Hakkında

Electronic Letters on Science and Engineering(e-LSE) dergisi yayın hayatına ilk sayısını Ağustos 2005 tarihinde yayınlayarak başlamıştır. Yılda minimum iki sayı yayınlaması hedeflenen dergimizde gönderilen çalışmalar "double-blind peer review" yöntemiyle değerlendirilecektir. Detaylı bilgi için Çifte Körleme Yöntemi Değerlendirme Süreci tıklayınız.

e-LSE, mühendislik ve temel bilimlerde olmak ve özet kısmı İngilizce olmak koşuluyla İngilizce/Türkçe derleme makaleleri, olgu bildirileri ve bu alanlardaki gelişmeleri ve araştırmaları yayınlamayı hedeflemiştir. Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergide inceleme altında olmaması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış(sisteme yüklenen çalışmalar intihal programı ile benzerlik oranı kontrol edilmektedir) makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makaleler Online olarak akademik dergipark sistemine kayıt olunarak .doc formatında gönderilmelidir. Detaylı bilgi için Yazar Rehberi tıklayınız.
e-LSE, akademik dergipark sisteminin sağlamış olduğu LOCKSS arşivleme politikası bulunmaktadır. Dergimiz bütün uluslararası yazarların makalelerini kabul etmektedir.

e-LSE ISSN: 1305-8614 açık erişimli olup, tüm makalelerine herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır. Kullanıcıların, okuma, indirme, kopyalama, dağıtım, baskı, tarama ve tüm makalelerin linkine derginin basımcı ve yazarından önceden herhangi bir izin almaksızın erişimine izin verilmiştir.