Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Niğde İlinin Hayvansal ve Tarımsal Atık Miktarlarının ve Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi

Yıl 2023, Cilt: 39 Sayı: 3, 417 - 429, 31.12.2023

Öz

Gelişen teknoloji, ekonomik gelişmeler, nüfus artışı ile birlikte enerjiye olan ihtiyaca karşılık, fosil kaynaklardaki azalma ve bu kaynakların oluşturduğu çevre kirliliği problemlerinin ortaya çıkması yenilenebilir enerji kaynakların etkin ve yaygın kullanımını kaçınılmaz kılmıştır. Bu çalışmanın amacı Niğde ilindeki hayvansal ve seçilen tarımsal atıklardan elde edilebilecek enerji potansiyellerini belirlemektir. Bu kapsamda 2020 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verileri kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak Niğde İlçelerinde ve toplam hayvan sayısına göre hayvansal atık miktarı, teorik biyogaz potansiyeli ve elde edilebilir enerji potansiyelleri hesapları yapılmıştır. Sonrasında seçilen tarımsal ürünlerin teorik biyokütle potansiyeli yıllık üretim miktarı ve yapılan kabullere göre belirlenmiştir ve her bir atığın elde edilebilir enerji potansiyelleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre hayvansal atık potansiyelin en fazla olduğu ilçe Altunhisar ilçesinde olduğu ve Niğde ilinin hayvansal atıklardan elde edilebilir enerji potansiyelinin 1024080,45 GJ, bulunduğu, seçilen tarımsal atıklardan elde edilebilecek enerji potansiyelinin en fazla olduğu ilçe Bor olup Niğde ilinin seçilen tarımsal atıklardan elde edilebilir enerji potansiyelinin 14110,76 GJ olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • [1] Taşova M, Yazarel S. 2019. Yozgat İli Hayvansal Kaynaklı Atıkların Biyogaz ve Enerji Potansiyellerinin Belirlenmesi. International Journal of Life Sciences And Biotechnology, 2 (1): 16-24.
 • [2] Taşova M. 2019. Tokat-Erbaa İlçesindeki Hayvansal Kaynaklı Atıkların Enerji Potansiyel Değerlerinin Belirlenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 12 (1): 14-19.
 • [3] Karaca C. 2015. Mapping of energy potential through annual crop residues in Turkey. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 8(2), 104-109.
 • [4] International Energy Agency. World Energy Outlook 2020. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020 (Erişim Tarihi 07.07.2023).
 • [5] Karaca C. 2017. Hatay İlinin Hayvansal Gübre Kaynağından Üretilebilir Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi. MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1):34-39.
 • [6] Dhar, S. Kumar, R. Kumar. 2017. A review on organic waste to energy systems in India Bioresource Technology, 245. 1229-1237.
 • [7] Sahota, S., Shah, G., Ghosh, P., Kapoor, R., Sengupta, S., Singh, P., Vijay, V., Sahay, A. V., Vijay, K., Thakur. I. S. 2018. Review of trends in biogas upgradation technologies and future perspectives Bioresource Technology, 1. 79-88.
 • [8] Avcıoğlu O. A., Türker U., Atasoy D. Z., Koçtürk D. 2011. Tarımsal Kökenli Yenilenebilir Enerjiler Biyoyakıtlar. Nobel Akademik Yayıncılık, 519s.
 • [9] Vijin P., A. Sivaram, R., Prabhu, N., Sundaramahalingam. A. 2021. A study of enhancing the biogas production in anaerobic digestion Mater Today Proc, 45, pp. 7994-7999.
 • [10] Kumar, K. S., Lü, F., Wong, J. W. C., Wu, D. İ. H. 2021. Oechsner Anaerobic digestion beyond biogas Bioresource Technology, 337. 125378.
 • [11] Painuly, J. P., Rao, H., Parikh, J. 1995. A Rural Energy-Agriculture Interaction Model Applied to Karnataka State Energy, 20 (3), 219-233.
 • [12] Gustavsson, M. 2000. Biogas Technology. Göteborg: Göteborg University Solution in Search of Its Problem – A Study of Small-Scale Rural Technology Introduction and Integration. International Energy agency. İzmit/Kocaeli. 253.
 • [13] Çetinkaya H. 2016. Biyogaz. Fırat Kalkınma Ajansı. https://fka.gov.tr/sharepoint/userfiles/Icerik_Dosya_Ekleri/FKA_Arastırma_Raporları/Biyogaz.pdf (Erişim Tarihi 09.07.2023).
 • [14] Türkiye İstatistik Kurumu. 2020. Tarımsal Üretim Miktarı Raporu 2020. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr (Erişim Tarihi 11.07.2023).
 • [15] Kocabey S. 2019. Balıkesir İli İçin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (17): 234-243.
 • [16] Ayhan A. 2015. Biogas production potential from animal manure of Bursa province. Journal of Agricultural Faculty of Uludağ University, 29(2), 47-53.
 • [17] Altıkat, S. ve Çelik, A. 2012. Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der, 2(1), 61–66.
 • [18] Baran, M. F., Lüle, F. ve Gökdoğan, O. 2017. Adıyaman İlinin Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek Enerji Potansiyeli Energy Potential Can Be Produced by Animal Waste of Adiyaman Province. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(3), 245–249.
 • [19] Kaya, D., Çağman, S., Eyidoğan, M., Aydoner, C., Çoban, V., Tırıs M. 2009. Türkiye'nin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli ve Ekonomisi. Atık Teknolojileri Dergisi, 1.
 • [20] Deniz, E., Yeşilören, G., Özdemir, N., İşçi, A. 2015. Türkiye'de Gıda Endüstrisi Kaynaklı Biyokütle ve Biyoyakıt Potansiyeli. GIDA (2015) 40 (1): 47-54 doi: 10.15237/gida.GD14037.
 • [21] Bayrak Işık EH, Polat F. 2018. The Biogas Potential That Can Be Obtained from The Animal Wastes of Tokat Province. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7 (3): 93-100.
 • [22] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, http://www.yegm.gov.tr/yenilenebilir/biyogaz.aspx (Erişim Tarihi: 10.07.2023).
 • [23] Başçetinçelik A., Öztürk H. H., Karaca C., Kaçıra M., Ekinci K., Kaya D. 2006. A guide on exploitation of agricultural residues in Turkey, agro-waste- exploitation of agricultural residues in Turkey Project. EU- Life Programme Project. Project No: LIFE03 TCY/TR/000061.
 • [24] Yaldız, O., Sözer, S. 2004. Bazı Bitkisel Atıkların Biyogaz Teknolojisi ile Değerlendirilmesi. V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 2, 609-618.
 • [25] California Energy Commission, An Assessment of Biomass Resources in California, 2015. University of California, Davis, Public Interest Energy Research (PIER) Program Interim Project Report. March 2015, CEC-500-11-020.
 • [26] Avcıoglu, A.O., Dayıoğlu, M.A., Türker, U. 2019. Assessment of the energy potential of agricultural biomass residues in Turkey . Renewable Energy 138, 610-619.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Atık Yönetimi, Azaltma, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ruhullah Ali MERT Bu kişi benim 0000-0002-5458-7017

Öznur Begüm GÖKÇEK

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 39 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA MERT, R. A., & GÖKÇEK, Ö. B. (2023). Niğde İlinin Hayvansal ve Tarımsal Atık Miktarlarının ve Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 39(3), 417-429.
AMA MERT RA, GÖKÇEK ÖB. Niğde İlinin Hayvansal ve Tarımsal Atık Miktarlarının ve Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. Aralık 2023;39(3):417-429.
Chicago MERT, Ruhullah Ali, ve Öznur Begüm GÖKÇEK. “Niğde İlinin Hayvansal Ve Tarımsal Atık Miktarlarının Ve Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi”. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 39, sy. 3 (Aralık 2023): 417-29.
EndNote MERT RA, GÖKÇEK ÖB (01 Aralık 2023) Niğde İlinin Hayvansal ve Tarımsal Atık Miktarlarının ve Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 39 3 417–429.
IEEE R. A. MERT ve Ö. B. GÖKÇEK, “Niğde İlinin Hayvansal ve Tarımsal Atık Miktarlarının ve Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, c. 39, sy. 3, ss. 417–429, 2023.
ISNAD MERT, Ruhullah Ali - GÖKÇEK, Öznur Begüm. “Niğde İlinin Hayvansal Ve Tarımsal Atık Miktarlarının Ve Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi”. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 39/3 (Aralık 2023), 417-429.
JAMA MERT RA, GÖKÇEK ÖB. Niğde İlinin Hayvansal ve Tarımsal Atık Miktarlarının ve Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2023;39:417–429.
MLA MERT, Ruhullah Ali ve Öznur Begüm GÖKÇEK. “Niğde İlinin Hayvansal Ve Tarımsal Atık Miktarlarının Ve Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi”. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, c. 39, sy. 3, 2023, ss. 417-29.
Vancouver MERT RA, GÖKÇEK ÖB. Niğde İlinin Hayvansal ve Tarımsal Atık Miktarlarının ve Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2023;39(3):417-29.

✯ Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
✯ Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.
✯ Dergide ve/veya web sayfasında, ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
✯ Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.