Cilt: 9 - Sayı: 1

203     |     404

Sayı Editör Kurulu

Dinçay KÖKSAL
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Bilimleri, İngilizce
ORCID: 0000-0001-7685-6356
Kurum: CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
Gonca YANGIN EKŞİ
Meltem Huri BATURAY
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: ATILIM UNIVERSITY
Kadriye AKSOY
Unvan: Dr.
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, İngilizce
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Orçin KARADAĞ
Unvan: Arş. Gör.
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Dilbilimi
ORCID: 0000-0003-4246-1254
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman University
Ahmet ÖZDEMİR
Unvan: Uzman
Konular: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Teknolojileri, Uzaktan Eğitim Tasarımı ve Yönetimi, Eğitim/Öğretim Teknolojileri
Kurum: ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sezen BALABAN
Unvan: Öğretim Görevlisi
Konular: İngilizce
Kurum: Uludağ Üniversitesi