ISSN: 1304-7280
e-ISSN: 2667-5498
Başlangıç: 2004
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Erciyes Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi açık erişimlidir ve makale inceleme ve basım aşamasında yayın ücreti talep etmemektedir.

YAYIN POLİTİKASI 
Makaleler incelenmek üzere dergiye sorumlu yazar tarafından sunulur. Sunulan makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Telif Hakkı Devir Formu tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır. Yazarlar internette kişisel kullanıma açık iThenticate Plagiarism Detection yazılımı ile makalelerini dergiye müracaat öncesi intihale karşı kontrol etmek zorundadırlar. Kaynaklar kısmı hariç tutularak yapacakları taramada benzerlik %20'nin altında olmak zorundadır. Dergiye sunulan makale yazım kuralları ve içerik açısından ön değerlendirmeye alınır. Dergide basılacak nitelikte bulunmayan makale yazara iade edilebilir. Uygun bulunanlar ise bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere konusunda uzman iki bilim hakemine kör olarak (maksimum 3 hafta süre için), istatistik hakemi ve İngilizce dil hakemine gönderilir. Hakem incelemelerinden sonra basıma uygun olmayan makaleler yazara iade edilir. Hakem görüşleri doğrultusunda düzeltme yapılması istenen makaleler gerekli dokümanlarla yazara iletilir. Yazar gerekli düzeltmeleri maksimum 15 gün içinde tamamlayarak sisteme girer. Yayınlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Eserler Dergimizde DergiPark sistemi üzerinden gönderilmelidir.

2021 - Cilt: 18 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

1. Anatomical study of bulbus oculi in Akkaraman Sheep

Araştırma Makalesi

2. Diagnosis, Medical and Operative Treatments of Lens Diseases in Cats and Dogs

Araştırma Makalesi

3. Anadolu Mandalarında Subklinik Mastitis Prevalansı ve Hastalığın Etkileri

Araştırma Makalesi

4. Milk and Dairy Product Consumption Habits of University Students in Turkey

Araştırma Makalesi

6. Kangal Akkaraman Irkında Bazı Yapağı Kalite Özellikleri

Araştırma Makalesi

8. Köpek Uteruslarında Sitolojik ve Histopatolojik İncelemeler

Araştırma Makalesi

10. Şanlıurfa’da Safkan Arap Atlarında Chlamydia abortus Seropozitifliğinin Belirlenmesi

Derleme

1. Hasta Kedi ve Köpeklerin Sıvı Diyetlerle Beslenmesi

Olgu Sunumu

1. Metastazik Oral Melanomlu Bir Köpekte Sitopatolojik Bulgular

Araştırma Makalesi

Veteriner Fitoterapi ve Etnoveteriner Hekimlikte de Kullanılan Thymbra spicata L., Rosmarinus officinalis L. ve Laurus nobilis L. Bitkilerinin Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi

20610

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/20610