ISSN: 1304-7280
e-ISSN: 2667-5498
Başlangıç: 2004
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Erciyes Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi açık erişimlidir ve makale inceleme ve basım aşamasında yayın ücreti talep etmemektedir.

YAYIN POLİTİKASI 
Makaleler incelenmek üzere dergiye sorumlu yazar tarafından sunulur. Sunulan makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Telif Hakkı Devir Formu tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır. Yazarlar internette kişisel kullanıma açık iThenticate Plagiarism Detection yazılımı ile makalelerini dergiye müracaat öncesi intihale karşı kontrol etmek zorundadırlar. Kaynaklar kısmı hariç tutularak yapacakları taramada benzerlik %20'nin altında olmak zorundadır. Dergiye sunulan makale yazım kuralları ve içerik açısından ön değerlendirmeye alınır. Dergide basılacak nitelikte bulunmayan makale yazara iade edilebilir. Uygun bulunanlar ise bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere konusunda uzman iki bilim hakemine kör olarak (maksimum 3 hafta süre için), istatistik hakemi ve İngilizce dil hakemine gönderilir. Hakem incelemelerinden sonra basıma uygun olmayan makaleler yazara iade edilir. Hakem görüşleri doğrultusunda düzeltme yapılması istenen makaleler gerekli dokümanlarla yazara iletilir. Yazar gerekli düzeltmeleri maksimum 15 gün içinde tamamlayarak sisteme girer. Yayınlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Eserler Dergimizde DergiPark sistemi üzerinden gönderilmelidir.

2022 - Cilt: 19 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. Fatty Liver Disease and Bacterial Co-Infection in Cultured Marine Fish

Araştırma Makalesi

3. Kedi Sahiplerinin Kedilerinin Beden Dilini Anlama Seviyelerinin Belirlenmesi: Elazığ İli Örneği

Araştırma Makalesi

5. Comparison of Wall Mounted and Mobile Blood Pressure Devices Values Obtained from Healthy Cats

Araştırma Makalesi

7. Mycoplasma spp. ile Enfekte Kedilerde Trombosit Sayısı ve Trombosit İndekslerinin İncelenmesi

Derleme

3. Ruminant Rasyonlarında Ham Gliserin Kullanımı

Olgu Sunumu

1. Gebe Bir Anadolu Yaban Keçisinde (Capra aegagrus aegagrus) Coenurus cerebralis Olgusu

Araştırma Makalesi

Veteriner Fitoterapi ve Etnoveteriner Hekimlikte de Kullanılan Thymbra spicata L., Rosmarinus officinalis L. ve Laurus nobilis L. Bitkilerinin Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi