktaneğitimeilişkin-acikla ma.aspx, (Erişim tarihi: 08.09.2020).
 • Anonim, 2020g. T.C Milli Eğitim Bakanlığı, Haberler, https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan -tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr, (Erişim tarihi: 13.09.2020).
 • Anonymous, 2020a. WHO (World Health Organization), WHO Coronavirus Disease (COVİD-19) Dashboard, https:// covid19.who.int/, (Date of access: 17 September 2020).
 • Anonymous, 2020b. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), COVİD-19 Impact on Education, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse, (Date of access: 18 September 2020).
 • Akkoyunlu B, Bardakçı S, 2020. Yükseköğretim Kalite Kurulu, Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim, https://portal.yokak.gov.tr/ makale/pandemi-doneminde-uzaktan-egitim/, (Erişim tarihi: 11.09.2020).
 • Can E, 2020. Coronavirüs (COVİD-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açık öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 11-53.
 • Di̇kmen S, Bahçeci̇ F, 2020. COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Yükseköğretim Kurumlarının Uzaktan Eğitime Yönelik Stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği, Turkish Journal of Educational Studies, 7 (2), 78-98. DOI: 10.33907/turkjes.721685.
 • Düşünceli F, Arı Ö, Evren M, Kavak O, 2020. COVİD-19 Sürecinde Mardin Artuklu Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Sistemi, Eğitim-Öğretim ile Araştırma Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi, Haziran 2020.
 • Taş, M.B.H., Yağanoğlu, M. (2020). Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu Koronavirüsü 2 (SARSCoV-2) Dünya Çapındaki Analizi ve Gelecekteki Durumu. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (20), 248-253. DOI: 10.31590/ejosat.764638

Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin COVİD-19 Sürecinde Acil Uzaktan Öğretim Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği

Yıl 2020, Cilt , Sayı 20, 890 - 897, 31.12.2020
https://doi.org/10.31590/ejosat.805398

Öz

2019 yılının sonlarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi günümüzde de hâlen tüm ülkeler için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdit ile birlikte gerek günlük yaşam, gerekse ülke sistemleri de olumsuz etkilenmiş ve değişim geçirmiştir. Bu sistemlerin en önemlilerinden bir tanesi olan eğitim sistemi de bu süreçte büyük sıkıntılar yaşamakta ve bunları aşmakta zorlanmaktadır. Bu dönemde, Türkiye'de de eğitimin aksamaması için tüm eğitim ve öğretim süreçlerinin uzaktan öğretim sistemi ile yürütülmesine karar verilmiştir. Bu çalışma, COVİD-19 pandemi döneminde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde okuyan lisans öğrencilerinin, acil uzaktan öğretim sistemine ilişkin memnuniyetlerinin ölçülmesi ve sistemin değerlendirilerek, peyzaj mimarlığı bölümlerinde uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada COVİD-19 pandemi süreci değerlendirilerek, eğitim ve öğretim sistemi üzerine etkileri incelenmiş, acil uzaktan öğretim sistemine dair öğrenci görüşlerini elde edebilmek içinde anket çalışması yapılmıştır. Sisteminin daha iyi uygulanabilmesi ve eğitimde yaşanabilecek sorunların en aza indirilmesini sağlamak amacıyla çalışmada elde edilen veriler değerlendirilerek öneriler getirilmiştir.

Kaynakça

 • Anonim, 2020a. T.C. Sağlık Bakanlığı, COVİD-19 Haftalık Durum Raporu 06.07.2020–12.07.2020 Türkiye, 13.07.2020.
 • Anonim, 2020b. T.C. Sağlık Bakanlığı, Haberler, https://www.saglik.gov.tr-/Genel/MansetHaberListesi.aspx, (Erişim tarihi: 10.09. 2020).
 • Anonim, 2020c. YÖK, Basın açıklaması, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/YKS%20Ertelenmesi%20Basın%20 Açıklaması.aspx, (Erişim tarihi: 05.09.2020).
 • Anonim, 2020d. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2019/'20.
 • Anonim, 2020e. YÖK, Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi, https://istatistik.yok.gov.tr/, (Erişim tarihi: 15.09.2020).
 • Anonim, 2020f. YÖK, Üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitime ilişkin açıklama, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ universitelerde-uygulanacak-uzaktaneğitimeilişkin-acikla ma.aspx, (Erişim tarihi: 08.09.2020).
 • Anonim, 2020g. T.C Milli Eğitim Bakanlığı, Haberler, https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan -tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr, (Erişim tarihi: 13.09.2020).
 • Anonymous, 2020a. WHO (World Health Organization), WHO Coronavirus Disease (COVİD-19) Dashboard, https:// covid19.who.int/, (Date of access: 17 September 2020).
 • Anonymous, 2020b. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), COVİD-19 Impact on Education, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse, (Date of access: 18 September 2020).
 • Akkoyunlu B, Bardakçı S, 2020. Yükseköğretim Kalite Kurulu, Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim, https://portal.yokak.gov.tr/ makale/pandemi-doneminde-uzaktan-egitim/, (Erişim tarihi: 11.09.2020).
 • Can E, 2020. Coronavirüs (COVİD-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açık öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 11-53.
 • Di̇kmen S, Bahçeci̇ F, 2020. COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Yükseköğretim Kurumlarının Uzaktan Eğitime Yönelik Stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği, Turkish Journal of Educational Studies, 7 (2), 78-98. DOI: 10.33907/turkjes.721685.
 • Düşünceli F, Arı Ö, Evren M, Kavak O, 2020. COVİD-19 Sürecinde Mardin Artuklu Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Sistemi, Eğitim-Öğretim ile Araştırma Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi, Haziran 2020.
 • Taş, M.B.H., Yağanoğlu, M. (2020). Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu Koronavirüsü 2 (SARSCoV-2) Dünya Çapındaki Analizi ve Gelecekteki Durumu. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (20), 248-253. DOI: 10.31590/ejosat.764638

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bora BİNGÖL (Sorumlu Yazar)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9644-0921
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı 20

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ejosat805398, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2683}, address = {}, publisher = {Osman SAĞDIÇ}, year = {2020}, volume = {}, pages = {890 - 897}, doi = {10.31590/ejosat.805398}, title = {Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin COVİD-19 Sürecinde Acil Uzaktan Öğretim Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Bingöl, Bora} }
APA Bingöl, B. (2020). Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin COVİD-19 Sürecinde Acil Uzaktan Öğretim Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 890-897 . DOI: 10.31590/ejosat.805398
MLA Bingöl, B. "Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin COVİD-19 Sürecinde Acil Uzaktan Öğretim Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği" . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2020 ): 890-897 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/issue/56357/805398>
Chicago Bingöl, B. "Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin COVİD-19 Sürecinde Acil Uzaktan Öğretim Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2020 ): 890-897
RIS TY - JOUR T1 - Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin COVİD-19 Sürecinde Acil Uzaktan Öğretim Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği AU - Bora Bingöl Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31590/ejosat.805398 DO - 10.31590/ejosat.805398 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 890 EP - 897 VL - IS - 20 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.805398 UR - https://doi.org/10.31590/ejosat.805398 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin COVİD-19 Sürecinde Acil Uzaktan Öğretim Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği %A Bora Bingöl %T Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin COVİD-19 Sürecinde Acil Uzaktan Öğretim Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği %D 2020 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 20 %R doi: 10.31590/ejosat.805398 %U 10.31590/ejosat.805398
ISNAD Bingöl, Bora . "Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin COVİD-19 Sürecinde Acil Uzaktan Öğretim Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 20 (Aralık 2020): 890-897 . https://doi.org/10.31590/ejosat.805398
AMA Bingöl B. Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin COVİD-19 Sürecinde Acil Uzaktan Öğretim Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği. EJOSAT. 2020; (20): 890-897.
Vancouver Bingöl B. Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin COVİD-19 Sürecinde Acil Uzaktan Öğretim Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; (20): 890-897.
IEEE B. Bingöl , "Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin COVİD-19 Sürecinde Acil Uzaktan Öğretim Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, sayı. 20, ss. 890-897, Ara. 2021, doi:10.31590/ejosat.805398