BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Different Dilution Rates of Angora Buck Semen Frozen with Bioxcell® Extender on the Post-thaw Quality

Yıl 2011, Cilt: 8 Sayı: 1, 23 - 26, 01.03.2011

Öz

-

Bioxcell® Sulandırıcısıyla Dondurulan Ankara Teke Spermasının Çözüm Sonrası Kalitesi Üzerine Farklı Sulandırma Oranlarının Etkisi

Yıl 2011, Cilt: 8 Sayı: 1, 23 - 26, 01.03.2011

Öz

Bu araştırma Bioxcell® sulandırıcısının teke spermasının dondurulmasında uygunluğunu değerlendirmek ve sulandırma oranlarının çözüm sonrası spermatolojik parametrelere (motilite, akrozom ve plasma membran bütünlüğü)etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, 2 baş Ankara tekesinden alınan ejakülatlar kullanılmıştır.Ejakülatlar çiftleşme mevsiminde haftada iki kez suni vajen kullanılarak alınmıştır. Sperma Bioxcell® sulandırıcısı ile200 x 106, 400 x 106, 800 x 106 spermatozoa/ml olacak şekilde sulandırılmış ve sulandırılan spermalar payetlere (0.25ml) çekilerek 4oC‘ ta 2 saat ekilibrasyona bırakılmıştır. Payetler sıvı azot buharında dondurularak daha sonra değerlendirilmek üzere -196oC’taki sıvı azotta saklanmıştır. Bioxcell sulandırıcısıyla yaklaşık 800 x 106spermatozoa/ml olacakşekilde sulandırılıp dondurulan gruptaki motilite ve host değerleri (sırasıyla % 38, % 39) ml’de 400 x 106 (% 20, % 18)ve 200 x 106(% 14, % 14) spermatozoa içeren gruplarının motilite ve Host değerleri (sırasıyla % 20, % 18; % 14, % 14)arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

A. Daşkın Bu kişi benim

R. Kulaksız Bu kişi benim

E. Akçay Bu kişi benim

H. Erol Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Gönderilme Tarihi 24 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Daşkın, A., Kulaksız, R., Akçay, E., Erol, H. (2011). Bioxcell® Sulandırıcısıyla Dondurulan Ankara Teke Spermasının Çözüm Sonrası Kalitesi Üzerine Farklı Sulandırma Oranlarının Etkisi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8(1), 23-26.
AMA Daşkın A, Kulaksız R, Akçay E, Erol H. Bioxcell® Sulandırıcısıyla Dondurulan Ankara Teke Spermasının Çözüm Sonrası Kalitesi Üzerine Farklı Sulandırma Oranlarının Etkisi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg. Mart 2011;8(1):23-26.
Chicago Daşkın, A., R. Kulaksız, E. Akçay, ve H. Erol. “Bioxcell® Sulandırıcısıyla Dondurulan Ankara Teke Spermasının Çözüm Sonrası Kalitesi Üzerine Farklı Sulandırma Oranlarının Etkisi”. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8, sy. 1 (Mart 2011): 23-26.
EndNote Daşkın A, Kulaksız R, Akçay E, Erol H (01 Mart 2011) Bioxcell® Sulandırıcısıyla Dondurulan Ankara Teke Spermasının Çözüm Sonrası Kalitesi Üzerine Farklı Sulandırma Oranlarının Etkisi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 1 23–26.
IEEE A. Daşkın, R. Kulaksız, E. Akçay, ve H. Erol, “Bioxcell® Sulandırıcısıyla Dondurulan Ankara Teke Spermasının Çözüm Sonrası Kalitesi Üzerine Farklı Sulandırma Oranlarının Etkisi”, Erciyes Üniv Vet Fak Derg, c. 8, sy. 1, ss. 23–26, 2011.
ISNAD Daşkın, A. vd. “Bioxcell® Sulandırıcısıyla Dondurulan Ankara Teke Spermasının Çözüm Sonrası Kalitesi Üzerine Farklı Sulandırma Oranlarının Etkisi”. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8/1 (Mart 2011), 23-26.
JAMA Daşkın A, Kulaksız R, Akçay E, Erol H. Bioxcell® Sulandırıcısıyla Dondurulan Ankara Teke Spermasının Çözüm Sonrası Kalitesi Üzerine Farklı Sulandırma Oranlarının Etkisi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg. 2011;8:23–26.
MLA Daşkın, A. vd. “Bioxcell® Sulandırıcısıyla Dondurulan Ankara Teke Spermasının Çözüm Sonrası Kalitesi Üzerine Farklı Sulandırma Oranlarının Etkisi”. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 8, sy. 1, 2011, ss. 23-26.
Vancouver Daşkın A, Kulaksız R, Akçay E, Erol H. Bioxcell® Sulandırıcısıyla Dondurulan Ankara Teke Spermasının Çözüm Sonrası Kalitesi Üzerine Farklı Sulandırma Oranlarının Etkisi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg. 2011;8(1):23-6.