Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Analysis of Convergence of Inflation Rates of Goods and Services with General Inflation Rates in the Turkish Economy

Yıl 2019, Sayı 30, 21 - 33, 28.08.2019

Öz

The purpose of this study is to test whether the inflation rates of the 12 goods and services group classified by the Turkish Statistical Institute (Food and Soft Drinks, Alcoholic Beverages and Tobacco, Clothing and Footwear, Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels, Furniture, Home Appliances and Home Care Services, Health, Transport, Communication, Entertainment and Culture, Education, Restaurants and Hotels and Various Goods and Services), converge with general inflation rates. In line with this, the Kruse (2011) unit root test and the Hepsağ (2019) unit root test, which considers structural breaks and nonlinearity were applied to the monthly inflation data covering the periods 2003: 02 2019: 03. As a result of the empirical analysis, while the convergence hypothesis was not valid for the Kruse (2011) test for any of the goods and services groups; only Furniture, Home Appliances and Home Care Services converged with the general inflation rates out of the 12 goods and services groups; it is concluded that there is no convergence in other goods and service groups according to the Hepsağ (2019) test. According to these results, it is concluded that the monetary policies applied are not reflected in the prices of goods and services in general and the policies implemented are not successful. 

Kaynakça

 • Abdioğlu, Z. ve Uysal, T. (2013). Türkiye’de bölgeler arası yakınsama: Panel birim kök analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(3), 125–143.
 • Akdi, Y. ve Şahin, A. (2007). Enflasyon indekslerinde yakınsama: Türkiye örneği, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(514), 69–74.
 • Altınbaş, S., Doğruel, F. ve Güneş, M. (2002). Türkiye’de Bölgesel yakınsama: Kalkınmada öncelikli iller politikası başarılı mı? VI. ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi, 1-21.
 • Beck, G. W., Hubrich, K., & Marcellino, M. (2006). Regional ınflation dynamics within andacross euro area countries and a comparison with the US. European Central Bank Working Paper Series, 681, 4–57.
 • Busetti, F., Forni, L., Harvey, A., & Venditti, F. (2007). Inflation convergence and divergence within the European Monetary Union, International Journal of Central Banking, 3(2), 95–121.
 • Filiztekin, A. (1998). Convergence across Industries and Provinces in Turkey. Koç University Working Paper Series, 8, 1–27.
 • Hepsağ, A. (2017). Inflation convergence among the next eleven economies: Evidence from asymmetric nonlinear unit root test. Theoretical and Applied Economics, 4(613), 43–52.
 • Hepsağ, A. (2019). A unit root test based on smooth transitions and nonlinear adjustment. Communications in Statistics - Simulation and Computation. doi:10.1080/03610918.2018.1563154
 • Kalyoncu, H. (2001). Yakınsama analizine neoklasik yaklaşım: Türkiye’nin 67 ilinin gelir yakınsaması üzerine bir uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(8), 122–147.
 • Kočenda, E., & Papell, D. (1997). Inflation convergence within the European Union: A panel data analysis. International Journal of Finance and Economics, 2(3), 189–198. doi: 10.1002/ (SICI)1099-1158(199707)2:3<189::AID-IJFE46>3.0.CO;2-6
 • Kruse R. (2011). A New unit root test against estar based on a class of modified statistics. Statistical Papers, 52, 71–85.
 • Lopez, C., & Papell, D. H. (2011). Convergence of Euro area inflation rates. Banque de France Working Paper Series, No: 326.
 • Mentz, M., & Sebastian, S. P. (2003). Inflation convergence after the ıntroduction of the Euro. CFS Working Paper Series, No: 30.
 • Sağbaş, İ. (2002). Türkiye’de kamu harcamalarının yakınsama üzerine etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2), 137–148.
 • Sümer, K. K. (2013), Makro ekonometrik modeller. İstanbul: Beşir Kitabevi.
 • Tıraşoğlu, M. ve Yurttagüler, İ. (2018). BRICS ülkelerinde enflasyon yakınsaması: Kapsamlı bir birim kök testi analizi. The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems, 6(2), 311–324.
 • Tunay, K. B. ve Silpagar, A. M. (2007). Dinamik mekan-zaman panel veri modelleriyle Türkiye’de bölgesel enflasyon yakınsamasının analizi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 1–27.
 • TÜİK (2008). Fiyat Endeksleri ve Enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara.
 • Yamanoğlu, K. B. (2008). Türkiye’de sosyoekonomik faktörlerin iller arası yakınsama üzerine etkileri. İstatistikçiler Dergisi, 1(1), 33–49.
 • Yeşilyurt, F. (2014). Bölgesel enflasyon yakınsaması: Türkiye örneği. Ege Akademik Bakış, 14(2), 305–314.

Türkiye Ekonomisinde Mal ve Hizmet Enflasyonunun Genel Enflasyona Yakınsamasının Analizi

Yıl 2019, Sayı 30, 21 - 33, 28.08.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından sınıflandırılan 12 mal ve hizmet grubu olan Gıda ve Alkolsüz İçecekler, Alkollü İçecekler ve Tütün, Giyim ve Ayakkabı, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri, Sağlık, Ulaştırma, Haberleşme, Eğlence ve Kültür, Eğitim, Lokanta ve Oteller ve Çeşitli Mal ve Hizmetlerine ait enflasyon oranlarının genel enflasyon oranlarına yakınsayıp yakınsamadığını test etmektir. Bu doğrultuda 2003:02 2019:03 dönemlerini kapsayan aylık enflasyon verilerine Kruse (2011) birim kök testi ve Hepsağ (2019) tarafından geliştirilen, yapısal kırılmaları ve doğrusal dışılığı birlikte dikkate alan birim kök testi uygulanmıştır. Ampirik analiz sonucunda Kruse (2011) testi için hiçbir mal ve hizmet grubu için yakınsama hipotezi geçerli değilken Hepsağ (2019) testi için 12 mal ve hizmet grubundan yalnızca mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinin genel enflasyon oranlarına yakınsadığı; diğer mal ve hizmet gruplarında yakınsama olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre uygulanan para politikalarının genel olarak mal ve hizmet fiyatlarına yansımadığı ve uygulanan politikaların başarılı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynakça

 • Abdioğlu, Z. ve Uysal, T. (2013). Türkiye’de bölgeler arası yakınsama: Panel birim kök analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(3), 125–143.
 • Akdi, Y. ve Şahin, A. (2007). Enflasyon indekslerinde yakınsama: Türkiye örneği, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(514), 69–74.
 • Altınbaş, S., Doğruel, F. ve Güneş, M. (2002). Türkiye’de Bölgesel yakınsama: Kalkınmada öncelikli iller politikası başarılı mı? VI. ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi, 1-21.
 • Beck, G. W., Hubrich, K., & Marcellino, M. (2006). Regional ınflation dynamics within andacross euro area countries and a comparison with the US. European Central Bank Working Paper Series, 681, 4–57.
 • Busetti, F., Forni, L., Harvey, A., & Venditti, F. (2007). Inflation convergence and divergence within the European Monetary Union, International Journal of Central Banking, 3(2), 95–121.
 • Filiztekin, A. (1998). Convergence across Industries and Provinces in Turkey. Koç University Working Paper Series, 8, 1–27.
 • Hepsağ, A. (2017). Inflation convergence among the next eleven economies: Evidence from asymmetric nonlinear unit root test. Theoretical and Applied Economics, 4(613), 43–52.
 • Hepsağ, A. (2019). A unit root test based on smooth transitions and nonlinear adjustment. Communications in Statistics - Simulation and Computation. doi:10.1080/03610918.2018.1563154
 • Kalyoncu, H. (2001). Yakınsama analizine neoklasik yaklaşım: Türkiye’nin 67 ilinin gelir yakınsaması üzerine bir uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(8), 122–147.
 • Kočenda, E., & Papell, D. (1997). Inflation convergence within the European Union: A panel data analysis. International Journal of Finance and Economics, 2(3), 189–198. doi: 10.1002/ (SICI)1099-1158(199707)2:3<189::AID-IJFE46>3.0.CO;2-6
 • Kruse R. (2011). A New unit root test against estar based on a class of modified statistics. Statistical Papers, 52, 71–85.
 • Lopez, C., & Papell, D. H. (2011). Convergence of Euro area inflation rates. Banque de France Working Paper Series, No: 326.
 • Mentz, M., & Sebastian, S. P. (2003). Inflation convergence after the ıntroduction of the Euro. CFS Working Paper Series, No: 30.
 • Sağbaş, İ. (2002). Türkiye’de kamu harcamalarının yakınsama üzerine etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2), 137–148.
 • Sümer, K. K. (2013), Makro ekonometrik modeller. İstanbul: Beşir Kitabevi.
 • Tıraşoğlu, M. ve Yurttagüler, İ. (2018). BRICS ülkelerinde enflasyon yakınsaması: Kapsamlı bir birim kök testi analizi. The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems, 6(2), 311–324.
 • Tunay, K. B. ve Silpagar, A. M. (2007). Dinamik mekan-zaman panel veri modelleriyle Türkiye’de bölgesel enflasyon yakınsamasının analizi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 1–27.
 • TÜİK (2008). Fiyat Endeksleri ve Enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara.
 • Yamanoğlu, K. B. (2008). Türkiye’de sosyoekonomik faktörlerin iller arası yakınsama üzerine etkileri. İstatistikçiler Dergisi, 1(1), 33–49.
 • Yeşilyurt, F. (2014). Bölgesel enflasyon yakınsaması: Türkiye örneği. Ege Akademik Bakış, 14(2), 305–314.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Melike Ecem SERTBAŞ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5291-5072
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Ağustos 2019
Başvuru Tarihi 17 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 27 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 30

Kaynak Göster

APA Sertbaş, M. E. (2019). Türkiye Ekonomisinde Mal ve Hizmet Enflasyonunun Genel Enflasyona Yakınsamasının Analizi . Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics , (30) , 21-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekoist/issue/48369/611613