Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 3, Sayfalar 302 - 313 2019-12-31

The Causality Relationship between Alternative and Nuclear Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from France
Alternatif ve Nükleer Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Fransa Örneği

Salih ÖZDEMİR [1]


Understanding the relationship between energy consumption and economic growth is an important issue to ensure the persistence of the targeted sustainable economic growth. The importance of energy in economic development and sustaining renewable and consumable energy sources is triggered the empirical examination of causal relation between energy consumption and economic growth. To this end this study examines the causality and cointegration relationship between alternative and nuclear energy consumption and economic growth for the period 1970-2015 in France. The Johansen cointegration results indicate that the variables are cointegrated in the long-run. The Toda-Yamamoto causality results, on the other hand, indicate unidirectional causality running from alternative and nuclear energy to economic growth. This result reveals the necessity of energy consumption for sustainable growth in France. As a result of this finding, which supports the growth hypothesis that decrease in energy consumption decreases growth, it is clear that the energy saving policies implemented by policy makers to reduce nuclear energy consumption will have negative effects on economic growth in France.

Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi anlamak, hedeflenen sürdürülebilir ekonomik büyümenin devamlılığını sağlamak adına önemli bir husustur. Enerjinin ekonomik kalkınmadaki önemi hem yenilenebilir hem de tükenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlama çabası, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik bağlantısının ampirik olarak incelenmesini tetiklemiştir. Bu amaçla çalışmada Fransa ekonomisinin 1970-2015 döneminde alternatif ve nükleer enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ve eşbütünleşme ilişkisi incelenmektedir. Johansen eşbütünleşme testi sonucuna göre serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri tespit edilmiştir. Toda-Yamamoto nedensellik testi sonucunda ise alternatif ve nükleer enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Fransa ekonomisi için ulaşılan bu sonuç sürdürülebilir büyüme için gerekli olan enerji tüketiminin zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Enerji tüketiminde meydana gelen azalmanın büyümeyi azalttığını ifade eden büyüme hipotezini destekleyen bu bulgu sonucunda politika yapıcıların alternatif ve nükleer enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulayacakları enerji tasarrufu politikalarının ekonomik büyümeye olumsuz etkilerinin olacağını açıkça işaret etmektedir.  

 • Apergis, N., & Payne, J. E. (2010). A panel study of nuclear energy consumption and economic growth. Energy Economics, 32(3), 545-549. doi: 10.1016/j.eneco.2009.09.015
 • Chang, C. C. (2010). A multivariate causality test of carbon dioxide emissions, energy consumption and economic growth in China. Applied Energy, 87(11), 3533-3537. doi: 10.1016/j.apenergy.2010.05.004
 • Chiou-Wei, S. Z., Chen, C. F., & Zhu, Z. (2008). Economic growth and energy consumption revisited—evidence from linear and nonlinear Granger causality. Energy Economics, 30(6), 3063-3076. doi: 10.1016/j.eneco.2008.02.002
 • Chu, H. P., & Chang, T. (2012). Nuclear energy consumption, oil consumption and economic growth in G-6 countries: Bootstrap panel causality test. Energy Policy, 48, 762-769. http://dx.doi.org/ 10.1016/j.enpol.2012.06.013
 • Destek, M. A., & Aslan, A. (2017). Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth in emerging economies: Evidence from bootstrap panel causality. Renewable Energy, 111, 757-763. https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.05.008
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (2018, 15 Haziran). ETKB. Erişim adresi: http://www.enerji.gov.tr .
 • Granger, C. W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 424-438.
 • Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1995). Economic growth and the environment. The quarterly journal of economics, 110(2), 353-377. https://doi.org/10.2307/2118443
 • Halicioglu, F. (2009). An econometric study of CO2 emissions, energy consumption, income and foreign trade in Turkey. Energy Policy, 37(3), 1156-1164. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2008.11.012
 • Huang, B. N., Hwang, M. J., & Yang, C. W. (2008). Causal relationship between energy consumption and GDP growth revisited: a dynamic panel data approach. Ecological economics, 67(1), 41-54. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.11.006
 • Kraft, J., & Kraft, A. (1978). On the relationship between energy and GNP. The Journal of Energy and Development, 401-403.
 • Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American economic review, 45(1), 1-28.
 • Lee, C. C. (2005). Energy consumption and GDP in developing countries: a cointegrated panel analysis. Energy economics, 27(3), 415-427. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2005.03.003
 • Lee, C. C., & Chiu, Y. B. (2011). Nuclear energy consumption, oil prices, and economic growth: Evidence from highly industrialized countries. Energy Economics, 33(2), 236-248. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2010.07.001
 • Nazlioglu, S., Lebe, F., & Kayhan, S. (2011). Nuclear energy consumption and economic growth in OECD countries: Cross-sectionally dependent heterogeneous panel causality analysis. Energy Policy, 39(10), 6615-6621. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.08.007
 • Ocal, O., & Aslan, A. (2013). Renewable energy consumption–economic growth nexus in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 28, 494-499. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.036
 • Ozturk, I., & Acaravci, A. (2010). CO2 emissions, energy consumption and economic growth in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9), 3220-3225. https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.07.005
 • Pao, H. T., & Tsai, C. M. (2010). CO2 emissions, energy consumption and economic growth in BRIC countries. Energy policy, 38(12), 7850-7860. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.08.045
 • Payne, J. E. (2010). Survey of the international evidence on the causal relationship between energy consumption and growth. Journal of Economic Studies, 37(1), 53-95. https://doi.org/10.1108/01443581011012261
 • Payne, J. E., & Taylor, J. P. (2010). Nuclear energy consumption and economic growth in the US: an empirical note. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 5(3), 301-307. doi: 10.1080/15567240802533955
 • Smil, V. (2017). Energy: a beginner's guide. Oneworld Publications.
 • Soytas, U., & Sari, R. (2003). Energy consumption and GDP: causality relationship in G-7 countries and emerging markets. Energy economics, 25(1), 33-37. https://doi.org/10.1016/S0140-9883(02)00009-9
 • Soytas, U., & Sari, R. (2009). Energy consumption, economic growth, and carbon emissions: challenges faced by an EU candidate member. Ecological economics, 68(6), 1667-1675. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.06.014
 • Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of econometrics, 66(1-2), 225-250. https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01616-8
 • Toth, F. L., & Rogner, H. H. (2006). Oil and nuclear power: Past, present, and future. Energy Economics, 28(1), 1-25. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2005.03.004
 • Tugcu, C. T., Ozturk, I., & Aslan, A. (2012). Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth relationship revisited: evidence from G7 countries. Energy economics, 34(6), 1942-1950. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2012.08.021
 • Tugcu, C. T., & Topcu, M. (2018). Total, renewable and non-renewable energy consumption and economic growth: Revisiting the issue with an asymmetric point of view. Energy, 152, 64-74. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.03.128
 • Wang, S. S., Zhou, D. Q., Zhou, P., & Wang, Q. W. (2011). CO2 emissions, energy consumption and economic growth in China: A panel data analysis. Energy Policy, 39(9), 4870-4875. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.06.032
 • Wolde-Rufael, Y., & Menyah, K. (2010). Nuclear energy consumption and economic growth in nine developed countries. Energy Economics, 32(3), 550-556. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2010.01.004
 • World-nuclear.org. (2019, 5 Ocak). Information-library. Erişim adresi: http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a f/france.aspx
 • Yoo, S. H., & Jung, K. O. (2005). Nuclear energy consumption and economic growth in Korea. Progress in Nuclear Energy, 46(2), 101-109. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2005.01.001
 • Yoo, S. H., & Ku, S. J. (2009). Causal relationship between nuclear energy consumption and economic growth: a multi-country analysis. Energy policy, 37(5), 1905-1913. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.01.012
 • Zhang, X. P., & Cheng, X. M. (2009). Energy consumption, carbon emissions, and economic growth in China. Ecological Economics, 68(10), 2706-2712. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.05.011
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi Aralık 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9583-4379
Yazar: Salih ÖZDEMİR
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Özdemi̇r, S . (2019). Alternatif ve Nükleer Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Fransa Örneği . Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi , 4 (3) , 302-313 . DOI: 10.30784/epfad.587832