Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Finansta Makinelerin Yükselişi: Koşul Bazlı Algoritma İle TCMB Faiz Kararına Bağlı Forex Piyasalarında Otomatik İşlem Açma

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı IERFM Özel Sayısı, 18 - 32, 30.12.2021
https://doi.org/10.30784/epfad.1025253

Öz

Çalışma, finansal piyasa haberlerinin fiyat oluşumunu etkilediği durumlarda manuel olarak emir açmanın gecikmeye sebep olması ve fiyata yetişilememesinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. TCMB tarafından XML ve JSON formatlarında yayımlanan web servis üzerinden TCMB Faiz Kararının anlık olarak takip edilmiştir. .Net, DLL ve MQL4 yazılım dilleri aracılığı oluşturulan algoritma çıktısı ile MetaTrader 4 platformuna entegre olunmuştur. Eş zamanlı olarak uzman danışman aracılığıyla platformda seçilen USDTRY paritesinde otomatik alım satım emri oluşturulmuştur. Tüm parametreler kullanıcı tarafından belirlenecek şekilde yapılandırılmıştır. Çalışma için TCMB’nin 17 Haziran 2021 tarihli Para Politikası Kurulu kararı ve açıklama metni referans alınmıştır. Çalışma 5 aşama olarak oluşturulmuştur. Birinci aşama; TCMB faiz kararının açıklanmasıyla web servisine erişimin sağlanmıştır. İkinci aşama; .Net ile algoritmik ara yüz oluşturulmuştur ve TCMB web servis erişimi sağlanmıştır. Üçüncü aşama; DLL ile .Net algoritması- MetaTrader platformu iletişimi kurulmuştur. Dördüncü aşama; MetaTrader uzman danışman üzerinden DLL ile gelen veri analiz edilerek, algoritma tetiklenmiştir. Beşinci aşama; Uzman danışmanın gerekli parametre koşullarını bağlı USDTRY paritesinde işlem açılmıştır. Koşul bazlı algoritma, TCMB faiz kararına bağlı başarılı sonuç vermiştir.

Kaynakça

 • Aktaş, Z., Alp, H., Gürkaynak, R., Kesriyeli, M. ve Orak, M. (2008). Türkiye’de para politikasının aktarımı: Para politikasının mali piyasalara etkisi (TCMB Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliği No. 08/11). Erişim adresi: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/24f3d2a2-2e0f-4eea-8f11-056f90ac2142/WP0811.pdf ?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-24f3d2a2-2e0f-4eea-8f11-056f90ac2142-m3fw5Pc
 • Atan, S. ve Çınar, Y. (2019). Borsa İstanbul’da finansal haberler ile piyasa değeri ilişkisinin metin madenciliği ve duygu (sentiment) analizi ile incelenmesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 74(1), 1–34. https://doi.org/10.33630/ausbf.523199
 • Atik, M., Yılmaz, B., Köse Y. ve Sağlam, F. (2016). Dünya medyasındaki terörizm temalı haberlerin finansal piyasalar üzerindeki etkileri: İstanbul Borsası örneği. Savunma Bilimleri Dergisi, 15(2), 179–205. Erişim adresi: https://kho.msu.edu.tr/
 • Bernanke, B. S. and Kuttner, K. N. (2005). What explains the stock market's reaction to Federal Reserve policy? The Journal of Finance, 60(3), 1221-1257. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00760.x
 • Bozkurt, İ. ve Kaya, M. V. (2018). Arap Baharı coğrafyasından gelen haberlerin CDS primleri üzerindeki etkisi: Türkiye örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1(20), 1–16. https://doi.org/10.18092/ulikidince.292772
 • Çetiner, E. ve Erdem, A. (2011). Finansal piyasalarda trend analizine yardımcı olacak indikatörlerin geliştirilmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 4, 1-10. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gazibtd
 • Creamer, G., Ren, Y, Sakamoto, Y. and Nickerson, J. (2016). A textual analysis algorithm for the equity market: The European case. The Journal of Investing, 25(3), 105–116. https://doi.org/10.3905/joi.2016.25.3.105
 • Duran, M., Özlü, P. ve Ünalmış, D. (2010). TCMB faiz kararlarının hisse senedi piyasaları üzerine etkisi. Central Bank Review, 10(2), 23–32. Erişim adresi: https://tcmb.gov.tr/
 • Ekanayake, E. M., Rance, R. and Halkides, M. (2008). Effects of Federal funds target rate changes on stock prices. The International Journal of Business and Finance Research, 2(1), 13–29. Retrieved from https://papers.ssrn.com/
 • Hasan, K. S. and Ng, V. (2014). Automatic keyphrase extraction: A survey of the state of the art. In K. Toutanova and H. Wu (Eds.), Proceedings of the 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers) (pp.1262–1273). Paper presented at the 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Baltimore. http://dx.doi.org/10.3115/v1/P14-1119
 • Hicham, E. B. and Ddine, K. S. (2020). Financial news analysis for Moroccan stock trend predictions. TEST Engineering & Management, 82, 1712–1717. Retrieved from https://www.testmagzine.biz/
 • Leinweber, D. and Sisk, J. (2011). Event driven trading and the “new news”. The Journal of Portfolio Management, 38(1), 110–124. https://doi.org/10.3905/jpm.2011.38.1.110
 • Lewis, M. (2015). Hızlı çocuklar. İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • TCMB Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu. (2021). Erişim adresi: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2021/duy2021-21
 • Ünsal, Ö. ve Kaya, M. (2020). Forex piyasaları için Bayes tekniği ile otomatik al/sat sinyali üretilmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(4), 1190–1201. https://doi.org/10.21923/jesd.681442

The Rise of the Machines in Finance; Automated Trading in Forex Markets Based on CBRT Interest Rate Decision with Event-Based Algorithm

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı IERFM Özel Sayısı, 18 - 32, 30.12.2021
https://doi.org/10.30784/epfad.1025253

Öz

The study, was created based on the fact that manually execute an order causes latency and the price cannot be reached in cases where financial markets news affects price formation. The CBRT Interest Rate Decision was followed instantly via the web service published by the CBRT in XML and JSON formats. It has been integrated into the MetaTrader 4 platform with the output of the algorithm created through .Net, DLL and MQL4 software languages. Simultaneously, automated trading order was created in the USDTRY parity selected on the platform through the expert advisor. All parameters are configured to be determined by the user. For the study, the CBRT's Monetary Policy Committee decision dated as 17 June 2021 and the press release on interest rate were taken as reference. The study was created in 5 stages. First stage; with the announcement of the CBRT's interest rate decision, access to the web service was provided. Second stage; an algorithmic interface was created with .Net and CBRT web service access was provided. Third stage; DLL and .Net algorithm – MetaTrader platform communication has been established. Fourth stage; the algorithm was triggered by analyzing the data coming from the DLL via the MetaTrader expert advisor. Fifth stage; an order has been opened in USDTRY parity, depending on the necessary parameter conditions of the expert advisor. The event-based algorithm yielded successful results depending on the CBRT's interest rate decision.

Kaynakça

 • Aktaş, Z., Alp, H., Gürkaynak, R., Kesriyeli, M. ve Orak, M. (2008). Türkiye’de para politikasının aktarımı: Para politikasının mali piyasalara etkisi (TCMB Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliği No. 08/11). Erişim adresi: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/24f3d2a2-2e0f-4eea-8f11-056f90ac2142/WP0811.pdf ?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-24f3d2a2-2e0f-4eea-8f11-056f90ac2142-m3fw5Pc
 • Atan, S. ve Çınar, Y. (2019). Borsa İstanbul’da finansal haberler ile piyasa değeri ilişkisinin metin madenciliği ve duygu (sentiment) analizi ile incelenmesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 74(1), 1–34. https://doi.org/10.33630/ausbf.523199
 • Atik, M., Yılmaz, B., Köse Y. ve Sağlam, F. (2016). Dünya medyasındaki terörizm temalı haberlerin finansal piyasalar üzerindeki etkileri: İstanbul Borsası örneği. Savunma Bilimleri Dergisi, 15(2), 179–205. Erişim adresi: https://kho.msu.edu.tr/
 • Bernanke, B. S. and Kuttner, K. N. (2005). What explains the stock market's reaction to Federal Reserve policy? The Journal of Finance, 60(3), 1221-1257. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00760.x
 • Bozkurt, İ. ve Kaya, M. V. (2018). Arap Baharı coğrafyasından gelen haberlerin CDS primleri üzerindeki etkisi: Türkiye örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1(20), 1–16. https://doi.org/10.18092/ulikidince.292772
 • Çetiner, E. ve Erdem, A. (2011). Finansal piyasalarda trend analizine yardımcı olacak indikatörlerin geliştirilmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 4, 1-10. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gazibtd
 • Creamer, G., Ren, Y, Sakamoto, Y. and Nickerson, J. (2016). A textual analysis algorithm for the equity market: The European case. The Journal of Investing, 25(3), 105–116. https://doi.org/10.3905/joi.2016.25.3.105
 • Duran, M., Özlü, P. ve Ünalmış, D. (2010). TCMB faiz kararlarının hisse senedi piyasaları üzerine etkisi. Central Bank Review, 10(2), 23–32. Erişim adresi: https://tcmb.gov.tr/
 • Ekanayake, E. M., Rance, R. and Halkides, M. (2008). Effects of Federal funds target rate changes on stock prices. The International Journal of Business and Finance Research, 2(1), 13–29. Retrieved from https://papers.ssrn.com/
 • Hasan, K. S. and Ng, V. (2014). Automatic keyphrase extraction: A survey of the state of the art. In K. Toutanova and H. Wu (Eds.), Proceedings of the 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers) (pp.1262–1273). Paper presented at the 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Baltimore. http://dx.doi.org/10.3115/v1/P14-1119
 • Hicham, E. B. and Ddine, K. S. (2020). Financial news analysis for Moroccan stock trend predictions. TEST Engineering & Management, 82, 1712–1717. Retrieved from https://www.testmagzine.biz/
 • Leinweber, D. and Sisk, J. (2011). Event driven trading and the “new news”. The Journal of Portfolio Management, 38(1), 110–124. https://doi.org/10.3905/jpm.2011.38.1.110
 • Lewis, M. (2015). Hızlı çocuklar. İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • TCMB Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu. (2021). Erişim adresi: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2021/duy2021-21
 • Ünsal, Ö. ve Kaya, M. (2020). Forex piyasaları için Bayes tekniği ile otomatik al/sat sinyali üretilmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(4), 1190–1201. https://doi.org/10.21923/jesd.681442

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Tuğberk ÇİTİLCİ (Sorumlu Yazar)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-5054-0556
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı IERFM Özel Sayısı

Kaynak Göster

APA Çitilci, A. T. (2021). Finansta Makinelerin Yükselişi: Koşul Bazlı Algoritma İle TCMB Faiz Kararına Bağlı Forex Piyasalarında Otomatik İşlem Açma . Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi , IERFM Özel Sayısı , 18-32 . DOI: 10.30784/epfad.1025253

    19095   19096   19094   19097   19099    19098   19102       19101