Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Trakya Bölgesi’nde Piyasaya Giriş-Çıkış Dinamikleri ve İstihdam Yaratımı

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 112 - 127, 30.04.2021
https://doi.org/10.30784/epfad.811989

Öz

Bu çalışmada, Trakya Bölgesi'ndeki firmaların piyasaya giriş ve piyasadan çıkış davranışları ve bunun bölgedeki iş gücü piyasasına etkileri incelenmiştir. Çalışmamızda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun sağladığı Yıllık İş Kayıtları Çerçeveleri (YİKÇ) verisinden faydalanılarak 2005-2018 yıllarını kapsayan bir panel veri seti elde edilmiştir. YİKÇ veri seti, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm firmaları kapsamaktadır ve firmaların yaşı, kuruluş yeri, çalışan sayısı, ciro ve endüstri bilgilerini içermektedir. Analizlerimiz, Trakya Bölgesi'nde piyasaya yeni giriş yapan firmaların küçük ölçekli firma olduğunu ve piyasada kısa süre tutunabildiğini göstermektedir. Bölgede 2005-2018 arasında gerçekleşen piyasaya girişlerin %25’inin “Perakende ticaret” sektöründe meydana geldiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, piyasada yerleşik olan firmaların, yeni istihdam yaratımı açısından, piyasaya yeni giren firmalara kıyasla daha fazla katkı sunduğu tespit edilmiştir. Son olarak, yeni iş yaratımının üretim sektörleri tarafından değil, hizmet sektörü tarafından sağlanmakta olduğu ortaya konmuştur. Bölge rakamlarına bakıldığında, piyasaya giriş ve yeni iş yaratım sürecine giyim eşyaları ve gıda ürünlerinin perakende ticareti faaliyetlerinin damga vurduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • Adelino, M., Ma, S. and Robinson, D. (2017). Firm age, investment opportunities, and job creation. The Journal of Finance, 72(3), 999-1038. https://doi.org/10.1111/jofi.12495
 • Akcigit, U., Akgunduz, Y. E., Cilasun, S. M., Ozcan-Tok, E. and Yilmaz, F. (2020). Facts on business dynamism in Turkey. European Economic Review, 128, 103490. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103490
 • Austin, J. S. and Rosenbaum, D. I. (1990). The determinants of entry and exit rates into US manufacturing industries. Review of Industrial Organization, 5(2), 211-223. Retrieved from http://www.jstor.org
 • Can, Y. (2013). Trakya Bölgesi’nin işgücü piyasası analizi. Electronic Journal of Vocational Colleges, 3(1), 200-209. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/ejovoc
 • Dunne, T., Roberts, M. J. and Samuelson, L. (1988). Patterns of firm entry and exit in US manufacturing industries. The RAND journal of Economics, 19(4), 495-515. https://doi.org/10.2307/2555454
 • Eaton, B. C. and Lipsey, R. G. (1981). Capital, commitment, and entry equilibrium. The Bell Journal of Economics, 593-604. Retrieved from https://www.jstor.org/
 • Geroski, P. A. (1995). What do we know about entry?. International Journal of Industrial Organization, 13(4), 421-440. https://doi.org/10.1016/0167-7187(95)00498-X
 • Gilbert, R. J. (1989). Mobility barriers and the value of incumbency. In R. Schmalensee and R. D. Willig (Eds.), Handbook of industrial organization (pp. 475-535). Amsterdam, Nederland: North-Holland Publishing Company.
 • Günalp, B. and Cilasun, S. M. (2006). Determinants of entry in Turkish manufacturing industries. Small Business Economics, 27(1), 275–287. https://doi.org/10.1007/s11187-006-0021-z
 • Haltiwanger, J. (2012). Job creation and firm dynamics in the United States. Innovation policy and the economy, 12(1), 17-38. https://doi.org/10.1086/663154
 • Kaya, S. and Üçdogruk, Y. (2002). The dynamics of entry and exit in Turkish manufacturing industry (ERC working papers in Economics No: 02/02). Retrieved from https://erc.metu.edu.tr/en/system/files/menu/series02/0202.pdf
 • Kirchhoff, B. A. and Phillips, B. D. (1988). The effect of firm formation and growth on job creation in the United States. Journal of Business Venturing, 3(4), 261-272. https://doi.org/10.1016/0883-9026(88)90008-0
 • Pamukçu, T., Sekkat, K. and Taymaz, E. (2010). Entry, exit and productivity in Turkish manufacturing industries, In K. Sekkat (Ed.), Market dynamics and productivity in developing countries (pp. 109-143). New York, NY: Springer.
 • Shapiro, D. and Khemani, R. S. (1987). The determinants of entry and exit reconsidered. International Journal of Industrial Organization, 5(1), 15-26. https://doi.org/10.1016/0167-7187(87)90003-8
 • Taymaz, E. (2005). Are small firms really less productive?. Small Business Economics, 25(5), 429-445. https://doi.org/10.1007/s11187-004-6492-x Trakya Kalkınma Ajansı. (2018). Trakya Bölgesi rekabet analizi. Erişim adresi: https://www.trakyaka.org.tr/upload/Node/39299/xfiles/TR21_Trakya_Bolgesi_Rekabet_Analizi.pdf

Firm Entry and Exit Dynamics and Job Creation in Trakya Region

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 112 - 127, 30.04.2021
https://doi.org/10.30784/epfad.811989

Öz

In this study, we examine the effect of firm entry and exit on job creation in Trakya Region. We constructed a panel data covering the period between 2005 and 2018 by using Annual Business Registers Framework (ABRF) data provided by Turkish Statistical Institute. ABRF covers all companies operating in Turkey and it provides information on the age of companies, location, number of employees, turnover and industry information. We show that startups mostly are small firms and they fail to survive for a long period of time following their entry. We report that 25% of the market entries in the region occurred in the "Retail trade" sector during the period between 2005 and 2018. We also show that incumbent firms contribute more than startups when it comes to job creation. Finally, we report that job creation in the region can be attributed to service sector rather than manufacturing. Our findings suggest that the retail trade activities of clothing and food products dominate the market entry and new job creation process in the region.

Kaynakça

 • Adelino, M., Ma, S. and Robinson, D. (2017). Firm age, investment opportunities, and job creation. The Journal of Finance, 72(3), 999-1038. https://doi.org/10.1111/jofi.12495
 • Akcigit, U., Akgunduz, Y. E., Cilasun, S. M., Ozcan-Tok, E. and Yilmaz, F. (2020). Facts on business dynamism in Turkey. European Economic Review, 128, 103490. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103490
 • Austin, J. S. and Rosenbaum, D. I. (1990). The determinants of entry and exit rates into US manufacturing industries. Review of Industrial Organization, 5(2), 211-223. Retrieved from http://www.jstor.org
 • Can, Y. (2013). Trakya Bölgesi’nin işgücü piyasası analizi. Electronic Journal of Vocational Colleges, 3(1), 200-209. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/ejovoc
 • Dunne, T., Roberts, M. J. and Samuelson, L. (1988). Patterns of firm entry and exit in US manufacturing industries. The RAND journal of Economics, 19(4), 495-515. https://doi.org/10.2307/2555454
 • Eaton, B. C. and Lipsey, R. G. (1981). Capital, commitment, and entry equilibrium. The Bell Journal of Economics, 593-604. Retrieved from https://www.jstor.org/
 • Geroski, P. A. (1995). What do we know about entry?. International Journal of Industrial Organization, 13(4), 421-440. https://doi.org/10.1016/0167-7187(95)00498-X
 • Gilbert, R. J. (1989). Mobility barriers and the value of incumbency. In R. Schmalensee and R. D. Willig (Eds.), Handbook of industrial organization (pp. 475-535). Amsterdam, Nederland: North-Holland Publishing Company.
 • Günalp, B. and Cilasun, S. M. (2006). Determinants of entry in Turkish manufacturing industries. Small Business Economics, 27(1), 275–287. https://doi.org/10.1007/s11187-006-0021-z
 • Haltiwanger, J. (2012). Job creation and firm dynamics in the United States. Innovation policy and the economy, 12(1), 17-38. https://doi.org/10.1086/663154
 • Kaya, S. and Üçdogruk, Y. (2002). The dynamics of entry and exit in Turkish manufacturing industry (ERC working papers in Economics No: 02/02). Retrieved from https://erc.metu.edu.tr/en/system/files/menu/series02/0202.pdf
 • Kirchhoff, B. A. and Phillips, B. D. (1988). The effect of firm formation and growth on job creation in the United States. Journal of Business Venturing, 3(4), 261-272. https://doi.org/10.1016/0883-9026(88)90008-0
 • Pamukçu, T., Sekkat, K. and Taymaz, E. (2010). Entry, exit and productivity in Turkish manufacturing industries, In K. Sekkat (Ed.), Market dynamics and productivity in developing countries (pp. 109-143). New York, NY: Springer.
 • Shapiro, D. and Khemani, R. S. (1987). The determinants of entry and exit reconsidered. International Journal of Industrial Organization, 5(1), 15-26. https://doi.org/10.1016/0167-7187(87)90003-8
 • Taymaz, E. (2005). Are small firms really less productive?. Small Business Economics, 25(5), 429-445. https://doi.org/10.1007/s11187-004-6492-x Trakya Kalkınma Ajansı. (2018). Trakya Bölgesi rekabet analizi. Erişim adresi: https://www.trakyaka.org.tr/upload/Node/39299/xfiles/TR21_Trakya_Bolgesi_Rekabet_Analizi.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi Nisan 2021
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burcu ŞENALP
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1289-9888
Türkiye


Umut Erksan ŞENALP (Sorumlu Yazar)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0261-3700
Türkiye

Teşekkür Bu çalışmada kullanılan Yıllık İş Kayıt Çerçeveleri verilerine erişim, TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü’nde bulunan Veri Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Bunu mümkün kılan Sayın Kenan Çelebi, Halil Emecen, Faruk Yılmaz Şişoğlu ve Settar Taha Işık’a teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Şenalp, B. & Şenalp, U. E. (2021). Trakya Bölgesi’nde Piyasaya Giriş-Çıkış Dinamikleri ve İstihdam Yaratımı . Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 112-127 . DOI: 10.30784/epfad.811989

    19095   19096   19094   19097   19099    19098   19102       19101