Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 38, Sayı 3, 580 - 601, 30.12.2022

Öz

Kaynakça

 • [1] Aydın, E. 2018. Türkiye’de teknolojik ilerleme ile istihdam yapısındaki değişme projeksiyonu: endüstri 4.0 bağlamında ampirik analiz. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(31), 461-471.
 • [2] Korkmaz. O. 2011. İş kazaları ile verimlilik arasındaki ilişki: türkiye taşkömürü kurumu örneği. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 6(23), 3805-3813.
 • [3] Çelik, N. & Can, E. 2019. Endüstri 4.0 sisteminde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi muhtemel problemleri ve çözüm önerileri. Ohs Academy, 2(3), 119-126.
 • [4] Özsoylu, A. F. 2017. Endüstri 4.0. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 41-64.
 • [5] Günaydın, D. 2019. Türkiye’de dördüncü sanayi devrimini beklerken: çerezköy organize sanayi bölgesi’nde bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi ve Enstitüsü Yönetim Dergisi, 29(85), 73-106.
 • [6] Yiğitol, B. & Sarı, T. 2020. Küresel salgınlar ile mücadelede endüstri 4.0 teknolojilerinin rolü. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 41, 53-73.
 • [7] Arslan, G. T. 2018. Çalışmanın evrimi: sanayi toplumundan sanayi ötesi topluma geçiş. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 145-162.
 • [8] Ersöz, T., Düğenci, M., Ünver, M., & Eyiol, B. 2016. Demir çelik sektörüne genel bir bakış ve beş milyon ton üstü demir çelik ihracatı yapan ülkelerin kümeleme analizi ile incelenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(2), 75-90.
 • [9] Başkol, M. O., Bektaş, S. 2021. Türkiye demir-çelik sektörünün ürün haritalaması: widodo yöntemiyle bir analiz. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19(özel sayı), 57-84.
 • [10] Turkmen, C., Turkmen, B. 2017. An attempt for applying the lcr and car requirements to turkish iron and steel sector. PressAcademia Procedia, 3(1), 222-228.
 • [11] https://www.kardemir.com/ (Accessed on 06.12.2021)
 • [12] https://www.erdemir.com.tr (Accessed on 06.12.2021)
 • [13] https://www.isdemir.com.tr/ (Accessed on 06.12.2021)
 • [14] Akgül, A. K. 2012. İmalat performansının değerlendirilmesi. Öneri Dergisi, 9(35), 173-181.
 • [15] Karamık, S., Şeker, U. 2016. İşletmelerde iş güvenliğinin verimlilik üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi, 3(4), 575-584.
 • [16] Efe, Ö. F., Efe, B. 2019. Tekstil sektöründe iş kazalarına sebep olan risk faktörlerinin dematel yöntemiyle analizi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(3), 1162-1175.
 • [17] Ceylan, H. 2011. Türkiye’deki iş kazalarının genel görünümü ve gelişmiş ülkelerle kıyaslanması. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 3(2), 18-24.
 • [18] Uludağ, S. 2017. Değişen risk algısı ve iç denetim, Muhasebe ve Denetime Bakış, 16(51).
 • [19] Yılmaz. A. İ. 2013. İş sağlığı ve güvenliğinde kaza zinciri teorisinin önemi ile açık işletmelerdeki tehlikeli hareket ve tehlikeli durumlar, MT Bilimsel, 3, 27-39.
 • [20] Yılmaz, Ş, Bilici, M. 2020. Mühendislik fakültesi bünyesinde bulunan laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği. Ohs Academy, 102-113.
 • [21] Alkış, H., Taşpınar, Y. 2012. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde yeni yaklaşımlar, demir çelik sektöründe çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği algısı: Konya Örneği, Karabük.
 • [22] Gerami, F. 2014. Human incidents analysis by knowledge discovery method in a steel maker company, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 1(5), 327-333.
 • [23] Aytaç, S., Özok, ;A. F., Yamankaradeniz,N., Akalp, G., Çankaya, O., Gökçe, A., Tüfekçi, U., Parçali, A. & Snaet, C. 2015. Metal endüstrisinde çalışan kadın işçiler arasında algılanan risk faktörleri. Journal of Engineering Sciences and Design, 3(3), 141-148.
 • [24] Kukhar, V., Yelistratova, N., Burko, V., Nizhelska, Y. & Aksionova, O. 2018. Estimation of occupational safety risks at energetic sector of iron and steel Works. International Journal of Engineering & Technologyi 7(2.23), 216-220.
 • [25] Akarsu, H. Tükenmez, İ., 2018 Demir çelik endüstrisinde bir asit rejenerasyon reaktöründe tehlike ve işletilebilirlik analizi. Ohs Acaademy, 1(1), 1-11.
 • [26] Nasution, S. R., Sa, H. & Valencia, F. 2020. Improving employees safety behaviour on the production process by designin occupational health and safety system. International Joint Conference on Science and Technology, 1(1), 155-164.
 • [27] Köse, N., Ersöz, F. 2020. Veri madenciliğinde karar ağacı algoritmaları ile demir çelik endüstrisinde iş kazaları üerine bir uygulama. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 397-407.

Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry

Yıl 2022, Cilt 38, Sayı 3, 580 - 601, 30.12.2022

Öz

Öz: The iron and steel industry is a dangerous industry where heavy and extremely large and dangerous materials are used. In this study, occupational accidents, risk awareness and risk perception levels of employees were measured on an iron and steel enterprise operating in Karabuk province and the differences of these perceptions according to socio-demographic conditions were investigated. IBM SPSS Statistics 22.0 package program was used to evaluate the data obtained from 106 participants by questionnaire method. In the modeling part of the study, two-stage clustering analysis, which is one of the multivariate statistical methods, was used. The similarities of the answers given about the risk perception of the employees of the enterprise according to the socio-demographic information were investigated. As a result of the study, educational status and age factor related to the measured concepts came to the fore.

Kaynakça

 • [1] Aydın, E. 2018. Türkiye’de teknolojik ilerleme ile istihdam yapısındaki değişme projeksiyonu: endüstri 4.0 bağlamında ampirik analiz. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(31), 461-471.
 • [2] Korkmaz. O. 2011. İş kazaları ile verimlilik arasındaki ilişki: türkiye taşkömürü kurumu örneği. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 6(23), 3805-3813.
 • [3] Çelik, N. & Can, E. 2019. Endüstri 4.0 sisteminde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi muhtemel problemleri ve çözüm önerileri. Ohs Academy, 2(3), 119-126.
 • [4] Özsoylu, A. F. 2017. Endüstri 4.0. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 41-64.
 • [5] Günaydın, D. 2019. Türkiye’de dördüncü sanayi devrimini beklerken: çerezköy organize sanayi bölgesi’nde bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi ve Enstitüsü Yönetim Dergisi, 29(85), 73-106.
 • [6] Yiğitol, B. & Sarı, T. 2020. Küresel salgınlar ile mücadelede endüstri 4.0 teknolojilerinin rolü. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 41, 53-73.
 • [7] Arslan, G. T. 2018. Çalışmanın evrimi: sanayi toplumundan sanayi ötesi topluma geçiş. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 145-162.
 • [8] Ersöz, T., Düğenci, M., Ünver, M., & Eyiol, B. 2016. Demir çelik sektörüne genel bir bakış ve beş milyon ton üstü demir çelik ihracatı yapan ülkelerin kümeleme analizi ile incelenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(2), 75-90.
 • [9] Başkol, M. O., Bektaş, S. 2021. Türkiye demir-çelik sektörünün ürün haritalaması: widodo yöntemiyle bir analiz. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19(özel sayı), 57-84.
 • [10] Turkmen, C., Turkmen, B. 2017. An attempt for applying the lcr and car requirements to turkish iron and steel sector. PressAcademia Procedia, 3(1), 222-228.
 • [11] https://www.kardemir.com/ (Accessed on 06.12.2021)
 • [12] https://www.erdemir.com.tr (Accessed on 06.12.2021)
 • [13] https://www.isdemir.com.tr/ (Accessed on 06.12.2021)
 • [14] Akgül, A. K. 2012. İmalat performansının değerlendirilmesi. Öneri Dergisi, 9(35), 173-181.
 • [15] Karamık, S., Şeker, U. 2016. İşletmelerde iş güvenliğinin verimlilik üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi, 3(4), 575-584.
 • [16] Efe, Ö. F., Efe, B. 2019. Tekstil sektöründe iş kazalarına sebep olan risk faktörlerinin dematel yöntemiyle analizi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(3), 1162-1175.
 • [17] Ceylan, H. 2011. Türkiye’deki iş kazalarının genel görünümü ve gelişmiş ülkelerle kıyaslanması. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 3(2), 18-24.
 • [18] Uludağ, S. 2017. Değişen risk algısı ve iç denetim, Muhasebe ve Denetime Bakış, 16(51).
 • [19] Yılmaz. A. İ. 2013. İş sağlığı ve güvenliğinde kaza zinciri teorisinin önemi ile açık işletmelerdeki tehlikeli hareket ve tehlikeli durumlar, MT Bilimsel, 3, 27-39.
 • [20] Yılmaz, Ş, Bilici, M. 2020. Mühendislik fakültesi bünyesinde bulunan laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği. Ohs Academy, 102-113.
 • [21] Alkış, H., Taşpınar, Y. 2012. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde yeni yaklaşımlar, demir çelik sektöründe çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği algısı: Konya Örneği, Karabük.
 • [22] Gerami, F. 2014. Human incidents analysis by knowledge discovery method in a steel maker company, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 1(5), 327-333.
 • [23] Aytaç, S., Özok, ;A. F., Yamankaradeniz,N., Akalp, G., Çankaya, O., Gökçe, A., Tüfekçi, U., Parçali, A. & Snaet, C. 2015. Metal endüstrisinde çalışan kadın işçiler arasında algılanan risk faktörleri. Journal of Engineering Sciences and Design, 3(3), 141-148.
 • [24] Kukhar, V., Yelistratova, N., Burko, V., Nizhelska, Y. & Aksionova, O. 2018. Estimation of occupational safety risks at energetic sector of iron and steel Works. International Journal of Engineering & Technologyi 7(2.23), 216-220.
 • [25] Akarsu, H. Tükenmez, İ., 2018 Demir çelik endüstrisinde bir asit rejenerasyon reaktöründe tehlike ve işletilebilirlik analizi. Ohs Acaademy, 1(1), 1-11.
 • [26] Nasution, S. R., Sa, H. & Valencia, F. 2020. Improving employees safety behaviour on the production process by designin occupational health and safety system. International Joint Conference on Science and Technology, 1(1), 155-164.
 • [27] Köse, N., Ersöz, F. 2020. Veri madenciliğinde karar ağacı algoritmaları ile demir çelik endüstrisinde iş kazaları üerine bir uygulama. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 397-407.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bennur BULUT> (Sorumlu Yazar)
Karabük üniversitesi
0000-0002-5117-0697
Türkiye


Filiz ERSÖZ>
Karabük Üniversitesi
0000-0002-4964-8487
Türkiye

Destekleyen Kurum Karabük Üniversitesi
Teşekkür Sayın Filiz Ersöz hocama katkıları için teşekkür ederim.
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 38, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { erciyesfen1196386, journal = {Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1012-2354}, address = {ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 38039 Kayseri, TÜRKİYE}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {38}, number = {3}, pages = {580 - 601}, title = {Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry}, key = {cite}, author = {Bulut, Bennur and Ersöz, Filiz} }
APA Bulut, B. & Ersöz, F. (2022). Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi , 38 (3) , 580-601 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesfen/issue/74713/1196386
MLA Bulut, B. , Ersöz, F. "Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry" . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 38 (2022 ): 580-601 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesfen/issue/74713/1196386>
Chicago Bulut, B. , Ersöz, F. "Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 38 (2022 ): 580-601
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry AU - BennurBulut, FilizErsöz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 580 EP - 601 VL - 38 IS - 3 SN - 1012-2354- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry %A Bennur Bulut , Filiz Ersöz %T Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry %D 2022 %J Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi %P 1012-2354- %V 38 %N 3 %R %U
ISNAD Bulut, Bennur , Ersöz, Filiz . "Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 38 / 3 (Aralık 2022): 580-601 .
AMA Bulut B. , Ersöz F. Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2022; 38(3): 580-601.
Vancouver Bulut B. , Ersöz F. Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2022; 38(3): 580-601.
IEEE B. Bulut ve F. Ersöz , "Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, c. 38, sayı. 3, ss. 580-601, Ara. 2022

✯ Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
✯ Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.
✯ Dergide ve/veya web sayfasında, ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
✯ Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.