Hakkında

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Dergi adının kısaltması: Erciyes Üniv Vet Fak Derg
ISSN: 1304-7280
Kurucusu: Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Sahibi: Prof. Dr. Abdullah İNCİ
Yayına başladığı tarih: 2004
Çıkış sıklığı: Yılda 3 Kez
Dili: Türkçe ve Yabancı dil (İngilizce)
ISSN: 1304-7280
Editör: Prof. Dr. Bilal AKYÜZ

Editör Yardımcıları
Prof. Dr. Öznur ASLAN
Prof. Dr. Seçil ABAY
Doç. Dr. Emel ALAN
Doç. Dr. Kanber KARA
Dr. Öğr. Üyesi İmdat ORHAN
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Doğan KOCA

Yayın kurulu
Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM
Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

İstatistik Danışmanı
Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇELİK

İngilizce Dil Danışmanı
Okt. Mustafa AKGÜL

Sekreterya
Arş. Gör. Gamze YETİŞMİŞ
Arş. Gör. Mukaddes BAREL