İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Para Arzının Konut Kredilerine Etkileri: Türkiye Örneği

Yıl 2020, Sayı: 33, 51 - 63, 15.01.2021
https://doi.org/10.26650/ekoist.2020.33.836737

Öz

Konut kredileri bankaların yıllarca bankaların müşterilerine sunduğu önemli enstrümanlardan bir tanesidir. Tabi ki para politikacılar bu tip kredileri her zaman için ekonomik bir müdahale şeklinde görmüşlerdir. Dolayısıyla da ülkede ne zaman genişleyici bir para politikası izlenmeye başlanacaksa konut kredileri vazgeçilemeyecek bir para politikası araçlarından bir tanesi olmuştur. Sonuçta emisyon hacminde artan bir genişleme olduğunda yani para arzının arttığı dönemlerde bu tip kredilerin varlığı ve cazibesi her zaman ekonomik anlayışın bir ürünü olmuştur. Bankalar piyasanın canlanabilmesi adına zaman zaman çok düşük faiz oranlarıyla vatandaşın konut sahibi olabilmesi için konut kredileri sunmuşlardır. Ama diğer taraftan ekonomik istikrarın olmadığı dönemlerde de yüksek oranlı konut kredileri vererek piyasanın bir anlamda konut kredilerinden uzak durmasını sağlamışlardır.
Bu çalışma kapsamında seçilmiş parasal büyüklüklerin tanımları doğrultusunda, 2005-2019 yılları arasında oluşan para arzı ve konut kredileri arasındaki ilişki analiz edilerek Granger nedensellik testi kullanılacaktır. Bu kapsamda Granger nedensellik testi için ilk aşamada serilerin durağanlık mertebeleri belirlenecek ve seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi araştırılacaktır. Elde edilen bulgulara göre nedensellik analizi gerçekleştirilecektir.

Kaynakça

  • Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American statistical association, 74 (366a), 427-431.
  • Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica: journal of the Econometric Society, 1057-1072.
  • Engle, R.F., Granger, C.W.J., Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, 55, 2, 251-276, 1987. Güriş, S., Çağlayan Akay, E., Güriş, B., R ile Temel Ekonometri, Der Yayınları, 2020
  • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12 (1988), 231-254.

The Effects of Housing Loans Money Supply: The Case of Turkey

Yıl 2020, Sayı: 33, 51 - 63, 15.01.2021
https://doi.org/10.26650/ekoist.2020.33.836737

Öz

Housing loans are one of the most important instruments that banks offer to customers. Of course, monetary politicians have always viewed these types of loans as an economic intervention. Therefore, whenever an expansionary monetary policy is to be followed in a country, housing loans have become an indispensable monetary policy tool. As a result, when there is an increasing expansion in monetary policy, the existence and attractiveness of such loans has always been a product of this economic understanding. Banks have offered mortgage loans from time to time with very low interest rates in order to stimulate the market. But, on the other hand, they have provided high rates of housing loans in periods when there was no economic stability, and in a sense, they have kept the market away from housing loans. Within the scope of this study, in line with the definitions of selected monetary aggregates, the Granger causality test will be used in analyzing the relationship between the money supply and housing loans from 2005 to 2019. In the first stage for the Granger causality test, the stationary levels of the series will be determined and the cointegration relationship between the series will be investigated. Causality analysis will be performed according to the findings obtained

Kaynakça

  • Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American statistical association, 74 (366a), 427-431.
  • Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica: journal of the Econometric Society, 1057-1072.
  • Engle, R.F., Granger, C.W.J., Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, 55, 2, 251-276, 1987. Güriş, S., Çağlayan Akay, E., Güriş, B., R ile Temel Ekonometri, Der Yayınları, 2020
  • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12 (1988), 231-254.
Toplam 4 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Levent Çinko 0000-0003-2690-7770

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2021
Gönderilme Tarihi 6 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Sayı: 33

Kaynak Göster

APA Çinko, L. (2021). Para Arzının Konut Kredilerine Etkileri: Türkiye Örneği. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics(33), 51-63. https://doi.org/10.26650/ekoist.2020.33.836737