Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-7280 | e-ISSN 2667-5498 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | https://ercivet.erciyes.edu.tr/


Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi açık erişimlidir ve makale inceleme ve basım aşamasında yayın ücreti talep etmemektedir.

YAYIN POLİTİKASI 
Makaleler incelenmek üzere dergiye sorumlu yazar tarafından sunulur. Sunulan makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Telif Hakkı Devir Formu tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır. Yazarlar internette kişisel kullanıma açık iThenticate Plagiarism Detection yazılımı ile makalelerini dergiye müracaat öncesi intihale karşı kontrol etmek zorundadırlar. Kaynaklar kısmı hariç tutularak yapacakları taramada benzerlik %20'nin altında olmak zorundadır. Dergiye sunulan makale yazım kuralları ve içerik açısından ön değerlendirmeye alınır. Dergide basılacak nitelikte bulunmayan makale yazara iade edilebilir. Uygun bulunanlar ise bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere konusunda uzman iki bilim hakemine kör olarak (maksimum 3 hafta süre için), istatistik hakemi ve İngilizce dil hakemine gönderilir. Hakem incelemelerinden sonra basıma uygun olmayan makaleler yazara iade edilir. Hakem görüşleri doğrultusunda düzeltme yapılması istenen makaleler gerekli dokümanlarla yazara iletilir. Yazar gerekli düzeltmeleri maksimum 15 gün içinde tamamlayarak sisteme girer. Yayınlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Eserler Dergimizde DergiPark sistemi üzerinden gönderilmelidir.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-7280 | e-ISSN 2667-5498 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | https://ercivet.erciyes.edu.tr/
Kapak Resmi


Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi açık erişimlidir ve makale inceleme ve basım aşamasında yayın ücreti talep etmemektedir.

YAYIN POLİTİKASI 
Makaleler incelenmek üzere dergiye sorumlu yazar tarafından sunulur. Sunulan makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Telif Hakkı Devir Formu tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır. Yazarlar internette kişisel kullanıma açık iThenticate Plagiarism Detection yazılımı ile makalelerini dergiye müracaat öncesi intihale karşı kontrol etmek zorundadırlar. Kaynaklar kısmı hariç tutularak yapacakları taramada benzerlik %20'nin altında olmak zorundadır. Dergiye sunulan makale yazım kuralları ve içerik açısından ön değerlendirmeye alınır. Dergide basılacak nitelikte bulunmayan makale yazara iade edilebilir. Uygun bulunanlar ise bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere konusunda uzman iki bilim hakemine kör olarak (maksimum 3 hafta süre için), istatistik hakemi ve İngilizce dil hakemine gönderilir. Hakem incelemelerinden sonra basıma uygun olmayan makaleler yazara iade edilir. Hakem görüşleri doğrultusunda düzeltme yapılması istenen makaleler gerekli dokümanlarla yazara iletilir. Yazar gerekli düzeltmeleri maksimum 15 gün içinde tamamlayarak sisteme girer. Yayınlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Eserler Dergimizde DergiPark sistemi üzerinden gönderilmelidir.

Cilt 17 - Sayı 3 - 1 Ara 2020
 1. The Effects of Feeding Time and Stocking Density on Performance of Laying Hens
  Sayfalar 191 - 199
  Oğuzhan KAHRAMAN, Tahir BALEVİ, Süleyman DERE, Varol KURTOĞLU, Esad Sami POLAT, Mustafa ÇAM, Huzur Derya ARIK
 2. Kayseri İlinde Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 200 - 208
  Berat DENİZ, Savaş SARIÖZKAN
 3. The Anesthetic Role of Some Herbal Oils for Zebrafish
  Sayfalar 209 - 214
  Nilay SEYIDOGLU, Cetin YAGCILAR
 4. Kadmiyum Uygulanan Farelerde Oluşturulan Oksidatif Strese Karşı Resveratrolün Koruyucu Etkisinin Araştırılması*
  Sayfalar 215 - 220
  Canan IŞIK BİRCAN, Oğuz MERHAN
 5. The Effect of N-Acetylcysteine on Oxidant/Antioxidant Status in Irradiated Rats
  Sayfalar 221 - 226
  Mehtap OZCELIK, Mine ERISIR, Osman GULER, Murat BAYKARA
 6. Nevşehir İlindeki Kesimhanelerden İzole Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarının Moleküler Tiplendirilmesi ve Vankomisin Dirençliliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 227 - 234
  Ömer Tolga YILMAZ, Harun HIZLISOY
 7. Nevşehir İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısı ve Hayvan Besleme Uygulamaları Yönünden Değerlendirilmesi*
  Sayfalar 235 - 241
  Yunus SEZER, Erol BAYTOK, Aytaç AKÇAY
 8. Kedi ve Köpek Dokularının Farklı Fiksatiflerle Tespiti ve Histolojik Görünümlerinin Karşılaştırılması*
  Sayfalar 242 - 247
  Hazal ÖZTÜRK GÜRGEN, Funda YILDIRIM
 9. The Comparison of Saturated and Unsaturated Fatty Acid Compositions in Safflower Herbage and Safflower Straw as Alternative Forage for Ruminant
  Sayfalar 248 - 254
  Kanber KARA
 10. İklim mi Hayvancılığı Yoksa Hayvancılık mı İklimi Etkiliyor?
  Sayfalar 255 - 259
  Savaş SARIÖZKAN, Mehmet KÜÇÜKOFLAZ
 11. The Effect of Supplementation of Betaine on Performance, Carcass Yield and Some Blood Parameters in Broilers*
  Sayfalar 260 - 267
  Tarkan ŞAHİN, Osman Çağrı ÖZEL, Mükremin ÖLMEZ
 12. Determination of the Opinions about Physiology Education of the Kırıkkale University Faculty of Veterinary Students
  Sayfalar 268 - 274
  Ruhi KABAKCI, Ayse Arzu YIGIT
 13. Deneysel Etilen Glikol Zehirlenmesi Oluşturulan Ratlarda Myokardiyal Etkilerin Araştırılması*,**
  Sayfalar 275 - 282
  Burak DOĞAN, Vehbi GÜNEŞ
 14. The Effects of Laurel Volatile Oil (Laurusnobilis L.) on In Vitro Ruminal Gas Production of Methane Emission, Organic Acids and Protozoa Counts Alfalfa Herbage
  Sayfalar 283 - 289
  Süleyman Ercüment ÖNEL, Taylan AKSU, Kanber KARA, Devrim SARIPINAR AKSU
 15. İzmir İlinde Bulunan Hastalıktan Ari Sütçü Sığır İşletmelerinin Yapısal Özellikleri*
  Sayfalar 290 - 296
  Osman DOĞAN, Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ
 16. İnkübasyon Çıkış Asitliğinin Geleneksel Olarak Üretilen Süzme Yoğurtların Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 297 - 302
  Engin YARALI, Şevki ÇETİNER
 17. Determination of Phenotypic and Genome Characteristics of Chryseobacterium sp. C-204 Strain Isolated from Rainbow Trout
  Sayfalar 303 - 311
  Izzet Burcin SATICIOĞLU, Muhammed DUMAN, Soner ALTUN
 18. Jersey Irkı İneklerde Bazı Çevre Faktörleri ve İklim Koşullarının Döl ve Süt Verimi Özellikleri Üzerine Etkisi*
  Sayfalar 312 - 317
  Haşim Umut KOÇ, Mustafa UĞURLU
 19. Milk Traits of Damascus Goats at Different Lactation Stages: 1. Somatic Cell Counts and Milk Quality Parameters*
  Sayfalar 318 - 324
  Hüseyin ÖZKAN, Akın YAKAN, Baran ÇAMDEVİREN, İ̇rem KARAASLAN
 20. Milk Traits of Damascus Goats at Different Lactation Stages: 2. Fatty Acid Profiles and Related Lipogenic Genes Expression Levels*
  Sayfalar 325 - 333
  Hüseyin ÖZKAN, Akın YAKAN, İ̇rem KARAASLAN, Baran ÇAMDEVİREN
 21. Kantitatif RT-PCR (RT-qPCR) Uygulamalarında Kullanılan RNA’ların Kalite Kontrolleri ve Önemi
  Sayfalar 334 - 341
  Ali Osman TURGUT, Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU
 22. Bir Buzağıda Çoklu Kongenital Anomali Olgusu
  Sayfalar 342 - 345
  İ̇brahim YURDAKUL, Mustafa YALÇIN, Özhan KARATAŞ
Dizinler