Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Determinants of Child Labor in MINT Countries: Dynamic Panel Data Analysis

Yıl 2021, Sayı: 34, 57 - 72, 26.07.2021

Öz

There are many studies in the literature on child labor. However, most of these studies are based on statistics on children, or the factors that cause child labor are explained as economic concepts. The purpose of this study is to investigate the reasons why school-age children adopt the role of "child laborer" and determine the effects of these factors. In this context, in order to examine the factors affecting child labor in developing countries, this study has tried to determine the factors causing child labor with dynamic panel data analysis using MINT Countries data for the period of 1990-2018. The countries’ development levels and poverty are closely related to child labor. For this reason, the human development index is added to the model as a dependent variable. Considering the studies in the literature, population growth, primary school enrollment rate, primary school duration, and labor force participation rate variables were added to the model as independent variables. At the end of the analysis, all variables were found to be statistically significant. The effect of population growth and the number of primary school students on the human development index was negative, while the effect of other variables was positive.

Kaynakça

 • Acaroğlu, H. (2010, Aralık). Türkiye’de Çocuk İşgücüne İnsan Sermayesi Açısından Bir Yaklaşım: Yoksulluk, Çocuk İşgücü ve İnsan Sermayesi Döngüsü. T.C. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, s. Doktora Tezi.
 • Akay, E. Ç. (2018). Dinamik Panel Veri Modelleri. S. Güriş içinde, Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi (s. 105-129). İstanbul: DER Yayınları.
 • Akbulut, H. (2013). Transfer Harcamaları ve Büyüme İlişkisi:Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Dinamik Panel Veri Analizi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 117.
 • Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data : Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 277-297.
 • Ataseven, A., & Bakış, Ç. (2016). İnsani Gelişme Türkiye Kamuoyu Araştırması Raporu. İstanbul: İnsani Gelişme Vakfı.
 • Avşar, Z., & Öğütoğulları, E. (2012). Çocuk İşçiliği ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Stratejileri. SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, 9-40.
 • Baland, J.‐M., & Robinson, J. A. (2000). Is Child Labor Inefficient? Journal Of Palitical Economy.
 • Baltagi, B. (2010). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley and Sons.
 • Baltagi, B. H. (2005). econometric analysis of panel data. England: John Wiley Sons, Ltd.
 • Berigel, S., & Eroğlu, İ. (2019). Türkiye’ de Çocuk İşçiliğinin Dinamikleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 39-56.
 • Bulutay, T. (1995). Türkiye'de Çalışan Çocuklar. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü DİE.
 • Choi, C. (2010). The effect of the Internet on service trade. Economics Letters, 102-104.
 • Colin Cameron, P. T. (2005). Microeconometrics Methods and Aplications. New York: Cambridge University Press.
 • Edmonds, E. V., & Pavcnik, N. (2005). The Effect of Trade Liberalization on Child Labor. Journal of International Economics, 401-419.
 • Efe, H., & Uluoğlu, S. A. (2015). Dünyada Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Gelinen Nokta ve Geleceğe Dair Bazı Öngörüler. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 46-72.
 • Erdil, E., Türkcan, B., & Yetkiner, H. I. (2009, January). Does Information and Communication Technologies Sustain Economic Growth? The Underdeveloped and Developing Countries Case. Science and Technology Policies Research Center Working Paper Series, s. 1-16.
 • Fatma Gündoğdu Odabaşıoğlu, C. A. (2014). Merkezi Ve Doğu Avrupa Geçiş Ekonomilerinde Enflasyonun Parasal Belirleyicileri:Dinamik Panel Veri Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 299.
 • Fatma Zeren, S. E. (2010). AB’ye Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Belirleyen Faktörler: Dinamik Panel Veri Analizi . Business and Economics Research Journal, 67-83.
 • Fooladi, M., Rahmah, F., & Masood, I. (2012, November 12). Information and Communication Technology Use andEconomic Growth. PLoS ONE, s. 1-7.
 • Gujarati, D. (2004). Basic Econometrics. Newyork: The McGraw-Hill Companies.
 • Hayaloğlu, P. (2015). Kırılgan Beşli Ülkelerinde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 131-144.
 • Kahramanoğlu, E. (1996). Türkiye’de Çalışan Çocuklar Sorunu ve Çözüm Yolları. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ve FriedrichNauman Vakfı Yayını.
 • Kaushik Basu, P. H. (1998). The Economics of Child Labor. The American Economic Review, 412-427.
 • Kooshki, F. M., & Rahmah, I. (2011, 12 25). International Proceedings of Economics Development and Research. “The Impact of Information and Communication Technology Development on Economic Growth”: http://www.ipedr.com
 • Kulaksız, Y. (2014). Yoksulluk Bağlamında Çocuk İşgücü. Çalışma Dünyası Dergisi, 91-111.
 • ManuelArellano, O. (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error- Components Models. Journal of Econometrics, 29-51.
 • Mileva, E. (2007, Temmuz 9). Using Arellano – Bond Dynamic Panel GMM Estimators in Stata. s. 1-10.
 • Nina Czernich, O. F. (2011). Broadband Infrastructure and Economic Growth. The Economic Journal , 552, 505–532.
 • Peter Fallon, Z. T. (1998). Child Labor Issues and Directions for the World Bank. Washington.
 • Roodman, D. (2006, Kasım). How to Do xtabond2:An Introduction to “Difference” and “System” GMM in Stata . The Center for Global Development, s. 1-42.
 • Tatoğlu, F. Y. (2013). İleri Panel Veri Analizi. İstanbul: Beta.
 • UNDP. (2015). İnsani Gelişme Raporu. New York , ABD: UNDP.
 • UYSAL, H. A. (2010, Temmuz). ICT Development and Economic Growth: An Analysis of Cointegrating and Causal Relationships with Panel Data Approach. School of Architecture and the Built Environment Royal Institute of Technology.
 • Verbeek, M. (2004). A Guide to Modern Econometrics. John Wiley Sons,Ltd, s. 121.
Yıl 2021, Sayı: 34, 57 - 72, 26.07.2021

Öz

Kaynakça

 • Acaroğlu, H. (2010, Aralık). Türkiye’de Çocuk İşgücüne İnsan Sermayesi Açısından Bir Yaklaşım: Yoksulluk, Çocuk İşgücü ve İnsan Sermayesi Döngüsü. T.C. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, s. Doktora Tezi.
 • Akay, E. Ç. (2018). Dinamik Panel Veri Modelleri. S. Güriş içinde, Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi (s. 105-129). İstanbul: DER Yayınları.
 • Akbulut, H. (2013). Transfer Harcamaları ve Büyüme İlişkisi:Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Dinamik Panel Veri Analizi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 117.
 • Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data : Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 277-297.
 • Ataseven, A., & Bakış, Ç. (2016). İnsani Gelişme Türkiye Kamuoyu Araştırması Raporu. İstanbul: İnsani Gelişme Vakfı.
 • Avşar, Z., & Öğütoğulları, E. (2012). Çocuk İşçiliği ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Stratejileri. SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, 9-40.
 • Baland, J.‐M., & Robinson, J. A. (2000). Is Child Labor Inefficient? Journal Of Palitical Economy.
 • Baltagi, B. (2010). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley and Sons.
 • Baltagi, B. H. (2005). econometric analysis of panel data. England: John Wiley Sons, Ltd.
 • Berigel, S., & Eroğlu, İ. (2019). Türkiye’ de Çocuk İşçiliğinin Dinamikleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 39-56.
 • Bulutay, T. (1995). Türkiye'de Çalışan Çocuklar. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü DİE.
 • Choi, C. (2010). The effect of the Internet on service trade. Economics Letters, 102-104.
 • Colin Cameron, P. T. (2005). Microeconometrics Methods and Aplications. New York: Cambridge University Press.
 • Edmonds, E. V., & Pavcnik, N. (2005). The Effect of Trade Liberalization on Child Labor. Journal of International Economics, 401-419.
 • Efe, H., & Uluoğlu, S. A. (2015). Dünyada Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Gelinen Nokta ve Geleceğe Dair Bazı Öngörüler. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 46-72.
 • Erdil, E., Türkcan, B., & Yetkiner, H. I. (2009, January). Does Information and Communication Technologies Sustain Economic Growth? The Underdeveloped and Developing Countries Case. Science and Technology Policies Research Center Working Paper Series, s. 1-16.
 • Fatma Gündoğdu Odabaşıoğlu, C. A. (2014). Merkezi Ve Doğu Avrupa Geçiş Ekonomilerinde Enflasyonun Parasal Belirleyicileri:Dinamik Panel Veri Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 299.
 • Fatma Zeren, S. E. (2010). AB’ye Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Belirleyen Faktörler: Dinamik Panel Veri Analizi . Business and Economics Research Journal, 67-83.
 • Fooladi, M., Rahmah, F., & Masood, I. (2012, November 12). Information and Communication Technology Use andEconomic Growth. PLoS ONE, s. 1-7.
 • Gujarati, D. (2004). Basic Econometrics. Newyork: The McGraw-Hill Companies.
 • Hayaloğlu, P. (2015). Kırılgan Beşli Ülkelerinde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 131-144.
 • Kahramanoğlu, E. (1996). Türkiye’de Çalışan Çocuklar Sorunu ve Çözüm Yolları. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ve FriedrichNauman Vakfı Yayını.
 • Kaushik Basu, P. H. (1998). The Economics of Child Labor. The American Economic Review, 412-427.
 • Kooshki, F. M., & Rahmah, I. (2011, 12 25). International Proceedings of Economics Development and Research. “The Impact of Information and Communication Technology Development on Economic Growth”: http://www.ipedr.com
 • Kulaksız, Y. (2014). Yoksulluk Bağlamında Çocuk İşgücü. Çalışma Dünyası Dergisi, 91-111.
 • ManuelArellano, O. (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error- Components Models. Journal of Econometrics, 29-51.
 • Mileva, E. (2007, Temmuz 9). Using Arellano – Bond Dynamic Panel GMM Estimators in Stata. s. 1-10.
 • Nina Czernich, O. F. (2011). Broadband Infrastructure and Economic Growth. The Economic Journal , 552, 505–532.
 • Peter Fallon, Z. T. (1998). Child Labor Issues and Directions for the World Bank. Washington.
 • Roodman, D. (2006, Kasım). How to Do xtabond2:An Introduction to “Difference” and “System” GMM in Stata . The Center for Global Development, s. 1-42.
 • Tatoğlu, F. Y. (2013). İleri Panel Veri Analizi. İstanbul: Beta.
 • UNDP. (2015). İnsani Gelişme Raporu. New York , ABD: UNDP.
 • UYSAL, H. A. (2010, Temmuz). ICT Development and Economic Growth: An Analysis of Cointegrating and Causal Relationships with Panel Data Approach. School of Architecture and the Built Environment Royal Institute of Technology.
 • Verbeek, M. (2004). A Guide to Modern Econometrics. John Wiley Sons,Ltd, s. 121.
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Süreyya İmre 0000-0001-8904-6635

Yayımlanma Tarihi 26 Temmuz 2021
Gönderilme Tarihi 9 Nisan 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 34

Kaynak Göster

APA İmre, S. (2021). The Determinants of Child Labor in MINT Countries: Dynamic Panel Data Analysis. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics(34), 57-72.