Ekinoks Ekonomi İşletme ve Siyasal Çalışmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-4695 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Siirt Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/equinox


Call-for-Papers-Icon.png

Equinox 2021 | International Conference on

Economics, Business, & Political Studies  

September 20-23, 2021 in Siirt, Turkey. 

http://equinox.siirt.edu.tr/


Equinox Journal of Economics Business and Political Studies is a peer-reviewed international journal that analyzes problems in all areas of the economy business and political studies. The Journal focuses on the publication of both theoretical and empirical publications in the field of related studies.

The articles in the Journal is published in 2 times a year; March Equinox and September Equinox.

Manuscript submissions for the  March Equinox 2021 Issue of Equinox is open. You can submit your manuscript to the system.

The journal accepts Turkish or English language manuscripts. Articles submitted to the journal for publication are evaluated by national and/or international reviewers. The final decision is made by the editors. 

This journal uses double-blind review process.

Ekinoks Ekonomi İşletme ve Siyasal Çalışmalar Dergisi

e-ISSN 2687-4695 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Siirt Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/equinox
Kapak Resmi


Call-for-Papers-Icon.png

Equinox 2021 | International Conference on

Economics, Business, & Political Studies  

September 20-23, 2021 in Siirt, Turkey. 

http://equinox.siirt.edu.tr/


Equinox Journal of Economics Business and Political Studies is a peer-reviewed international journal that analyzes problems in all areas of the economy business and political studies. The Journal focuses on the publication of both theoretical and empirical publications in the field of related studies.

The articles in the Journal is published in 2 times a year; March Equinox and September Equinox.

Manuscript submissions for the  March Equinox 2021 Issue of Equinox is open. You can submit your manuscript to the system.

The journal accepts Turkish or English language manuscripts. Articles submitted to the journal for publication are evaluated by national and/or international reviewers. The final decision is made by the editors. 

This journal uses double-blind review process.

Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
İktisadi Yenilik Dergisi 2148-0729 2013-2019