Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 8 - 12 2019-10-19

KADINLARIN GEBELİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Keziban AMANAK [1] , Zekiye KARAÇAM [2]


Çalışmanın amacı, kadınların gebelik öncesi danışmanlık gereksinimlerini belirlemektir. Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırma Aydın il merkezindeki bir devlet hastanesinde olasılıksız örnekleme yöntemi ile seçilen primipar 150 kadın ile yürütülmüştür. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ile toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare ile değerlendirilmiştir. Çalışma grubuna katılan kadınların yaş ortalamaları 21.99 ( Sd=3.41, Aralık: 17-31) dur.  Kadınlar gebelik öncesinde, daha çok gebelikle ilgili;  gebelikte yaşanan sorunlar ve dikkat edilmesi gereken durumlar (% 15.3),  doğum ile ilgili;  doğum ağrısı (%76.6),  doğum sonu dönem ile ilgili;  doğum sonu ağrı (%28),  bebek ve bebek bakımı ile ilgili ise; emzirme ve gaz çıkarma (%67.3)  konularında danışmanlık gereksinimi duyduklarını belirtmişlerdir. Bu çalışmada kadınların çoğunun gebelik öncesi danışmalık aldıkları, fakat danışmanlık alınan konuların sınırlı sayıda olduğu sonucuna varılmıştır. 

Danışmanlık, gebelik öncesi, kadın sağlığı
 • Arslan, H., ve Özkan, A. (2005). Prekonsepsiyonel dönemdeki kadınların değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 35 (2), 65-71.
 • Başgöl, B., ve Oskay, Ü. (2012). Prekonsepsiyonel dönemde ve gebelikte kanıt temelli yaklaşımlar. International Journal of Human Sciences, 9(2), 1524-1534.
 • Bozsoy, N.G., ve Özkan, S. (2012). Gebelik Öncesi (Prekonsepsiyonel) Bakım: Halk Sağlığı Perspektifi Preconception Care: A Public Health Perspective, Gazi Med J, 23, 77-90.
 • Dean, S.V., Lassi, Z.S., Imam, A.M., Bhutta, Z.A.(2014). Preconception care: Closing the gap in the continuum of care to accelerate improvements in maternal, newborn and child health. Reproductive Health, 11 (Suppl 3), p. S1
 • Demirbaş, H., ve Kadıoğlu, H.(2014). Prenatal dönemdeki kadınların gebeliğe uyumu ve ilişkili faktörler. MÜSBED, 2014, 4(4):200-206.
 • Gilbert, E.S. (2011). Manuel of High Risk & Delivery, Fıfth Edition, Mosby Elsevıer.
 • Hu, Rang., Li, Yingxue., l, Zhang, Z., ve Yan, W. (2015). Antenatal depressive symptoms and the risk of preeclampsia or operative deliveries: A meta-analysis. PLOS-ONE, 10(3).
 • Kendall, C., Afable-Munsuz, A., Speizer, I., Avery, A., Schmidt, N., ve Santelli, J. (2005). Understanding pregnancy in a population of inner-city women in New Orleans–Results of qualitative research. Social Science and Medicine, 60 (2), 297–311.
 • Kömürcü, N., ve Doğan, Merih, Y. (2012). Doğum Öncesi Dönem, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Coşkun AM (Editör). 1'nci baskı, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, p. 131-167.
 • Lee, L.Y.K., Tsang, A.Y.K., Wong, K.F., ve Lee, J.K.L. (2011). Using the Roy Adaptation Model to develop an antenatal assessment ınstrument. Nursing Science Quarterly, 24(4), 363–369.
 • Stones, R.E., Stulberg, D.B., MAPP, M.D., ve Kottenstette, J.K.B. (2016). Patient experiences with pregnancy planning and perspectives on reproductive care in community health centers: a qualitative study of african american women in chicago. Women's Health Issues, 1–7.
 • Sümbüloğlu, K., ve Sümbüloğlu, V.(1990). Biyoistatistik, Htiboğlu Yayınları , Ankara, s: 233-237.
 • Şahin, M., ve Yurdakul, M.(2012). Gebelik Öncesi Danışmanlık. İ.Ü.F.N. Hem. Derg, 20(1), 80-85.
 • Terzioğlu, F. (2016). Doğum Öncesi Bakım (Ed.Taşkın L. )Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Genişletilmiş XIII. Baskı, Reaksiyon Matbaacılık, Ankara, p. 157-184.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Keziban AMANAK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Zekiye KARAÇAM

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ejovoc473439, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {}, publisher = {Kırklareli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {8 - 12}, doi = {}, title = {KADINLARIN GEBELİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {AMANAK, Keziban and KARAÇAM, Zekiye} }
APA AMANAK, K , KARAÇAM, Z . (2019). KADINLARIN GEBELİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) , 9 (1) , 8-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejovoc/issue/49562/473439
MLA AMANAK, K , KARAÇAM, Z . "KADINLARIN GEBELİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 9 (2019 ): 8-12 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejovoc/issue/49562/473439>
Chicago AMANAK, K , KARAÇAM, Z . "KADINLARIN GEBELİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 9 (2019 ): 8-12
RIS TY - JOUR T1 - KADINLARIN GEBELİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ AU - Keziban AMANAK , Zekiye KARAÇAM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 12 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) KADINLARIN GEBELİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ %A Keziban AMANAK , Zekiye KARAÇAM %T KADINLARIN GEBELİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2019 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD AMANAK, Keziban , KARAÇAM, Zekiye . "KADINLARIN GEBELİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 9 / 1 (Ekim 2019): 8-12 .
AMA AMANAK K , KARAÇAM Z . KADINLARIN GEBELİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ. Ejovoc. 2019; 9(1): 8-12.
Vancouver AMANAK K , KARAÇAM Z . KADINLARIN GEBELİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges). 2019; 9(1): 12-8.