Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 233 - 250 2019-12-21

Credit Rating and Assessment of Turkey’s Credit Rating From Past to Present
Credit Rating and Assessment of Turkey’s Credit Rating From Past to Present

Şule Yüksel YİĞİTER [1]


As a result of easily movement of capital between the markets during the globalization process, the importance of the credit rating agencies has increased. Investors manage their capital through the ratings given as a result of credit rating.  Countries and companies that need capital get into debt toward the credit ratings of their countries. Credit Ratings also change the cost of borrowing of countries or companies. While lower credit ratings increase the cost of borrowing, higher grades reduce the cost of borrowing. In this study credit ratings will being addressed in general framework and Turkey’s change and progress in credit scoring process will be examined.

As a result of easily movement of capital between the markets during the globalization process, the importance of the credit rating agencies has increased. Investors manage their capital through the ratings given as a result of credit rating.  Countries and companies that need capital get into debt toward the credit ratings of their countries. Credit Ratings also change the cost of borrowing of countries or companies. While lower credit ratings increase the cost of borrowing, higher grades reduce the cost of borrowing. In this study credit ratings will being addressed in general framework and Turkey’s change and progress in credit scoring process will be examined.


 • Afonso, A., Gomes, P. & Rother, P. (2007). What hides behind sovereign debt ratings?. European Central Bank Working Paper Series, No.711, Frankfurt, 1-67.
 • Akbulak, Y.(2012). Kredi Derecelendirmesi Veya Rating: Kavram ve Ölçütler. Mali Çözüm, Mayıs-Haziran, 171-184.
 • Ammer, J. & Clinton N. (2004). Good News Is No News? The Impact of Credit Rating Changes on the Pricing of Asset-Backed Securitie., International Finance Discussion Papers, Number: 809, July, 1-28.
 • Birdişli, F.(2012). Küresel Ekonomik Sistemin İşleyişi İçinde Kredi Derecelendirme Kuruluşları’nın İşlevi. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II, Malatya, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Chossudovsky, M. (1999). Yoksulluğun Küreselleşmesi. Çeviren: Neşenur Domaniç, Çihiviyazıları Yayınevi, İstanbul.
 • Coşkun, M. (2010). Para ve Sermaye Piyasaları: Kurumlar, Araçlar, Analiz. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Çalışkan, Ö.(2002). Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Risk Değerlendirme Kriterleri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (1), 53-66.
 • Erkan M. & Demircioğlu M. (2010). Ülke Derecelendirmesinin Ekonomik Kamu Düzeni Üzerindeki Etkisi. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:1 Sayı:1, 107-131. Gür, T. & Öztürk, H. (2011). Ülke Riski, Derecelendirme Kuruluşları, Aksaklıklar, Yeni Düzenlemeler. Sosyo-Ekonomi,7(16), 69-92.
 • Halıcı, N.(2005). Kredi Derecelendirme Şirketleri, Kredi Derecelendirmenin Belirleyicileri ve Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Heller, S. (2015). Financial Constraints and Corporate Credit Ratings: Essays in Corporate Finance and Risk Management. Submitted in Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Economics and Social Sciences (Dr. rer. pol.) to the Faculty of Business Administration of the University of Hamburg.
 • Krichene, A. F. & Khoufi, W. (2016). The effects of credit rating grades’ changes on capital structure: S&P 500. The International Journal Of Engineering And Science (IJES), Volume 5, Issue 2, 48-57.
 • Korivi, S. R., Sarswat, S. & Geetha, T. (2009). Assessment of Long Term Performance of Credit Rating Agencies in India. National Institute of Securities Markets, Navi Mumbai 400 705, 1-58.
 • Sajjad, F. & Zakaria, M. (2018). Credit Rating as a Mechanism for Capital Structure Optimization: Empirical Evidence from Panel Data Analysis. International Journal of Financial Studies, 6 (13), 1-14.
 • SPK. (2019). 01.11.2019 tarihinde https://www.spk.gov.tr/Sayfa/Index/6/10/2 adresinden alındı.
 • www.borsazamani.com/ozel-haber/kredi-derecelendirme-kuruluslari-siyasi-mi-moody-s-fitch-ve-h8350.html
 • Tutar, E., Tutar, F. & Eren, M. V. (2011). Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Rolü, Güvenirlik Açısından Sorgulanması ve Türkiye. Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 25, 1-24.
 • Yazıcı, M. (2009). Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Önemi ve Denetimi. Maliye ve Finans Yazıları Hakemli Dergisi, 1-17.
 • Yıldırım, H. H., Yıldız, C. & Aydemir, Ö. (2018). Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından S&P, Moody’s ve Fitch’in Türkiye için Yapmış Oldukları Not Açıklamalarının Hisse Senedi Endeksleri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği 2012-2016. Maliye ve Finans Yazıları, (109), 9-30.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3230-5784
Yazar: Şule Yüksel YİĞİTER (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2019

APA Yiğiter, Ş . (2019). Credit Rating and Assessment of Turkey’s Credit Rating From Past to Present . Equinox Journal of Economics Business and Political Studies , Equinox , 233-250 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/equinox/issue/50425/649429