Yıl 2018, Cilt 9 , Sayı , Sayfalar 71 - 78 2018-08-18

Content Analysis of Science Textbooks’ Evaluation Questions Based on Physics, Chemistry, Biology, Environment and Astronomy Subject Area by Bloom’s Taxonomy

Behiye AKCAY [1] , Hakan AKCAY [2] , Tufan INALTEKIN [3]


The aim of this study is to determine the distribution of the units in the 6th, 7th and 8th grade science textbooks according to the contents of Biology, Physics, Chemistry, Environment and Astronomy learning domains and analyze the evaluation questions in these units according to Bloom’s Taxonomy. The 6th, 7th and 8th grade science textbooks prepared in the framework of 1926, 1948, 1974, 1992, 2000, 2004 and 2013 science programs constitute the sample of this work. Questions to be considered in the study were evaluated independently by two field experts and the results were compared. As a result of the analyzes, it was determined that physics, biology, chemistry, environmental units were mainly included in every program but the number of astronomy units was less and only included in 6th and 7th grades’ science textbooks. According to the Bloom’s Taxonomy, when the questions are evaluated, it is determined that the questions in the Synthesis and Evaluation levels are insufficient and the questions in the Knowledge and Understanding levels are excessive. Based on the subject area, biology units’ evaluation questions in 1948 program , the physics units’ evaluation questions in 2013 program, the Astronomy units’ evaluation questions in 1926 program and chemistry units’ evatluation questions in 2000 program are prepared at the upper level based on Bloom’s taxsonomy. 

Bloom’s taxonomy, Content analysis, Textbook, Science education
  • Baykul, K. (2010). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. 2. Baskı. Pegem Yayınları: Ankara Karip, E. (2011). Ölçme ve Değerlendirme.4. Baskı. Pegem Akademi. Ankara. Turgut, F.M. & Baykul, Y. (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 4. Baskı. Pegem Yayıncılık. Ankara. Anderson, L.A. & Krathwohl, D.R. (2010). Bloom’un Eğitimin Hedefleri ile İlgili Sınıflamasının Güncelleştirilmiş Biçimi. Pegem Akademi. Ankara. Arı, A., 2011. Bloom’un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye’de ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumu. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2): 767-772. Arı, A. (2013). Bilişsel Alan Sınıflamasında Yenilenmiş Bloom, SOLO, Fink, Dettmer Taksonomileri ve Uluslararası Alanda Tanınma Durumları, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 259-290. Ayvacı, H. Ş., ve Şahin, Ç. (2009). Fen bilgisi öğretmenlerinin ders sürecinde ve yazılı sınavlarda sordukları soruların bilişsel seviyelerinin karşılaştırılması, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2), 441-455. Başbay, M. (2007). Yenilenmiş Taksonomiye Göre Düzenlenmiş Öğretim Tasarımı Dersinde Projeye Dayalı Öğretimin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 8(1). Bekdemir, M., & Selim, Y. (2008). Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi Ve Cebir Öğrenme Alanı Örneğinde Uygulaması Revısed Bloom Taxonomy And Its Apllıcatıon In Algebra Area. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 10-2, 185-196. Bircan, E. (2012), Türkçe Öğretmeni Adaylarının Hazırladığı Soruların Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (3), 965-982. Çepni, S., Bayrakçeken, S., Yılmaz, A., Yücel, C., Semerci, Ç., Köse, E., Sezgin, F., Demircioğlu, G. & Gündoğdu, G. (2007). Ölçme ve Değerlendirme (1. Baskı). Pegem A Yayıncılık, Ankara. Demirel, Ö. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi. Dindar, H. & Taneri, A. (2011). MEB'in 1968,1992,2000 ve2004 Yıllarında Geliştirdiği Fen programlarının Amaç,Kavram ve Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2(363-378). Dindar, H. ve Demir, M. (2006). Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisi’ne göre değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi, 26, 87 - 96. Forehand, M. (2010). Bloom’s taxonomy. Emerging perspectives on learning, teaching, and technology, 41-47. Gökler, Z.S.; Aypay, A. ve Arı, A. (2012); İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Eğitimde Politika Analizi Dergisi Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 115-133. Kablan, Z., Baran, T., & Hazer, Ö. (2013). İlköğretim Matematik 6-8 Öğretim Programında Hedeflenen Davranışların Bilişsel Süreçler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD ), 14(1), 347-366. Köğce, D., & Baki, A. (2009). Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle ÖSS Sınavlarında Sorulan Matematik Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,26(26), 70-80. Marzano, R. J., & Kendall, J. S. (Eds.). (2006). The new taxonomy of educational objectives. Corwin Press. M.E.B. (2000). 2518 Sayılı Tebliğler Dergisi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Pickard, M. J. (2007). The new Bloom’s taxonomy: An overview for family and consumer sciences. Journal of Family and Consumer Sciences Education, 25 (1), 45–55. Riazi, M. A., & Mosalanejad, N. (2010). Evaluation of learning objectives in Iranian high-school and pre-university English textbooks. Teaching English as a Second or Foreign Language, , 1-11.. Tanık, N. ve Saraçoğlu, S. (2011), Fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesi. TUBAV Bilim Dergisi, 4 (4), 235-246. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri . (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31. Lastname, F. N. (Year). Title of dissertation. (Doctoral dissertation). Retrieved from Name of database. (Accession or Order Number) Lastname, F. N. (Year). Title of dissertation. (Unpublished doctoral dissertation). Name of Institution, Location. O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer. Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor. Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum. Schultz, S. (2005, December 28). Calls made to strengthen state energy policies. The Country Today, pp. 1A, 2A. Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(30), 5-13.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Yazar: Behiye AKCAY

Yazar: Hakan AKCAY

Yazar: Tufan INALTEKIN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Ağustos 2018

Bibtex @araştırma makalesi { epess457741, journal = {The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences}, issn = {}, eissn = {2587-1730}, address = {}, publisher = {ISRES Organizasyon Turizm Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {71 - 78}, doi = {}, title = {Content Analysis of Science Textbooks’ Evaluation Questions Based on Physics, Chemistry, Biology, Environment and Astronomy Subject Area by Bloom’s Taxonomy}, key = {cite}, author = {Akcay, Behiye and Akcay, Hakan and Inaltekın, Tufan} }
APA Akcay, B , Akcay, H , Inaltekın, T . (2018). Content Analysis of Science Textbooks’ Evaluation Questions Based on Physics, Chemistry, Biology, Environment and Astronomy Subject Area by Bloom’s Taxonomy . The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences , 9 , 71-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/38900/457741
MLA Akcay, B , Akcay, H , Inaltekın, T . "Content Analysis of Science Textbooks’ Evaluation Questions Based on Physics, Chemistry, Biology, Environment and Astronomy Subject Area by Bloom’s Taxonomy" . The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 9 (2018 ): 71-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/38900/457741>
Chicago Akcay, B , Akcay, H , Inaltekın, T . "Content Analysis of Science Textbooks’ Evaluation Questions Based on Physics, Chemistry, Biology, Environment and Astronomy Subject Area by Bloom’s Taxonomy". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 9 (2018 ): 71-78
RIS TY - JOUR T1 - Content Analysis of Science Textbooks’ Evaluation Questions Based on Physics, Chemistry, Biology, Environment and Astronomy Subject Area by Bloom’s Taxonomy AU - Behiye Akcay , Hakan Akcay , Tufan Inaltekın Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 78 VL - 9 IS - SN - -2587-1730 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences Content Analysis of Science Textbooks’ Evaluation Questions Based on Physics, Chemistry, Biology, Environment and Astronomy Subject Area by Bloom’s Taxonomy %A Behiye Akcay , Hakan Akcay , Tufan Inaltekın %T Content Analysis of Science Textbooks’ Evaluation Questions Based on Physics, Chemistry, Biology, Environment and Astronomy Subject Area by Bloom’s Taxonomy %D 2018 %J The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences %P -2587-1730 %V 9 %N %R %U
ISNAD Akcay, Behiye , Akcay, Hakan , Inaltekın, Tufan . "Content Analysis of Science Textbooks’ Evaluation Questions Based on Physics, Chemistry, Biology, Environment and Astronomy Subject Area by Bloom’s Taxonomy". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 9 / (Ağustos 2018): 71-78 .
AMA Akcay B , Akcay H , Inaltekın T . Content Analysis of Science Textbooks’ Evaluation Questions Based on Physics, Chemistry, Biology, Environment and Astronomy Subject Area by Bloom’s Taxonomy. EPESS. 2018; 9: 71-78.
Vancouver Akcay B , Akcay H , Inaltekın T . Content Analysis of Science Textbooks’ Evaluation Questions Based on Physics, Chemistry, Biology, Environment and Astronomy Subject Area by Bloom’s Taxonomy. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences. 2018; 9: 71-78.
IEEE B. Akcay , H. Akcay ve T. Inaltekın , "Content Analysis of Science Textbooks’ Evaluation Questions Based on Physics, Chemistry, Biology, Environment and Astronomy Subject Area by Bloom’s Taxonomy", The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences, c. 9, ss. 71-78, Ağu. 2018