Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE MİKRO HAREKETLİLİKTE E-SCOOTER SİSTEMLERİ

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 72 - 94, 30.05.2021

Öz

Elektrikli scooterlar dünyada birçok ülkede yaygın olarak kullanılan ve son birkaç yılda Türkiye’de de kullanılmaya başlanan mikro hareketlilik seçeneğidir. Bu çalışmanın amacı; dünyada yaygın kullanımı olan elektrikli scooterların düzenleme uygulamaları ve yasalaşma süreçleri ile ilgili genel bir bakış sağlamak, Türkiye’de henüz yasalarda yeri olmayan bu sistemlerin kullanıcı, sağlayıcı ve yönetici bakış açılarından mevcut durumu hakkında bilgi edinmektir. Dünya genelinde; hava kirliliği ve trafik sıkışıklıkları problemlerinin çözümüne yönelik mikro hareketlilik seçenekleri arasında yer almaya başlamış olan elektrikli scooterlar, bir firma aracılığı ile yerleşmelere dağıtılmakta ve yerel veya ulusal yöneticiler tarafından belirli standartlar ve zorunluluklar getirilerek uygulamanın amacına yönelik kullanımı sağlanmaktadır. Araştırma kapsamında, bu konuyla ilgili düzenlemeler yapmakta olan ülkelerin mevcut durumu ve uygulama pratiklerini tartışılmaktadır. Türkiye’deki mevcut durumun incelendiği araştırma kapsamında üç farklı elektrikli scooter firması ile yapılan görüşmelerden ve bir firma için yazılı yazılı kaynaklarda yer alan bilgiler derlenmiştir. Ayrıca Türkiye ‘de e-scooterlara ilişkin yasal düzenleme ile ilgili süreç, elektrikli scooter sağlayıcılarından ve yasa koyucu birimlerden edinilen bilgiler doğrultusunda tartışılmıştır. Bu araştırma konusu Türkiye’de bilimsel alanlarda henüz ele alınmamıştır. Elektrikli scooterlar; Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları’nda yer verilen, paylaşımlı olarak kullanılabilen mikro hareketlilik cihazlarındandır. Bu yönüyle şehir planlama ve ulaşım planlama disiplinleri açısından önem taşımaktadır.

Kaynakça

  • Forbes (1 Şubat 2019). Electric scooters and micro-mobility: Here's everything you need to know. Web adresinden erişildi: https://www.forbes.com/sites/adeyemiajao/2019/02/01/everything-you-want-to-know-about-scooters-and-micro-mobility/#4e7112cc5de6. (Erişim Tarihi: 23 Ekim 2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kentsel Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Betül Ertoy SARIIŞIK
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3320-8575
Türkiye


Özge YALÇINER ERCOŞKUN Bu kişi benim
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2734-0374
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sarıışık, B. E. & Yalçıner Ercoşkun, Ö. (2021). DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE MİKRO HAREKETLİLİKTE E-SCOOTER SİSTEMLERİ . EKSEN Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 72-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eksen/issue/62602/947609