Yıl 2019, Cilt 14 , Sayı , Sayfalar 104 - 108 2019-09-20

Analysis of Teacher Candidates Perception of Learning Theories in the Light of Anthropological Theory of Didactic

Ebru VURAL [1] , Aysegul SAGLAM ARSLAN [2]


This research aims to determine the perceptions of prospective teachers of learning theories and the factors affecting the development of these perceptions. For this purpose, institutional and individual recognition (in termes of Antopological Theory of Didactic) related to university-level learning theories of prospective teachers were determined based on anthropological theory and the relationship between them was investigated. In this context, firstly, the sources belonging to the courses about the learning theories (lecturers' lecture notes, books, etc.) were analyzed using ecological and prakseological approaches. Then, in order to determine the knowledge level of the prospective teachers about learning theories, a success test consisting of open-ended questions developed by the researchers was applied.As a result of the study, it was determined that candidate teachers internalize behavioral learning theories but they have important difficulties related to other theories . According to this, the basic problems encountered in the individual definitions of these theories have been revealed and comporaed with the institutional definitions.Please use 14-point bold for your article title, with an initial capital letter for any proper nouns. Please margin the article title to the center. Please use one blank line between all author names on the first page. All the authors of a paper should include their full names, affiliations, postal addresses, telephone and fax numbers and email addresses on the last page of the manuscript. One author should be identified as the Corresponding Author and has a contact email. An informative 10-point abstract (100 to 300 words) presenting the main points of the paper and conclusions. Please include descriptive keywords (up to 5). Separate keywords with a comma. Capitalize the first letter of each keyword (e.g., Science education, Survey development). Add your abstract here. Add your abstract here. Add your abstract here. Add your abstract here. Add your abstract here. Add your abstract here. Add your abstract here. 
Anthropological theory of didactic, Teacher candidates perception, Learning theories
  • Akpınar, E. Ve Ergin, Ö. (2005). Yapılandırmacı Kuramda Fen Öğretmeninin Rolü. İlköğretim Online, 4(2), 55-64. Arı, R. (2008). Eğitim Psikolojisi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Binbaşıoğlu, C. (1991). Öğrenme Psikolojisi, Kadıoğlu Matbaası, Ankara. Demirel, Ö. Ve Kaya, Z. (Ed.) ( 2006). Eğitim Bilimlerine Giriş, Pegem Yayıncılık, Ankara. Fidan, N. (1985). Eğitim Psikolojisi Okulda Öğrenme Ve Öğretme, İstanbul, Alkım Yayınevi Fer, S. (Ed.) (2011). Öğrenme Öğretme Kuram Ve Yaklaşımları, Ankara, Anı Yayıncılık. Erdem, E. (2001). Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Gülmez, Ç. (2008). Sosyal Kognitif Teori Açısından Ahlâk Ve Din Eğitimine Kuramsal Bir Bakış, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Çepni, S. ( 2010). Araştırma Ve Proje Çalışmalarına Giriş, Trabzon. Çepni, S. Ve Akyıldız, S. (Ed.) (2010). Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Celepler Matbaacılık, Trabzon. Kurnaz, M., A. (2007). Enerji Kavramının Üniversite 1. Sınıf Seviyesinde Öğrenim Durumlarının Analizi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Koç, G. Ve Demirel, M. (2004). Davranışlıktan Yapıcılığa Eğitimde Yeni Bir Paradigma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 174-180. Mıdık, Ö , Durak, H . (2008). Tıpta İyi Ve Etkili Bir Öğretme İçin Öğrenme Kuramlarından Çıkarılabilecek Bazı İpuçları. Tıp Eğitimi Dünyası, 27 (27), 1-11. Özden, Y. ( 2005). Öğrenme Ve Öğretme, Pegem Yayıncılık, Ankara. Selçuk, Z. (2009). Eğitim Psikolojisi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Senemoğlu, N. (2009). Gelişim Öğrenme Ve Öğretim, Kuramdan Uygulamaya, Pegem Akademi, Ankara. Sağlam Arslan, A. (2008). Didaktikte Antropolojik Kuram Ve Kullanımına Yönelik Örnekler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 19-36. Sağlam Arslan, A. (2016). Öğrenme Ortamlarının Analizi Ders Notları, Ktü Fatih Eğitim Fakültesi. Ulusoy, A. (Ed.) (2006). Gelişim Ve Öğrenme, Anı Yayıncılık, Ankara. Ün Açıkgöz, K. (2003). Etkili Öğrenme Ve Öğretme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir. Varış, F. (Ed.) (1998). Eğitim Bilimlerine Giriş, Alkım Yayınları, İstanbul. Yavuzer, Y., Demir, Z. Ve Çalışkan, M. ( 2006). Eğitim Psikolojisi Gelişim Ve Öğrenme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Yeşilyurt, E . (2014). Yapılandırmacı Öğrenme Konusunda Öğretmen Adaylarının Yeterliği Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 3(7), 29-45. Yildirim, M., Ve Şahin, F. (2009). Antropolojik Didaktik Teorisi Ve Fen Öğretimi. Necatibey Faculty Of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 3(1). Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Problem Çözme Becerilerine, Bilişötesi Farkındalık Ve Derse Yönelik Tutum Düzeylerine Etkisi Ve Öğrenme Sürecine Katkıları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Yazar: Ebru VURAL

Yazar: Aysegul SAGLAM ARSLAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { epess624123, journal = {The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences}, issn = {}, eissn = {2587-1730}, address = {}, publisher = {ISRES Organizasyon Turizm Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {104 - 108}, doi = {}, title = {Analysis of Teacher Candidates Perception of Learning Theories in the Light of Anthropological Theory of Didactic}, key = {cite}, author = {VURAL, Ebru and SAGLAM ARSLAN, Aysegul} }
APA VURAL, E , SAGLAM ARSLAN, A . (2019). Analysis of Teacher Candidates Perception of Learning Theories in the Light of Anthropological Theory of Didactic. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences , 14 () , 104-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/48873/624123
MLA VURAL, E , SAGLAM ARSLAN, A . "Analysis of Teacher Candidates Perception of Learning Theories in the Light of Anthropological Theory of Didactic". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 14 (2019 ): 104-108 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/48873/624123>
Chicago VURAL, E , SAGLAM ARSLAN, A . "Analysis of Teacher Candidates Perception of Learning Theories in the Light of Anthropological Theory of Didactic". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 14 (2019 ): 104-108
RIS TY - JOUR T1 - Analysis of Teacher Candidates Perception of Learning Theories in the Light of Anthropological Theory of Didactic AU - Ebru VURAL , Aysegul SAGLAM ARSLAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 104 EP - 108 VL - 14 IS - SN - -2587-1730 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences Analysis of Teacher Candidates Perception of Learning Theories in the Light of Anthropological Theory of Didactic %A Ebru VURAL , Aysegul SAGLAM ARSLAN %T Analysis of Teacher Candidates Perception of Learning Theories in the Light of Anthropological Theory of Didactic %D 2019 %J The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences %P -2587-1730 %V 14 %N %R %U
ISNAD VURAL, Ebru , SAGLAM ARSLAN, Aysegul . "Analysis of Teacher Candidates Perception of Learning Theories in the Light of Anthropological Theory of Didactic". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 14 / (Eylül 2019): 104-108 .
AMA VURAL E , SAGLAM ARSLAN A . Analysis of Teacher Candidates Perception of Learning Theories in the Light of Anthropological Theory of Didactic. EPESS. 2019; 14: 104-108.
Vancouver VURAL E , SAGLAM ARSLAN A . Analysis of Teacher Candidates Perception of Learning Theories in the Light of Anthropological Theory of Didactic. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences. 2019; 14: 108-104.