Dergi Kurulları

Editör Kurulu

EKSENDokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi 


Editör: Prof. Dr. Ebru Çubukçu


Editör Yardımcısı: Doç. Dr. Gökçeçiçek Savaşır


 


Editörler Kurulu:


Prof. Dr. Hülya Koç


Prof. Dr. İlknur Türkseven Doğrusoy


Doç. Dr. Hikmet Gökmen


Doç. Dr. Nezihat Köşklük Kaya


Doç. Dr. Özgül Yılmaz Karaman


Doç. Dr. İnci Uzun


Doç. Dr. Mercan Efe Güney


Dr. İlgi Atay Kaya


Umut Erdem


 


Dil Anlatım Denetimi Kurulu:


Doç. Dr. Ayça Tokuç


Doç. Dr. Deniz Lökçe


 


Kapak Tasarımı


Doç. Dr. Deniz Dokgöz


Doç. Dr. Ferhat Hacıalibeyoğlu


 


Teknik Yayın Editörleri


Araş. Gör. Nurten Özdemir Gökmen


Araş. Gör. Zeynep Dündar


Araş. Gör. Ayşegül Çakan


Araş. Gör: Rabia Akgül


Araş. Gör. Ceren Ağın


 


Hakemler Kurulu (Değişiklikler Yapılabilir)


Prof. Dr. Dimitris BALLAS (Groningen University)


Prof. Dr. Cana BILSEL (Ortadoğu Teknik University)


Prof. Dr. Ali CENGİZKAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)


Prof. Dr. Graham CLARKE (University of Leeds)


Prof. Dr. Dany DORLING (Oxford University)


Prof. Dr. Rachael FRANKLIN (Newcastle University)


Prof. Dr. Emel GÖKSU (Dokuz Eylül University)


Prof. Dr. Deniz GÜNER (Dokuz Eylül University)


Prof. Dr. Neil REID (University of Toledo)


Prof. Dr. Ayyoob SHARIFI (Hiroshima University)


Prof. Dr. Mine Tanaç ZEREN (Dokuz Eylül University)


Doç. Dr. Didem ALTUN (Dokuz Eylül Üniversitesi)


Doç. Dr. Muhammed AYDOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)


Doç. Dr. Deniz DOKGÖZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)


Doç. Dr. Neslihan GÜZEL (Dokuz Eylül Üniversitesi)


Doç. Dr. Ferhat HACIALIBEYOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)


Doç. Dr. Deniz LÖKÇE (Dokuz Eylül Üniversitesi)


Doç. Dr. Burcu Gülay TAŞÇI (Dokuz Eylül Üniversitesi)


Doç. Dr. Ayça TOKUÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi)


Doç. Dr. Zeynep Tuna ULTAV (Yaşar Üniversitesi)


Doç. Dr. Funda UZ (Istanbul Teknik Universitesi)


Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇILINGIR (Dokuz Eylül Üniversitesi)


Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜLLER (Dokuz Eylül Üniversitesi)


Dr. Öğr. Üyesi Feyzal ÖZKABAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)


Dr. Öğr. Üyesi Kutluğ SAVAŞIR (Dokuz Eylül Üniversitesi)


Dr. Öğr. Üyesi Dimitrios TSIOTAS (University of Volos)