Yıl 2019, Cilt 35 , Sayı 2, Sayfalar 62 - 72 2019-09-02

Mefenamik Asitin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi

Emine COŞKUN [1] , Sümeyye KIRKINCI YILMAZ [2] , Nursel ACAR SELÇUKİ [3]


Mefenamik asit (MEF) Nonsteroid Anti İnflammatuvar İlaçlardan (NSAİ), fenamik asit  grubunun bir üyesi olup analjezik, antipiretik ve antiinflammatuvar bir ilaçtır. Genellikle adet döngüsü ağrılarını gidermek amaçlı kullanılmasının yanı sıra osteoartrit, romatizmal artrit ve spor yaralanmalarında da ağrıyı azaltmak için kullanılabilmektedir. MEF’in Alzheimer hastalığı ve beyin tümörü tedavisinde de kullanılabileceği üzerine yapılan çalışmalar sonucunda dikkatleri üzerine çekmiştir ve oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu çalışmada MEF’in B-R tamponunda pH 2,5-12,0 aralığında, asılı cıva damla elektrodundaki voltametrik davranışları kare dalga voltametrisi (SWV) ve dönüşümlü voltametri (CV) yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. SWV ve CV çalışmalarında MEF için iki katodik pik (-0,472 V ve -1,220 V) gözlenmiştir. Elde edilen pik akımı ve pik potansiyeli üzerine pH, tarama hızı ve frekans etkisi incelenerek cıva elektrodu üzerinde meydana gelen indirgenme reaksiyonu üzerinde durulmuştur. Yoğunluk fonksiyoneli teorisi ile yapılan hesapsal çalışmalarda reaksiyonun kendiliğinden oluştuğu gösterilmiştir.

Mefenamic acid, Nonsterid, antiinflammatory drug, Square wave, voltammetry, Density FunctionalTheory
 • [1] Santini, A.O., Pezza, H.R., Pezza, L.,2007.Development of a potentiometric mefenamate ion sensor for the determination of mefenamic acid in pharmaceuticals and human blood serum, Sensors and Actuators B, 128, 117–123.
 • [2] Bukkitgara, S. D., Shettia, N. P.,Nayaka, D. S., Bagehallia G. B. and Nandibewoor S. T.,2014. Electrochemical sensor for the detection of mefenamic acid inpharmaceutical sample and human urine at glassy carbon electrode,Der Pharma Chemica, 6(2), 258-268.
 • [3] Kianipour, S. and Asghari A., 2013. Room temperature ionic liquid/multiwalledcarbon nanotube /chitosan-modified glassy carbon electrode as a sensor for simultaneousdetermination of Ascorbic Acid, Uric Acid,Acetaminophen, and Mefenamic Acid,Ieee Sensors Journal, 13(7), 2690-2697.
 • [4] Xu, S., Rouzer, A., Marnett, L., 2014. Oxicams, a class of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs and beyond, International Union of Biochemistry and Molecular Biology, 66, 803-811.
 • [5] Kar, A.,2000. Medicinal Chemistry, New Age International Publishers, 4th edition, 294.
 • [6] Hajjizadeh, M., Jabbari, A.,Heli, H.,Moosavi-Movahedi, A.A.,Haghgoo S.,2007. Electrocatalytic oxidation of some anti-inflammatory drugs on anickel hydroxide-modified nickel electrode, Electrochimica Acta, 53,1766–1774.
 • [7] Kormosha, Zh. A.,Matviichuka, O. Yu. and Bazel, Ya. R., 2014.Extraction spectrophotometric determination of mefenamic acid in pharmaceutical preparations, Journal of Analytical Chemistry, 69, 960–964.
 • [8] Moreira, R. B., Teixeira, J.A., Furuyama-Lima A.M., Souza N.C., Siqueira, A.M., 2014. Preparation, characterization and evaluation of drug-delivery systems, pectin and mefenamic acid films, Thermochimica Acta, 590, 100–106.
 • [9] Jamal, M.A.,Khosa, M.K., Rashad, M., Bukhari, I. H., Naz, S., 2014. Studies on molecular interactions of some sweeteners in water by volumetric and ultrasonic velocity measurements at T = (20.0–45.0 C0), Food Chemistry, 146, 460–465.
 • [10] Hasanzadeh, M.,Shadjou, N., Saghatforoush, L., Dolatabadi, J. E. N., 2012. Preparation of a new electrochemical sensor based on iron (III) complexes modified carbon paste electrode for simultaneous determination of mefenamic acid and indomethacin, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 92, 91– 97.
 • [11] Duman, E., 2014, Sodyum siklamat yokluğunda ve varlığında okzasilinin Cu (II) ve Co(II) iyonları ile etkileşiminin voltametrik incelenmesi,Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 374119.
 • [12] Çekirdek,P., 2005. Voltametrik metotlarla ditiyofosfonat anyonlarının elektro kimyasal davranışlarının incelenmesi, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 170328.
 • [13] Taşdemir, İ. H., 2011. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlardaki etken maddelerin tayini için elektrokimyasal yöntemlerin geliştirilmesi ve analitik uygulamaları, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 300872.
 • [14] Goyal, R. N., Chatterjee, S., Agrawal, B., 2010. Electrochemical investigations of diclofenac at edge plane pyrolytic graphite electrode nand its determination in human urine, Sensors and Actuators, 145, 743-748.
 • [15] Spartan 08 for Windows, Wavefunction, Inc.,Irvine, CA USA.
 • [16] Frisch, M.J.,Trucks, G.W., Schlegel, H.B., Scuseria, G.E., Robb, M. A., Cheeseman, J.R.,Scalmani, G.,Barone, V., Mennucci, B., Petersson, G.A., Nakatsuji, H.,Caricato, M., Li, X., Hratchian, H.P., Izmaylov,A.F.,Bloino, J., Zheng, G., Sonnenberg,J.L.,Hada, M.,Ehara, M., Toyota, K., Fukuda, R.,Hasegawa, J.,Ishida, M.,Nakajima, T., Honda, Y.,Kitao, O.,Nakai, H.,Vreven, T.,Montgomery,Jr., J.A.,Peralta,J.E., Ogliaro, F.,Bearpark, M.,Heyd,J.J., Brothers,E., Kudin,K.N., Staroverov,V.N., Kobayashi,R., Normand,J., Raghavachari,K., Rendell,A., Burant,J.C., Iyengar,S.S., Tomasi,J., Cossi,M., Rega,N., Millam,J.M., Klene,M., Knox,J.E., Cross, J.B.,Bakken,V., Adamo,C., Jaramillo, J.,Gomperts,R., Stratmann,R.E., Yazyev,O., Austin,A.J., Cammi,R., Pomelli,C., Ochterski,J.W., Martin,R.L., Morokuma,K., Zakrzewski,V.G., Voth,G.A., Salvador, P.,Dannenberg J. J., Dapprich, S., Daniels, A. D.,Farkas, Ö.,Foresman, J.B., Ortiz,J.V., Cioslowski, J., Fox, D.J. 2009. Gaussian, Inc., Wallingford CT.
 • [17] Dennington, R.,Keith, T.,Millam, J., SemichemInc., Shawnee Mission KS, 2009.
 • [18] Kohn, W.,Sham, L. J. 1965. Self-Consistant Equations Including Exchange and Correlation Effects. Physical Review, 140(4A), A1133–A1138.
 • [19] Becke, A. D. 1988. Density-Functional Exchange-Energy Approximation with Correct Asymptotic Behaviour. Physical Review A, 38, 3098–3100.
 • [20] Becke, A.D. 1993. Density-Functional Thermochemistry III. The Role of Exact Exchange. The Journal of Chemical Physics, 98, 5648–5652.
 • [21] Lee,C., Yang, W., Parr, R. G.1988. Development of the Colle-SalvettiCorrelation-Energy Formula into a Functional of the ElectronDensity. Physical Review B, 37, 785–789.
 • [22] Tomasi, J., Mennucci, B., Cancès, E.1999. The IEF Versionof thePCM SolvationMethod: An Overviewof a New Method Addressed to Study Molecular Solutes at the QM Ab Initio Level. Journal of Molecular Structure THEOCHEM, 464, 211–226.
 • [23] Tomasi, J., Mennucci, B., Cammi, R.2005. Quantum Mechanical Continuum Solvation Models. Chemical Reviews, 105, 2999–3093.
Birincil Dil tr
Bölüm Kimya
Yazarlar

Yazar: Emine COŞKUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, KİMYA BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Sümeyye KIRKINCI YILMAZ

Orcid: 0000-0001-9292-0637
Yazar: Nursel ACAR SELÇUKİ
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erciyesfen441933, journal = {Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1012-2354}, address = {ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 38039 Kayseri, TÜRKİYE}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {35}, pages = {62 - 72}, doi = {}, title = {Mefenamik Asitin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Coşkun, Emine and Kırkıncı Yılmaz, Sümeyye and Acar Selçuki̇, Nursel} }
APA Coşkun, E , Kırkıncı Yılmaz, S , Acar Selçuki̇, N . (2019). Mefenamik Asitin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi , 35 (2) , 62-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesfen/issue/48482/441933
MLA Coşkun, E , Kırkıncı Yılmaz, S , Acar Selçuki̇, N . "Mefenamik Asitin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi" . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 35 (2019 ): 62-72 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesfen/issue/48482/441933>
Chicago Coşkun, E , Kırkıncı Yılmaz, S , Acar Selçuki̇, N . "Mefenamik Asitin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 35 (2019 ): 62-72
RIS TY - JOUR T1 - Mefenamik Asitin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi AU - Emine Coşkun , Sümeyye Kırkıncı Yılmaz , Nursel Acar Selçuki̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 72 VL - 35 IS - 2 SN - 1012-2354- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi Mefenamik Asitin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi %A Emine Coşkun , Sümeyye Kırkıncı Yılmaz , Nursel Acar Selçuki̇ %T Mefenamik Asitin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi %D 2019 %J Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi %P 1012-2354- %V 35 %N 2 %R %U
ISNAD Coşkun, Emine , Kırkıncı Yılmaz, Sümeyye , Acar Selçuki̇, Nursel . "Mefenamik Asitin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 35 / 2 (Eylül 2019): 62-72 .
AMA Coşkun E , Kırkıncı Yılmaz S , Acar Selçuki̇ N . Mefenamik Asitin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 35(2): 62-72.
Vancouver Coşkun E , Kırkıncı Yılmaz S , Acar Selçuki̇ N . Mefenamik Asitin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 35(2): 62-72.