Yıl 2018, Cilt 10 , Sayı , Sayfalar 30 - 34 2018-09-12

An Investigation of the Effect of Entrepreneurship Course on Social Studies Teacher Candidates

Ozkan AKMAN [1]


The purpose of this research is to determine the reflections of the social studies teacher candidates’ perceptions of entrepreneurship course integrated with the social studies curriculum in terms of understanding and application. For this purpose, it has been tried to determine the perceptions of entrepreneurship perceptions, outof-school reflections, proficiency perceptions and entrepreneurship perceptions of the prospective teachers. Within this scope, candidate teachers who have trained in entrepreneurship course have benefited from the lessons they have taken over a period of time. This research is designed according to the phenomenological research design. Participants of the study were 18 (8 female-10 male) prospective teachers. Analyzes of the data were obtained by semi-structured interview form conducted with the teacher candidates at the end of the semester. The data were analyzed by content analysis. As a result, it is seen that the social studies teacher candidates reflect positively on the perceptions of entrepreneurship. There were also positive changes in classroom out-of-class educational perceptions. It has also been found that entrepreneurship is perceived as being brave, taking risks, earning money and being determined. Depending on these results, it can be said that the entrepreneurship lesson should be taught in different sections without interruption.

Entrepreneurship, Social studies, Teacher candidates
  • Akerlind, G. S. (2002). Principles and practice in phenomenographic research. Çalışma International Symposium on Current Issues in Phenomenography sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur, Australia. Akerlind, G. S. (2005). Variation and commonality in phenomenographic research methods. Higher Education Research & Development, 24(4), 321–334. Arıkan, S. (2002), Girişimcilik. Ankara: Siyasal Kitabevi. Arslan, K. (2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2002/6, 1-11. Ballı, E., & Ballı, A. İ. K. (2014). Üniversite öğrencilerinin bireysel değerleri ve girişimcilik eğilimleri. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 101-121. Bozkurt, R. (1996). Girişimci Profili Üzerine Değerlendirmeleri, Dünya Gazetesi, (14 Kasım 1996). Emsen, Ö. (2001). Genç Nesilde Mesleki Eğilimler ve Girişimcilik: Ampirik Bir Çalışma, MPM Verimlilik Dergisi, Sayı 2001/1, 153-176. Entwistle, N. (1997). Introduction: Phenomenography in higher education. Higher Educ. Res. Dev. 16, 127. Erkan, H. (1993). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Hacat, S. O. (2018a). Assessment of the Basic Law Lesson Consistent with the Opinions of Social Studies Pre-Service Teachers. International Journal of Higher Education, 7(1), 103-110. Hisrich, R. D., & Peters, M. P. (1998). Entrepreneurship. New York: Irwin Mc Graw Hill. Kalın, Ö. U. (2017). Analysis of 7 th Grade Social Studies Course Book According to Different Readability Formulas. International Online Journal of Educational Sciences, 9(4). Koçoğlu, E. (2014). Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Kültürel Yaşam Üzerindeki Etkilerine İlişkin Öğretmen Algıları. Mediterranean Journal of Humanities (mjh. akdeniz. edu. tr) IV/2, 191-204. Koçoğlu, E. (2015). Social Studies Teachers' Perspective of Religion Education in Turkey. International Online Journal of Educational Sciences, 7(1). Kutanis R. Ö. (2006). Girişimci kadınlar. Sakarya: Değişim Yayınevi. Marton, F. (1981). Phenomenography - describing conceptions of the world around us. Instructional Science, 10, 177–200. Müftüoğlu, M. T., Ürper Y., Başar M., Tosunoğlu T. (2004). Girişimcilik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Praag, C. M. V. (1999). Some classical views on entrepreneurship. De Economist, 147(3), 311-335. Prosser, M. & Trigwell, K. (1999). Understanding Learning and Teaching. The Experience in Higher Education, Buckingham, U.K Şenocak, B. (1992). 2000’li Yılların Girişimcilik Modeli, 3. İzmir İktisat Kongresi, 92 içinde, (181-186), İzmir. Titiz, T. (1999). Genç Girişimcilere Öneriler, İstanbul: İnkılâp Kitabevi. Tosunoğlu T. (2003). Girişimcilik ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişme Sürecinde Girişimciliğin Yeri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Wihlborg, M. (2004). Student nurses’ conceptions of internationalism in general and as an essential part of Swedish nurses’ education. Higher Educ. Res. Dev. 23, 433. Yılmaz, E., & Sünbül, A. M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 195-203.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Yazar: Ozkan AKMAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { epess459209, journal = {The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences}, issn = {}, eissn = {2587-1730}, address = {}, publisher = {ISRES Organizasyon Turizm Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {30 - 34}, doi = {}, title = {An Investigation of the Effect of Entrepreneurship Course on Social Studies Teacher Candidates}, key = {cite}, author = {AKMAN, Ozkan} }
APA AKMAN, O . (2018). An Investigation of the Effect of Entrepreneurship Course on Social Studies Teacher Candidates. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences , 10 () , 30-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/39111/459209
MLA AKMAN, O . "An Investigation of the Effect of Entrepreneurship Course on Social Studies Teacher Candidates". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 10 (2018 ): 30-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/39111/459209>
Chicago AKMAN, O . "An Investigation of the Effect of Entrepreneurship Course on Social Studies Teacher Candidates". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 10 (2018 ): 30-34
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation of the Effect of Entrepreneurship Course on Social Studies Teacher Candidates AU - Ozkan AKMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 34 VL - 10 IS - SN - -2587-1730 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences An Investigation of the Effect of Entrepreneurship Course on Social Studies Teacher Candidates %A Ozkan AKMAN %T An Investigation of the Effect of Entrepreneurship Course on Social Studies Teacher Candidates %D 2018 %J The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences %P -2587-1730 %V 10 %N %R %U
ISNAD AKMAN, Ozkan . "An Investigation of the Effect of Entrepreneurship Course on Social Studies Teacher Candidates". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 10 / (Eylül 2018): 30-34 .
AMA AKMAN O . An Investigation of the Effect of Entrepreneurship Course on Social Studies Teacher Candidates. EPESS. 2018; 10: 30-34.
Vancouver AKMAN O . An Investigation of the Effect of Entrepreneurship Course on Social Studies Teacher Candidates. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences. 2018; 10: 34-30.