Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

VAKIF VE DEVLET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 1, 62 - 71, 25.05.2015
https://doi.org/10.17339/ejovoc.21875

Öz

Geleneksel anlamda yalnızca hiyerarşik ilerleme olarak tanımlanan kariyer, modern anlamıyla daha çok gelir, sorumluluk, mesleki ve sosyal anlamda daha yüksek saygınlık elde etmeyi ifade etmektedir. 543 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen bu araştırmanın amacı, devlet üniversitesinde eğitim alan öğrenciler ile vakıf üniversitesinde eğitim alan öğrencilerin kariyer değerlerinin karşılaştırılmasıdır. Kariyer değerlerinin ölçümü için Jansen ve Chandler (1990) tarafından geliştirilen ve Aktaş (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan kariyer değerleri ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin içsel tutarlığı 0,78 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular; vakıf üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik değerinin (4,30±0,95), devlet üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik değerinden (4,16±0,87) daha yüksek olduğunu (Mann-Whitney U: -2,653; p=0,008) göstermiştir. Elde edilen bir diğer bulgu ise, devlet üniversitesi öğrencilerinin güvenlik/istikrar değeri ortalamasının (4,33±0,87), vakıf üniversitesi öğrencilerinin güvenlik/istikrar değeri ortalamasından (4,14±1,01) yüksek olduğudur (Mann-Whitney U: -2,077; p=0,038).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuz BAŞOL


Emin Cihan DUYAN


Hilmi ETCİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 25 Mayıs 2015
Başvuru Tarihi 25 Ekim 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Başol, O. , Duyan, E. C. & Etci, H. (2015). VAKIF VE DEVLET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) , 5 (1) , 62-71 . DOI: 10.17339/ejovoc.21875