Yıl 2018, Cilt 9 , Sayı , Sayfalar 331 - 343 2018-08-18

Teaching the Unit 6 in Academic Program of Science and Technology on 8th Grade “Matter Cycles, Recycle and Energy Sources” and Their Effect on Students’ Environmental Consciousness (An Izmir City Case Study)

Cemile Elvan CETINER [1] , Ayvaz UNAL [2]


In this study, the impact of the particular subject, which is covered as the sixth chapter in Science and Technology course of the eighth grade, “Matter Cycles, Recycle and Energy Resources” on students' environmental awareness was investigated. At the same time, the effectiveness of the studies which are practiced in the schools in line with the relevant achievements determined by the Ministry of National Education is examined. The survey method was used. The sample contains eight grade students (n=1600) from eighteen schools in Izmir. The data were collected by applying the "Environmental Consciousness Scale" developed by the researcher. Data analysis is made by using SPSS 15:00 Data Analysis Package Programme. According to the results, the environmental consciousness state of the students is turned out to be close to high. It is found that the students are successful in recycling and water saving, but they are dubious about how economical biofuels, acid rains, sun and wind energy are. It is found that female students' environmental consciousness is more than male students' and the awareness level has been different as their schools change. It is understood that the children of high-income level families have a higher level of environmental consciousness than the others. It is found that the education levels of the parents are significantly affecting the level of environmental awareness of the students. Finally, it has been concluded that when the students’ academic success level goes up, their environmental consciousness level goes up.

Environmental consciousness, Matter cycles, Recycle, Energy resources, Primary education
  • Gür, K. (2009). ‘İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Çevre Bilinci Kazanım Düzeylerinin Belirlenmesi’ Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir. Varlı, D. (2014).‘İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi’ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Tokat. Derman, İ. (2013). ‘Farklı Başarı Düzeylerindeki Okullarda 9 Ve 12.Sınıf Öğrencilerinin Ekosisteme İlişkin Öğrenme Düzeyleri Ve Sürdürülebilir Çevre Bilinci İlişkisi’ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Atasoy, E. ve Ertürk, H. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Çevre Bilgisi Üzerine Bir Alan Araştırması, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 105-122. Büyüköztürk, Ş. (2015). Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara. Teyfur, E. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarının ve Çevre Kulübü Çalışmalarının Çevreye Yönelik Tutumlarına Olan Etkisi (İzmir Örneği), Ege Eğitim Dergisi (9) 1: 131-149. Albaş, M. (2011). ‘İlköğretim Programındaki Çevre Bilinci Kazandırmaya Yönelik Kazanımların İşe Vurukluğu’ Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir. Tanrıverdi, B. (2009). Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(151). Erten, S. (2003). 5. Sınıf Öğrencilerinde "Çöplerin Azaltılması" Bilincinin Kazandırılmasına Yönelik Bir Öğretim Modeli, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25: 94-103. Akbay, Ç. G. (2012). ‘İlköğretim 6. 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinde “Enerjini Boşa Harcama Etkinlikleri” İle Çevre Bilincinin Kazandırılması’ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Güney, O. (2011). ‘Çevrenin Korunmasında Çevre Bilincinin Etkisi: İlköğretim Sistemimiz Üzerine Bir Araştırma’ Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Niğde. Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Geri Dönüşümle İlgili Bilgileri ve Geri Dönüşüm Davranışları, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (1), 63-74. Demirbaş, M. ve Pektaş, H. M. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Sorunu İle İlişkili Temel Kavramları Gerçekleştirme Düzeyleri, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(2), 195-211. Seçgin, F., Yalvaç, G. ve Çetin, T. (2010). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Karikatürler Aracılığıyla Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya. Köklü, N. (1995). Tutumların Ölçülmesi ve Likert Tipi Ölçeklerde Kullanılan Seçenekler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 28 Sayı: 2, 81- 93. Erman, M. A.(2013). ‘Etkin Çevre Bilincinin Yerleştirilmesinde Aile, Okul Ve Sosyal Yaşam Alanının Etkisi’ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Van.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Yazar: Cemile Elvan CETINER

Yazar: Ayvaz UNAL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Ağustos 2018

Bibtex @araştırma makalesi { epess458697, journal = {The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences}, issn = {}, eissn = {2587-1730}, address = {}, publisher = {ISRES Organizasyon Turizm Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {331 - 343}, doi = {}, title = {Teaching the Unit 6 in Academic Program of Science and Technology on 8th Grade “Matter Cycles, Recycle and Energy Sources” and Their Effect on Students’ Environmental Consciousness (An Izmir City Case Study)}, key = {cite}, author = {Cetıner, Cemile Elvan and Unal, Ayvaz} }
APA Cetıner, C , Unal, A . (2018). Teaching the Unit 6 in Academic Program of Science and Technology on 8th Grade “Matter Cycles, Recycle and Energy Sources” and Their Effect on Students’ Environmental Consciousness (An Izmir City Case Study) . The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences , 9 , 331-343 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/38900/458697
MLA Cetıner, C , Unal, A . "Teaching the Unit 6 in Academic Program of Science and Technology on 8th Grade “Matter Cycles, Recycle and Energy Sources” and Their Effect on Students’ Environmental Consciousness (An Izmir City Case Study)" . The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 9 (2018 ): 331-343 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/38900/458697>
Chicago Cetıner, C , Unal, A . "Teaching the Unit 6 in Academic Program of Science and Technology on 8th Grade “Matter Cycles, Recycle and Energy Sources” and Their Effect on Students’ Environmental Consciousness (An Izmir City Case Study)". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 9 (2018 ): 331-343
RIS TY - JOUR T1 - Teaching the Unit 6 in Academic Program of Science and Technology on 8th Grade “Matter Cycles, Recycle and Energy Sources” and Their Effect on Students’ Environmental Consciousness (An Izmir City Case Study) AU - Cemile Elvan Cetıner , Ayvaz Unal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 331 EP - 343 VL - 9 IS - SN - -2587-1730 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences Teaching the Unit 6 in Academic Program of Science and Technology on 8th Grade “Matter Cycles, Recycle and Energy Sources” and Their Effect on Students’ Environmental Consciousness (An Izmir City Case Study) %A Cemile Elvan Cetıner , Ayvaz Unal %T Teaching the Unit 6 in Academic Program of Science and Technology on 8th Grade “Matter Cycles, Recycle and Energy Sources” and Their Effect on Students’ Environmental Consciousness (An Izmir City Case Study) %D 2018 %J The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences %P -2587-1730 %V 9 %N %R %U
ISNAD Cetıner, Cemile Elvan , Unal, Ayvaz . "Teaching the Unit 6 in Academic Program of Science and Technology on 8th Grade “Matter Cycles, Recycle and Energy Sources” and Their Effect on Students’ Environmental Consciousness (An Izmir City Case Study)". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 9 / (Ağustos 2018): 331-343 .
AMA Cetıner C , Unal A . Teaching the Unit 6 in Academic Program of Science and Technology on 8th Grade “Matter Cycles, Recycle and Energy Sources” and Their Effect on Students’ Environmental Consciousness (An Izmir City Case Study). EPESS. 2018; 9: 331-343.
Vancouver Cetıner C , Unal A . Teaching the Unit 6 in Academic Program of Science and Technology on 8th Grade “Matter Cycles, Recycle and Energy Sources” and Their Effect on Students’ Environmental Consciousness (An Izmir City Case Study). The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences. 2018; 9: 331-343.
IEEE C. Cetıner ve A. Unal , "Teaching the Unit 6 in Academic Program of Science and Technology on 8th Grade “Matter Cycles, Recycle and Energy Sources” and Their Effect on Students’ Environmental Consciousness (An Izmir City Case Study)", The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences, c. 9, ss. 331-343, Ağu. 2018