ISSN: 1304-7280
e-ISSN: 2667-5498
Başlangıç: 2004
Yayıncı: Erciyes Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi açık erişimlidir ve makale inceleme ve basım aşamasında yayın ücreti talep etmemektedir.

YAYIN POLİTİKASI 
Makaleler incelenmek üzere dergiye sorumlu yazar tarafından sunulur. Sunulan makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Telif Hakkı Devir Formu tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır. Yazarlar internette kişisel kullanıma açık iThenticate Plagiarism Detection yazılımı ile makalelerini dergiye müracaat öncesi intihale karşı kontrol etmek zorundadırlar. Kaynaklar kısmı hariç tutularak yapacakları taramada benzerlik %20'nin altında olmak zorundadır. Dergiye sunulan makale yazım kuralları ve içerik açısından ön değerlendirmeye alınır. Dergide basılacak nitelikte bulunmayan makale yazara iade edilebilir. Uygun bulunanlar ise bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere konusunda uzman iki bilim hakemine kör olarak (maksimum 3 hafta süre için), istatistik hakemi ve İngilizce dil hakemine gönderilir. Hakem incelemelerinden sonra basıma uygun olmayan makaleler yazara iade edilir. Hakem görüşleri doğrultusunda düzeltme yapılması istenen makaleler gerekli dokümanlarla yazara iletilir. Yazar gerekli düzeltmeleri maksimum 15 gün içinde tamamlayarak sisteme girer. Yayınlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Eserler Dergimizde DergiPark sistemi üzerinden gönderilmelidir.

2023 - Cilt: 20 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

2. Evaluation of Blood and Cerebrospinal Fluid Biochemistry, Cytology and Haematological Parameters in Head-and-Eye Form of Malignant Catarrhal Fever in Cattle

Araştırma Makalesi

4. Effect of Almond (Prunus dulcis) Hull Addition to Alfalfa Silage on Silage Quality and In Vitro Digestibility

Araştırma Makalesi

6. Electron Microscopic Examination of Anatomical Structure of Tongue Papillae in Turkish Grey

Araştırma Makalesi

7. An Experimental Study on the Use of Exosomes against Acetaminophen-induced Uterine and Fallopian Tubes Damage in Rats

Araştırma Makalesi

8. Investigating an Outbreak of Aspergillus fumigatus Infection in a Racing Pigeon (Columba livia domestica) Flock

Olgu Sunumu

10. Histopathological Findings and Treatment of Intermuscular Lipoma in a Dog: A Rare Case

Araştırma Makalesi

Veteriner Fitoterapi ve Etnoveteriner Hekimlikte de Kullanılan Thymbra spicata L., Rosmarinus officinalis L. ve Laurus nobilis L. Bitkilerinin Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi