Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Research Rainwater Harvesting Potential of Erciyes University Campus Based on The UI GreenMetric Ranking

Yıl 2024, Cilt: 40 Sayı: 1, 136 - 147, 30.04.2024

Öz

Yeşil kampüs, ekolojik şehrin önemli unsurlarından biridir. Yerleşim ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım ve eğitim yeşil bir kampüsün başlıca öğeleridir. Bu çalışma, yağmur suyu toplama sistemini içeren su tüketimi ve tasarrufuna odaklanmaktadır. Erciyes Üniversitesi, UI GreenMetric 2020-2021 sıralamasına göre Türkiye'de çevreye duyarlı üçüncü üniversite olmuştur. Erciyes Üniversitesi 2020 yılında toplam 7175 puanla dünyada 142. sırada yer alırken, 2021 yılında 7775 puanla 99. sıraya yükselmiştir. Bu makalede, Erciyes Üniversitesi için yağmur suyu hasadı yöntemi kullanılmıştır. Toplam hasat edilebilir su miktarı, çatı yüzey alanı × yıllık ortalama yağış miktarı × kayıp katsayısı hesabı esas alınarak hesaplanmıştır. Kayıp katsayısı, çatı formlarındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak 0,75 olarak belirlenmiştir. Binaların taban alanları coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak hesaplanmıştır. Erciyes Üniversitesi kampüs alanındaki çatılardan toplam hasat edilebilir su miktarı 64.635,432 m³ olarak hesaplanmıştır. Buna göre, Erciyes Üniversitesi'nde çatılardan yağmur suyu hasadı yapılarak yıllık su tüketiminin yaklaşık %7,55'inden tasarruf edilmesi, 1.066.477 TL tasarruf sağlanması ve yılda 7.181 kişiye su temin edilmesi mümkündür. Önerilen yağmur suyu hasadı yönteminin, Erciyes Üniversitesi'ni UI GreenMetric sıralamasında daha üst sıralara taşıyacağı, eko-kent yaklaşımına katkıda bulunacağı ve kampüs sürdürülebilirliğini geliştirmesine yardımcı olacağı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Lauder, A., Sari, F. R., Suwartha, N., Tjahjono, G. 2015. Critical review of a global campus sustainability ranking: GreenMetric. Journal of Cleaner Production, 108 (A), 852-863.
 • Lukman, R., Krajnc, D., Glavič, P. 2010. University ranking using research, educational and environmental indicators. Journal of Cleaner Production, 18 (7), 619-628.
 • Atici, K. Z., Yasayacak, G., Yildiz, Y., Ulucan, A. 2021. Green University and academic performance: An empirical study on UI GreenMetric and World University Rankings. Journal of Cleaner Production, 291, 125289.
 • Tan, H., Chen, S., Shi, Q., Wang, L. 2014. Development of green campus in China. Journal of Cleaner Production, 64, 646-653.
 • Suwartha, N., Sari, F.R. 2013. Evaluating UI GreenMetric as a tool to support green universities development: assessment of the year 2011 ranking. Journal of Cleaner Production, 61, 46-53.
 • Alshuwaikhat, H. M., Abubakar, I. 2008. An integrated approach to achieving campus sustainability: assessment of the current campus environmental management practices. Journal of Cleaner Production, 16, 1777-1785.
 • Haigh, M. 2005. Greening the University Curriculum: Appraising an International Movement. Journal of Geography in Higher Education, 29 (1), 31-48.
 • Marrone, P., Orsini, F., Asdrubali, F., Guattari, C. 2018. Environmental performance of universities: Proposal for implementing campus urban morphology as an evaluation parameter in Green Metric. Sustainable Cities and Society, 42, 226-239.
 • Safarkhani, M., Örnek, M.A. 2022. The meaning of green campus in UI GreenMetric World University Rankings perspective. ITU A|Z, 19 (2), 315-334.
 • Ali, E.B., Anufriev, V. P. 2020. UI GreenMetric and Campus Sustainability: A Review of the Role of African Universities. Int. J. of Energy Prod. & Mgmt, 5 (1), 1-13.
 • Mammadov, R., Aypay, A. 2020. Efficiency analysis of research universities in Turkey. International Journal of Educational Development, 75, 102176.
 • Research Universities in Türkiye. 2023. Council of Higher Education, Ankara. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Universiteler/arastirma-universiteleri.aspx (accessed, 05.05.2023)
 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. 2023. https://istatistik.yok.gov.tr/(accessed 09.12.2022)
 • Erciyes University Sustainability Report. 2019. https://yesilkampus.erciyes.edu.tr/icerikdosyalari/file/SURDURULEBILIRLIK-RAPORU.pdf (accessed 05.05.2023) Erciyes University 2021 sustainability report https://yesilkampus.erciyes.edu.tr/icerikdosyalari/%C3%87evresel%20S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik%20raporu%202021.pdf
 • Temiz Su ve Sanitasyon İlerlemeleri. 2021. https://sustainability.erciyes.edu.tr/Dosya/MainContent/50ac00c3-a411-4524-9a02-6cd02d2bbf97.pdf (accessed, 13.05.2023)
 • UI GreenMetric. 2023. https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/archive (accessed, 26.05.2023)
 • UI GreenMetric. 2023. https://greenmetric.ui.ac.id/ (accessed, 26.05.2023)
 • Temiz Su ve Sanitasyon İlerlemeleri 2020. https://www.erciyes.edu.tr/EditorUpload/Files/076ad686-3b61-437b-b5e7-7895d068f768.pdf(accessed, 05.05.2023)
 • Temiz Su ve Sanitasyon İlerlemeleri. 2022. https://sustainability.erciyes.edu.tr/Dosya/MainContent/5227432b-c892-44c2-9faa-f9657f3740c1.pdf (accessed, 05.05.2023)
 • THEP. 2014. Kayseri İli Temiz Hava Eylem Plan Raporu (Kayseri Province Clean Air Action Plan Report), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kayseri İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kayseri. https://webdosya.csb.gov.tr/db/kayseri/icerikler/hava-kalitesi--8230-56709-20211130141206.pdf (accessed, 13.05.2023)
 • Kumar, K. K., Rupa-Kumar, K., Rakhecha, P. R. 1987. Comparison of Penman and Thornthwaite Methods of Estimating Potential Evapotranspiration for Indian Conditions. Theor. Appl. Climatol. 38, 140-146.
 • Palmer, W.C., and Havens, A.V., 1958. A Graphical Technique for Determining Evapotranspiration by the Thornthwaite Method. Monthly Weather Review, 123-128.
 • Pereira, A.R., and Pruitt, W.O., 2004. Adaptation of the Thornthwaite scheme for estimating daily reference evapotranspiration. Agricultural Water Management, 66: 251–257.
 • Bölük, E. 2016. Thornthwaite İklim Sınıflandırmasına Göre Türkiye İklimi. Araştırma Dairesi Başkanlığı Klimatoloji Şube Müdürlüğü, Ankara. https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim_siniflandirmalari/Thornthwaite.pdf (accessed, 13.05.2023)
 • Karabulut, D. 2011. Kayseri’de Yağış Ve Sıcaklıkların Trend Analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 79-89.
 • Ünlükara, A., Yürekli, K., Anlı, A.S., and Örs, İ., 2010. Kayseri İlinin RDI (Reconnaissance) İndeksine Göre Kuraklığının Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3 (1): 13-17.
 • Akçakaya, A., Sümer, U.M., Demircan, M., Demir, Ö., Atay, H., Eskioğlu, O., Gürkan, H., Yazici, B., Kocatürk, A., Şensoy, S., Bölük, E., Arabaci, H., Açar, Y., Ekici, M., Yağan, S., Çukurçayir, F. 2015. Yeni Senaryolar ile Türkiye İklim Projeksiyonları ve İklim Değişikliği, Araştırma Dairesi Başkanlığı Klimatoloji Şube Müdürlüğü, Ankara. https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/IKLIM_DEGISIKLIGI_PROJEKSIYONLARI.pdf (accessed 13.05.2023)
 • Dadhich, G., Mathur, P. 2016. A GIS based Analysis for Rooftop Rain Water Harvesting. International Journal of Computer Science & Engineering Technology (IJCSET), 7 (4), 129-143.
 • Patel, U. R., Patel, V. A., Balya, M.I., Rajgor, H. M. 2014. Rooftop Rainwater Harvesting (RRWH) at SPSV Campus, Visnagar: Gujarat - A Case Study. International Journal of Research in Engineering and Technology, 3 (4), 821-825.
 • Hari, D., Reddy, K. R., Vikas, K., Srinivas, N., Vikas, G., 2018. Assessment of rainwater harvesting potential using GIS. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 330, 012119.
 • Ali, S., Sang, Y.F. 2023. Implementing rainwater harvesting systems as a novel approach for saving water and energy in flat urban areas. Sustainable Cities and Society, 89, 104304.
 • Mishra, S. S., Shruthi, B. K., Rao, H. J. 2020. Design of Rooftop Rainwater Harvesting Structure in a University Campus. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8 (5), 3591-3595.
 • Silvia, C. S., Ikhsan, M., Safriani, M., Gusmilia, T. P. 2021. Efficiency Rainwater Harvesting at the Roof Campus Buildings. International Journal of Engineering, Science & Information Technology (IJESTY), 1 (3), 17-22.
 • Ayog, J. L., Bolong, N., Makinda, J. 2015. Feasibility Study of Rainwater Harvesting in Universiti Malaysia Sabah’s Residential Colleges in Support of the Eco-Campus Initiative. BIMP Journal of Regional Development, 1 (1), 1-9.
 • Chiu, Y-R. 2012. Simulation-based Spatial System for Rainwater Harvesting Systems In the Sustainable Campus Project, Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 11 (1), 213-217.
 • Özölçer, İ. H. 2016. Rainwater Harvesting Analysis for Bülent Ecevit University Central Campus. Karaelmas Fen ve Müh. Dergisi, 6 (1), 22-34.
 • Saeedi, I., Goodarzi, M. 2020. Rainwater harvesting system: a sustainable method for landscape development in semiarid regions, the case of Malayer University campus in Iran. Environment, Development and Sustainability, 22, 1579–1598.
 • Yiğit, A.Y., Orhan, O., Ulvi, A. 2020. Investigation of The Rainwater Harvesting Potential at the Mersin University, Turkey. Mersin Photogrammetry Journal, 2 (2), 64-75.
 • Gomes, Y. R. M., Jucá, M. V. Q., Batista, L. F. D. R., Neto, A. R., dos Santos, S. M. 2021. Rainwater harvesting potential in water abundant and scarce regions in northeast Brazil using remote sensing. Sustainable Water Resources Management, 7, 60.
 • Machado, R. E., Cardoso, T. O., Mortene, M. H. 2022. Determination of runoff coefficient (C) in catchments based on analysis of precipitation and flow events. International Soil and Water Conservation Research, 10, 208-216.
 • Mahmoud, S. H., Mohammad, F. S., Alazba, A. A. 2014. Determination of potential runoff coefficient for Al-Baha Region, Saudi Arabia using GIS. Arabian Journal of Geosciences, 7, 2041–2057.
 • Park, D. G., Sandoval, N., Lin, W., Kim, H., Cho, Y. H. 2014. A case study: Evaluation of water storage capacity in permeable block pavement. KSCE Journal of Civil Engineering, 18 (2), 514-520.
 • Wang, D. C., Wang, L. C., Cheng, K. Y., Lin, J. D. 2010. Benefit analysis of permeable pavement on sidewalks. International Journal of Pavement Research and Technology, 3 (4), 207-215.
 • Alim, M. A., Rahman, A., Tao, Z., Samali, B., Khan, M. M., Shirin, S. 2020. Suitability of roof harvested rainwater for potential potable water production: A scoping review. Journal of Cleaner Production, 248, 119226.
 • Thanapura, P., Helder, D. L., Burckhard, S., Warmath E., O’Neill, M., Galster, D. 2007. Mapping Urban Land Cover Using QuickBird NDVI and GIS Spatial Modeling for Runoff Coefficient Determination. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 73 (1), 057–065.
 • Capehart, M.A., Eden, S. 2021. Choosing Large-scale Rain Harvesting for Potable Supply Guide for Rural Homeowners in Arizona. Retrieved from https://wrrc.arizona.edu/sites/wrrc.arizona.edu/files/attachment/large-scale-water-harvesting.pdf (access in 25.10.2023).
 • Abdulla, F. 2020. Rainwater harvesting in Jordan: potential water saving, optimal tank sizing and economic analysis. Urban Water Journal, 17 (5), 446-456.
 • Wichowski, P., Rutkowska, G., Kamiński, N, Trach, Y. 2019. Analysis of Water Consumption in the Campus of Warsaw University of Life Sciences in Years 2012–2016. Journal of Ecological Engineering. 20 (5), 193–202.
 • Water Consumption at Al-Quds University. 2023. https://sustainability.alquds.edu/water-consumption-at-al-quds-university-25-litres-per-person-per-day/(accessed, 06.11.2023)
 • Lipschutz, R.D., De Wit, D., and Lehmann, M. 2017. Sustainable Cities, Sustainable Universities: Re-Engineering the Campus of Today for the World of Tomorrow. ss 3–16. Filho, W. L., Brandli, L., Castro, P., Newman, J. ed. 2017. Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education, Springer Cham, 486s.
 • Vasileva, R., Rodrigues, L., Hughes, N., Greenhalgh, C., Goulden, M., Tennison, J. 2018. What Smart Campuses Can Teach Us about Smart Cities: User Experiences and Open Data. Information, 9 (251), 1-13.
 • Saadatian, O., Sopian, K.B., and Salleh, E. 2013. Adaptation of sustainability community indicators for Malaysian campuses as small cities. Sustainable Cities and Society, 6, 40–50.

Research Rainwater Harvesting Potential of Erciyes University Campus Based on The UI GreenMetric Ranking

Yıl 2024, Cilt: 40 Sayı: 1, 136 - 147, 30.04.2024

Öz

A green campus is one of the important aspects of an ecological city. Setting and infrastructure, energy and climate change, waste, water, transportation, and education are major elements of a green campus. This study focuses on water consumption and savings, which generally involves a rainwater harvesting system. Erciyes University became the third environmentally sensitive university in Turkey according to the UI GreenMetric 2020–2021 ranking. While Erciyes University was ranked 142nd in the world in 2020, with a total score of 7175, it rose to 99th place in 2021, with 7775 points. This paper investigates and describes a rainwater harvesting method for Erciyes University. The total harvestable water was calculated as the roof surface area × the average annual rainfall × the loss coefficient. The loss coefficient was set as 0.75 considering the differences in roof forms. The floor areas of the buildings were calculated based on data collected from geographic information systems. The total harvestable water was calculated to be 64,635.432 m³ from the roofs in the campus area of Erciyes University. Accordingly, it is possible to save approximately 7.55% of the annual water consumption, saving 1,066,477 TL and supplying water to 7,181 people per year by harvesting rainwater from the roofs at Erciyes University. It is concluded that the proposed rainwater harvesting method help Erciyes University rank higher in the UI GreenMetric ranking, contribute to the eco-city approach, and enhance campus sustainability.

Kaynakça

 • Lauder, A., Sari, F. R., Suwartha, N., Tjahjono, G. 2015. Critical review of a global campus sustainability ranking: GreenMetric. Journal of Cleaner Production, 108 (A), 852-863.
 • Lukman, R., Krajnc, D., Glavič, P. 2010. University ranking using research, educational and environmental indicators. Journal of Cleaner Production, 18 (7), 619-628.
 • Atici, K. Z., Yasayacak, G., Yildiz, Y., Ulucan, A. 2021. Green University and academic performance: An empirical study on UI GreenMetric and World University Rankings. Journal of Cleaner Production, 291, 125289.
 • Tan, H., Chen, S., Shi, Q., Wang, L. 2014. Development of green campus in China. Journal of Cleaner Production, 64, 646-653.
 • Suwartha, N., Sari, F.R. 2013. Evaluating UI GreenMetric as a tool to support green universities development: assessment of the year 2011 ranking. Journal of Cleaner Production, 61, 46-53.
 • Alshuwaikhat, H. M., Abubakar, I. 2008. An integrated approach to achieving campus sustainability: assessment of the current campus environmental management practices. Journal of Cleaner Production, 16, 1777-1785.
 • Haigh, M. 2005. Greening the University Curriculum: Appraising an International Movement. Journal of Geography in Higher Education, 29 (1), 31-48.
 • Marrone, P., Orsini, F., Asdrubali, F., Guattari, C. 2018. Environmental performance of universities: Proposal for implementing campus urban morphology as an evaluation parameter in Green Metric. Sustainable Cities and Society, 42, 226-239.
 • Safarkhani, M., Örnek, M.A. 2022. The meaning of green campus in UI GreenMetric World University Rankings perspective. ITU A|Z, 19 (2), 315-334.
 • Ali, E.B., Anufriev, V. P. 2020. UI GreenMetric and Campus Sustainability: A Review of the Role of African Universities. Int. J. of Energy Prod. & Mgmt, 5 (1), 1-13.
 • Mammadov, R., Aypay, A. 2020. Efficiency analysis of research universities in Turkey. International Journal of Educational Development, 75, 102176.
 • Research Universities in Türkiye. 2023. Council of Higher Education, Ankara. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Universiteler/arastirma-universiteleri.aspx (accessed, 05.05.2023)
 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. 2023. https://istatistik.yok.gov.tr/(accessed 09.12.2022)
 • Erciyes University Sustainability Report. 2019. https://yesilkampus.erciyes.edu.tr/icerikdosyalari/file/SURDURULEBILIRLIK-RAPORU.pdf (accessed 05.05.2023) Erciyes University 2021 sustainability report https://yesilkampus.erciyes.edu.tr/icerikdosyalari/%C3%87evresel%20S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik%20raporu%202021.pdf
 • Temiz Su ve Sanitasyon İlerlemeleri. 2021. https://sustainability.erciyes.edu.tr/Dosya/MainContent/50ac00c3-a411-4524-9a02-6cd02d2bbf97.pdf (accessed, 13.05.2023)
 • UI GreenMetric. 2023. https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/archive (accessed, 26.05.2023)
 • UI GreenMetric. 2023. https://greenmetric.ui.ac.id/ (accessed, 26.05.2023)
 • Temiz Su ve Sanitasyon İlerlemeleri 2020. https://www.erciyes.edu.tr/EditorUpload/Files/076ad686-3b61-437b-b5e7-7895d068f768.pdf(accessed, 05.05.2023)
 • Temiz Su ve Sanitasyon İlerlemeleri. 2022. https://sustainability.erciyes.edu.tr/Dosya/MainContent/5227432b-c892-44c2-9faa-f9657f3740c1.pdf (accessed, 05.05.2023)
 • THEP. 2014. Kayseri İli Temiz Hava Eylem Plan Raporu (Kayseri Province Clean Air Action Plan Report), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kayseri İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kayseri. https://webdosya.csb.gov.tr/db/kayseri/icerikler/hava-kalitesi--8230-56709-20211130141206.pdf (accessed, 13.05.2023)
 • Kumar, K. K., Rupa-Kumar, K., Rakhecha, P. R. 1987. Comparison of Penman and Thornthwaite Methods of Estimating Potential Evapotranspiration for Indian Conditions. Theor. Appl. Climatol. 38, 140-146.
 • Palmer, W.C., and Havens, A.V., 1958. A Graphical Technique for Determining Evapotranspiration by the Thornthwaite Method. Monthly Weather Review, 123-128.
 • Pereira, A.R., and Pruitt, W.O., 2004. Adaptation of the Thornthwaite scheme for estimating daily reference evapotranspiration. Agricultural Water Management, 66: 251–257.
 • Bölük, E. 2016. Thornthwaite İklim Sınıflandırmasına Göre Türkiye İklimi. Araştırma Dairesi Başkanlığı Klimatoloji Şube Müdürlüğü, Ankara. https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim_siniflandirmalari/Thornthwaite.pdf (accessed, 13.05.2023)
 • Karabulut, D. 2011. Kayseri’de Yağış Ve Sıcaklıkların Trend Analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 79-89.
 • Ünlükara, A., Yürekli, K., Anlı, A.S., and Örs, İ., 2010. Kayseri İlinin RDI (Reconnaissance) İndeksine Göre Kuraklığının Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3 (1): 13-17.
 • Akçakaya, A., Sümer, U.M., Demircan, M., Demir, Ö., Atay, H., Eskioğlu, O., Gürkan, H., Yazici, B., Kocatürk, A., Şensoy, S., Bölük, E., Arabaci, H., Açar, Y., Ekici, M., Yağan, S., Çukurçayir, F. 2015. Yeni Senaryolar ile Türkiye İklim Projeksiyonları ve İklim Değişikliği, Araştırma Dairesi Başkanlığı Klimatoloji Şube Müdürlüğü, Ankara. https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/IKLIM_DEGISIKLIGI_PROJEKSIYONLARI.pdf (accessed 13.05.2023)
 • Dadhich, G., Mathur, P. 2016. A GIS based Analysis for Rooftop Rain Water Harvesting. International Journal of Computer Science & Engineering Technology (IJCSET), 7 (4), 129-143.
 • Patel, U. R., Patel, V. A., Balya, M.I., Rajgor, H. M. 2014. Rooftop Rainwater Harvesting (RRWH) at SPSV Campus, Visnagar: Gujarat - A Case Study. International Journal of Research in Engineering and Technology, 3 (4), 821-825.
 • Hari, D., Reddy, K. R., Vikas, K., Srinivas, N., Vikas, G., 2018. Assessment of rainwater harvesting potential using GIS. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 330, 012119.
 • Ali, S., Sang, Y.F. 2023. Implementing rainwater harvesting systems as a novel approach for saving water and energy in flat urban areas. Sustainable Cities and Society, 89, 104304.
 • Mishra, S. S., Shruthi, B. K., Rao, H. J. 2020. Design of Rooftop Rainwater Harvesting Structure in a University Campus. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8 (5), 3591-3595.
 • Silvia, C. S., Ikhsan, M., Safriani, M., Gusmilia, T. P. 2021. Efficiency Rainwater Harvesting at the Roof Campus Buildings. International Journal of Engineering, Science & Information Technology (IJESTY), 1 (3), 17-22.
 • Ayog, J. L., Bolong, N., Makinda, J. 2015. Feasibility Study of Rainwater Harvesting in Universiti Malaysia Sabah’s Residential Colleges in Support of the Eco-Campus Initiative. BIMP Journal of Regional Development, 1 (1), 1-9.
 • Chiu, Y-R. 2012. Simulation-based Spatial System for Rainwater Harvesting Systems In the Sustainable Campus Project, Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 11 (1), 213-217.
 • Özölçer, İ. H. 2016. Rainwater Harvesting Analysis for Bülent Ecevit University Central Campus. Karaelmas Fen ve Müh. Dergisi, 6 (1), 22-34.
 • Saeedi, I., Goodarzi, M. 2020. Rainwater harvesting system: a sustainable method for landscape development in semiarid regions, the case of Malayer University campus in Iran. Environment, Development and Sustainability, 22, 1579–1598.
 • Yiğit, A.Y., Orhan, O., Ulvi, A. 2020. Investigation of The Rainwater Harvesting Potential at the Mersin University, Turkey. Mersin Photogrammetry Journal, 2 (2), 64-75.
 • Gomes, Y. R. M., Jucá, M. V. Q., Batista, L. F. D. R., Neto, A. R., dos Santos, S. M. 2021. Rainwater harvesting potential in water abundant and scarce regions in northeast Brazil using remote sensing. Sustainable Water Resources Management, 7, 60.
 • Machado, R. E., Cardoso, T. O., Mortene, M. H. 2022. Determination of runoff coefficient (C) in catchments based on analysis of precipitation and flow events. International Soil and Water Conservation Research, 10, 208-216.
 • Mahmoud, S. H., Mohammad, F. S., Alazba, A. A. 2014. Determination of potential runoff coefficient for Al-Baha Region, Saudi Arabia using GIS. Arabian Journal of Geosciences, 7, 2041–2057.
 • Park, D. G., Sandoval, N., Lin, W., Kim, H., Cho, Y. H. 2014. A case study: Evaluation of water storage capacity in permeable block pavement. KSCE Journal of Civil Engineering, 18 (2), 514-520.
 • Wang, D. C., Wang, L. C., Cheng, K. Y., Lin, J. D. 2010. Benefit analysis of permeable pavement on sidewalks. International Journal of Pavement Research and Technology, 3 (4), 207-215.
 • Alim, M. A., Rahman, A., Tao, Z., Samali, B., Khan, M. M., Shirin, S. 2020. Suitability of roof harvested rainwater for potential potable water production: A scoping review. Journal of Cleaner Production, 248, 119226.
 • Thanapura, P., Helder, D. L., Burckhard, S., Warmath E., O’Neill, M., Galster, D. 2007. Mapping Urban Land Cover Using QuickBird NDVI and GIS Spatial Modeling for Runoff Coefficient Determination. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 73 (1), 057–065.
 • Capehart, M.A., Eden, S. 2021. Choosing Large-scale Rain Harvesting for Potable Supply Guide for Rural Homeowners in Arizona. Retrieved from https://wrrc.arizona.edu/sites/wrrc.arizona.edu/files/attachment/large-scale-water-harvesting.pdf (access in 25.10.2023).
 • Abdulla, F. 2020. Rainwater harvesting in Jordan: potential water saving, optimal tank sizing and economic analysis. Urban Water Journal, 17 (5), 446-456.
 • Wichowski, P., Rutkowska, G., Kamiński, N, Trach, Y. 2019. Analysis of Water Consumption in the Campus of Warsaw University of Life Sciences in Years 2012–2016. Journal of Ecological Engineering. 20 (5), 193–202.
 • Water Consumption at Al-Quds University. 2023. https://sustainability.alquds.edu/water-consumption-at-al-quds-university-25-litres-per-person-per-day/(accessed, 06.11.2023)
 • Lipschutz, R.D., De Wit, D., and Lehmann, M. 2017. Sustainable Cities, Sustainable Universities: Re-Engineering the Campus of Today for the World of Tomorrow. ss 3–16. Filho, W. L., Brandli, L., Castro, P., Newman, J. ed. 2017. Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education, Springer Cham, 486s.
 • Vasileva, R., Rodrigues, L., Hughes, N., Greenhalgh, C., Goulden, M., Tennison, J. 2018. What Smart Campuses Can Teach Us about Smart Cities: User Experiences and Open Data. Information, 9 (251), 1-13.
 • Saadatian, O., Sopian, K.B., and Salleh, E. 2013. Adaptation of sustainability community indicators for Malaysian campuses as small cities. Sustainable Cities and Society, 6, 40–50.
Toplam 52 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Su Hasadı
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep Arda-ergen

Barış Ergen 0000-0001-8602-2005

Erken Görünüm Tarihi 30 Nisan 2024
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 6 Aralık 2023
Kabul Tarihi 29 Şubat 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 40 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Arda-ergen, Z., & Ergen, B. (2024). Research Rainwater Harvesting Potential of Erciyes University Campus Based on The UI GreenMetric Ranking. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 40(1), 136-147.
AMA Arda-ergen Z, Ergen B. Research Rainwater Harvesting Potential of Erciyes University Campus Based on The UI GreenMetric Ranking. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. Nisan 2024;40(1):136-147.
Chicago Arda-ergen, Zeynep, ve Barış Ergen. “Research Rainwater Harvesting Potential of Erciyes University Campus Based on The UI GreenMetric Ranking”. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 40, sy. 1 (Nisan 2024): 136-47.
EndNote Arda-ergen Z, Ergen B (01 Nisan 2024) Research Rainwater Harvesting Potential of Erciyes University Campus Based on The UI GreenMetric Ranking. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 40 1 136–147.
IEEE Z. Arda-ergen ve B. Ergen, “Research Rainwater Harvesting Potential of Erciyes University Campus Based on The UI GreenMetric Ranking”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, c. 40, sy. 1, ss. 136–147, 2024.
ISNAD Arda-ergen, Zeynep - Ergen, Barış. “Research Rainwater Harvesting Potential of Erciyes University Campus Based on The UI GreenMetric Ranking”. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 40/1 (Nisan 2024), 136-147.
JAMA Arda-ergen Z, Ergen B. Research Rainwater Harvesting Potential of Erciyes University Campus Based on The UI GreenMetric Ranking. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2024;40:136–147.
MLA Arda-ergen, Zeynep ve Barış Ergen. “Research Rainwater Harvesting Potential of Erciyes University Campus Based on The UI GreenMetric Ranking”. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, c. 40, sy. 1, 2024, ss. 136-47.
Vancouver Arda-ergen Z, Ergen B. Research Rainwater Harvesting Potential of Erciyes University Campus Based on The UI GreenMetric Ranking. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2024;40(1):136-47.

✯ Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
✯ Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.
✯ Dergide ve/veya web sayfasında, ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
✯ Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.