Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 188 - 203 2019-08-30

Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine: "Çiya" Markası ve "Turquality" Programı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi
On the Relation between Food, National Identity and Nationalism: An Approach within the Examples of ‘Çiya’ Brand and ‘Turquality’ Program

Emre YILDIRIM [1]


Yakın dönem ulusal kimlik ve milliyetçilik çalışmaları, modernitenin/modernleşmenin eleştirisi bağlamında modern ‘‘makro’’ ölçekli okumaların yanı sıra kimlik ve milliyetçilik meselesini, ‘‘mikro’’ ölçekte ele almayı denemekte; milliyetçiliğin söylemsel üretim boyutlarına odaklanmaktadır. Bu çalışmaların temel yaklaşımı, milliyetçiliğin anlaşılabilmesi için, ulusal kimliğin kendisi aracılığıyla tahayyül ve inşa edildiği; uygulanıp deneyimlendiği kültür, gelenek, davranış kalıpları, yaşam tarzları gibi bir dizi toplumsal pratiğe ‘‘söylem’’ ve söylemsel oluşumlar perspektifinden bakılması gerektiğini önerir. Bu toplumsal pratiklerden biri olan ‘‘yemek’’in (yeme-içme kültürü, mutfak çeşitliliği, gıda politikaları vb.), ulusal kimliği ve milliyetçiliği açıklamaya yönelik temel kültürel bileşenlerden birini oluşturduğu bu makalenin temel tezidir. Bu bağlamda yemek, ulusal kimlik ve milliyetçilik ilişkisine iki farklı alandan hareketle yaklaşmayı önerir: gayri resmi/aşağıdan yukarıya ve resmi/yukarıdan aşağıya. Bu yaklaşımın anlaşılabilmesi için çalışmanın sorunsalı farklı boyutlardan açımlanmaya (bireyler, özel sektör ve devlet) ve örneklendirilmeye (yemek kültürü ve ulusal markalar) çalışılmıştır.

Recently developed identity and nationalism studies argued the nationalist problematic in the context of modernity/modernization criticism. Without denying the ‘‘macro’’ scale, nationalist ‘‘discourse’’ have been focused to identity and nationalism on a ‘‘micro’’ scale. It suggests to determine the perspectives of a range of social practices such as culture, customs, behavioral patterns and lifestyles that are implemented and experienced where the national identity is imagined and built by itself. The basic thesis of this paper is one of these practices, ‘‘food’’ (eating and drinking culture, kitchen variety, food politics, etc.), constitutes one of the cultural components for explaining identity and nationalism. It proposes two different approaches in relation to food, national identity and nationalism: unofficial/from base to top and official/from top to base. In order to understand these approaches, this paper will explain the argument at the level of the subjects (individual, private sector and state) and exemplifications (food culture and national brands).

 • Anderson, B. (2007). Hayali cemaatler: Milliyetçiliğin kökenleri ve yayılması. İ. Savaşır (Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Billig, M. (1995). Banal nationalism. London: Sage Publications.
 • Bora, T. (2001). Türkiye’de futbol ve milliyetçilik. T. Bora (Ed), Türkiye’de Sivil Toplum ve Milliyetçilik içinde (ss.559-584). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Brown, D. (1998). Why Is the nation-state so vulnerable to ethnic nationalism?. Nations and Nationalism, 4(1), 1-15. Retrieved from http://www.jstor.org/
 • Calhoun, C. (2009). Milliyetçilik. B. Sütçüoğlu (Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çiya. (2018a, 10 Eylül). Çiya hakkımızda. Erişim adresi: http://www.ciya.com.tr/?tarihce
 • Çiya. (2018b, 10 Eylül). Çiya TUREB ödülleri. Erişim adresi: http://www.ciya.com.tr/?tureb
 • DeSaucey, M. (2010). Gastronationalism: Food traditions and authenticity politics in the European Union. American Sociological Review, 75(3), 432-455. doi: 10.1177/0003122410372226
 • Foucault, M. (1998). Özne ve iktidar. K. Park (Çev.). Defter, 34. 151-167.
 • Foucault, M. (2000). Seçme yazılar I. O. Akınhay ve F. Keskin (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2005). Bilginin arkeolojisi. V. Urhan (Ed. ve Çev.). İstanbul: Birey Yayınları.
 • Gellner, E. (2008). Uluslar ve ulusçuluk. B. Ersanlı ve G. G. Özdoğan (Çev.). İstanbul: Hil Yayınları.
 • Hobsbawm, E. J. (2006). Milletler ve milliyetçilik: Program, mit, gerçeklik. O. Akınhay (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ichijo, A., & Ranta, R. (2018). Yemek ve ulusal kimlik: Gündelik yaşamdan küresel siyasete. E. Ataseven (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Jusdanis, G.. (2001). The necessary nation. New Jersey: Princeton University Press.
 • Leca, J. (1998). Neden söz ediyoruz?. J. Leca (Ed.), Uluslar ve Milliyetçilikler içinde (s. 11-19). S. Edeman (Çev). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Karaosmanoğlu, N. D. (2017). Yemekle devrialem: Küreselleşme, kimlik, teknoloji. İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Kedourie, E. (1994). Nationalism. Oxford: Blackwell.
 • Koşay, H. Z. ve Ülkücan, A. (2011). Anadolu Yemekleri ve Türk Mutfağı. İstanbul: Çiya Yayınları.
 • Malesevic, S. (2013). Nation-states and nationalisms: Organization, ideology and solidarity. Cambridge: Polity Press.
 • Onaran, B. (2016). Mutfaktarih: Yemeğin politik serüveni. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Öğün, S. S. (2000). Mukayeseli sosyal teori ve tarih bağlamında milliyetçilik. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Palmer, C. (1998). From theory to practice: Experiencing the nation in everyday life. Journal of Material Culture, 3, 175-199. doi: 10.1177/135918359800300203
 • Roger, A. (2008). Milliyetçilik kuramları. A. U. Kılıç (Çev.). İstanbul: Versus Kitap.
 • Smith, A. D. (2009). Milli kimlik. B. S. Şener (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sutherland, C. (2005). Nation-Building through discourse theory. Nation and Nationalism, 11(2), 185-202. https://doi.org/10.1111/j.1354-5078.2005.00199.x
 • Taylan, E., Eren, İ., Güler Gümüş, S. ve Akyüz, Y. (2017). Turquality markalaşma programı: Gıda işletmelerinin profili. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(2). 197-205. doi: 10.20289/zfdergi.387291
 • Thiesse, A. (2010). Ulusal kimlikler, ulusaşırı bir paradigma. A. Dieckhoff ve C. Jaffrelot (Eds.), Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek içinde (ss.151-178). D. Çetinkasap (Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Turquality. (2018a, 5 Eylül). Turquality hakkımızda. Erişim adresi: https://www.turquality.com/hakkimizda
 • Turquality. (2018b, 5 Eylül). Turquality markalar. Erişim adresi: https://www.turquality.com/markalar/turquality-destek-programi-kapsamindaki-firmalar
 • Yemek ve Kültür. (2018, 5 Eylül). Yemek ve kültür hakkımızda. Erişim adresi: https://yemekvekultur.com/hakkimizda
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Yayımlanma Tarihi Ağustos 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9175-4224
Yazar: Emre YILDIRIM
Kurum: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { epfad580249, journal = {Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-151X}, address = {}, publisher = {Ersan ERSOY}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {188 - 203}, doi = {10.30784/epfad.580249}, title = {Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine: "Çiya" Markası ve "Turquality" Programı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Emre} }
APA YILDIRIM, E . (2019). Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine: "Çiya" Markası ve "Turquality" Programı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 188-203 . DOI: 10.30784/epfad.580249
MLA YILDIRIM, E . "Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine: "Çiya" Markası ve "Turquality" Programı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi". Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 188-203 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/epfad/issue/48399/580249>
Chicago YILDIRIM, E . "Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine: "Çiya" Markası ve "Turquality" Programı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi". Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 188-203
RIS TY - JOUR T1 - Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine: "Çiya" Markası ve "Turquality" Programı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi AU - Emre YILDIRIM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30784/epfad.580249 DO - 10.30784/epfad.580249 T2 - Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 188 EP - 203 VL - 4 IS - 2 SN - -2587-151X M3 - doi: 10.30784/epfad.580249 UR - https://doi.org/10.30784/epfad.580249 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine: "Çiya" Markası ve "Turquality" Programı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi %A Emre YILDIRIM %T Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine: "Çiya" Markası ve "Turquality" Programı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi %D 2019 %J Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi %P -2587-151X %V 4 %N 2 %R doi: 10.30784/epfad.580249 %U 10.30784/epfad.580249
ISNAD YILDIRIM, Emre . "Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine: "Çiya" Markası ve "Turquality" Programı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi". Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (Ağustos 2019): 188-203 . https://doi.org/10.30784/epfad.580249
AMA YILDIRIM E . Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine: "Çiya" Markası ve "Turquality" Programı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(2): 188-203.
Vancouver YILDIRIM E . Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine: "Çiya" Markası ve "Turquality" Programı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(2): 203-188.